opdateret 22. juni 2002

Dansk Radiologisk Selskab

BESTYRELSEN 2001-2003:


Formand:
Overlæge Charlotte Strandberg
Røntgen/ultralydafdelingen
KAS Gentofte
Niels Andersens Vej 65
2900 Hellerup
 
Næstformand:
Overlæge Birthe Højlund Bech
Radiologisk afdelingen X, 3023
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
 
Sekretær:
Overlæge Erik Lundorf
Billeddiagnostisk afdeling
Skejby Sygehus
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N
 
Kasserer:
Overlæge Trine Torfing
Røntgendiagnostisk afdeling
Odense Universitetshospital
Sønder Boulevard 29
5000 Odense C
 
Uden portefølje:
Afdelingslæge Michel Nemery
Radiologisk afdeling X, 3023
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
 

Finn Mathiesen, Webmaster DRS