opdateret 4. juni 2003

Dansk Radiologisk Selskab

BESTYRELSEN 2003-2005:


Formand:
Overlæge Birthe Højlund Bech
Radiologisk afdelingen X, 3023
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
 
Næstformand:
Overlæge Trine Torfing
Røntgendiagnostisk afdeling
Odense Universitetshospital
Sønder Boulevard 29
5000 Odense C
 
Sekretær:
Afdelingslæge Lise Gammelgaard
Billeddiagnostisk afdeling
Skejby Sygehus
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N
 
Kasserer:
Overlæge Anna Rosted
Røntgenafdelingen
H:S Amager Hospital
Italiensvej 1
2300 København S
 
Uden portefølje:
Afdelingslæge Michel Nemery
Radiologisk afdeling X, 3023
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
 

Finn Mathiesen, Webmaster DRS