opdateret 1. oktober 1999

Dansk Radiologisk Selskab

BESTYRELSEN 1999-2001:


Formand:
Adm. overlæge dr.med. Anne Grethe Jurik
Radiologisk afdeling R
Århus Kommunehospital
Nørrebrogade 44
8000 Århus C.
 
 Næstformand:
Overlæge Charlotte Strandberg
Røntgenafdelingen
Hvidovre Hospital
Kettegårds Allé 30
2650 Hvidovre
 
Sekretær:
Afdelingslæge Ph.D. Vibeke André Larsen
Radiologisk afd. X
Rigshospitalet
Blegdamsvej
2100 København Ø
 
Kasserer:
1.reservelæge Elizabeth Rasmussen
Billeddiagnostisk afdeling
Amtssygehuset Roskilde
4000 Roskilde
 
 
Uden portefølje:
Adm. overlæge Jens Blicher
Røntgenafdelingen
Sygehus Fyn Svendborg
5700 Svendborg
 

Finn Mathiesen, Webmaster DRS