opdateret 7. juli 2006

Dansk Radiologisk Selskab

BESTYRELSEN 2005-2007:


Formand:
Overlæge Birthe Højlund Bech
Radiologisk afdelingen X, 3023
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
 
Næstformand:
Overlæge Trine Torfing
Røntgendiagnostisk afdeling
Odense Universitetshospital
Sønder Boulevard 29
5000 Odense C
 
Sekretær:
1. reservelæge Ph.D. Lisbeth Røhl
Radiologisk Afdeling,
Århus Sygehus NBG
Nørrebrogade 44
8000 Århus C
 
Kasserer:
Overlæge Anna Rosted
Røntgenafdelingen
H:S Amager Hospital
Italiensvej 1
2300 København S
 
Uden portefølje:
Overlæge, Ph.D. dr.med.
Michael Bachmann Nielsen
Radiologisk klinik, ultralydsektionen X4123, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
 

Finn Mathiesen, Webmaster DRS