Dansk Radiologisk Selskab
Danish Society of Radiology - founded 1921

 

 

 

 


Diagnostisk radiologi inspektorer 2011:
Joachim Lütken
Sofie Hjortoe
Niels Bach
Vibeke Fink-Jensen
Carsten Sloth
Claus Jensen
Elisabeth Albrecht-Beste
Inge Andersen
Kirsten Neergaard
Mette Ramsdal Poulsen

 

Inspektorordningen - status juli 2007

Inspektorordningen er obligatorisk for alle afdelinger der varetager videreuddannelsen. Diagnostisk Radiologi har for tiden følgende inspektorer:

Region Øst:
Overlæge Kirsten Neergaard, Røntgenafdelingen, Bispebjerg Hospital.
Overlæge Carsten Sloth, Røntgenafdelingen, Centralsygehuset, Næstved.
Overlæge Elisabeth Albrecht-Beste, Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital.
Overlæge Claus Jensen, Røntgenafdelingen, RH

Region Syd:
Overlæge Mette Ramsdal Poulsen, Røntgendiagnostisk afd., Odense Universitets Hospital.
Overlæge Inger Andersen, Sygehus Fyn, Svendborg
Overlæge Niels Bach, Esbjerg

Region Nord:
Afdelingslæge Vibeke Fink-Jensen, Århus Sygehus

Der er behov for 3 inspektorer i hver region. Sundhedsstyrelsen håber, det vil være muligt at udpege det nødvendige antal inspektorer. Der afholdes in-spektorkursus d. 10 – 11. september og d. 3. – 4. december 2007.

En inspektor skal være en person med kendskab til og interesse for den lægelige videreuddannelse. I indstillingen bør der lægges vægt på erfaring fra arbejde som uddannelsesansvarlig, vejleder, underviser, medicinsk pædagogik e.l. samt at vedkommende nyder tillid og respekt indenfor specialet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at en inspektor udpeges til en funktionsperiode af mindst 4 år.

Læs i øvrigt mere i Vejledning for Inspektorordningen 2007 http://www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Inspektorordningen.aspx?lang=da, hvor også inspektorrapporter og liste over inspektorer er at finde.

Om juniorinspektorer

Siden 2002 har der eksisteret en prøveordning, hvor uddannelsessøgende læger fra gynækologi/obstetrik, anæstesiologi og ortopædkirurgi har deltaget i inspektorbesøg. Ordningen er blevet meget positivt modtaget og Sundhedsstyrelsen har derfor i forbindelse med udgivelse af ny Vejledning for Inspektorordningen 2007 besluttet, at gøre ordningen permanent for de specialer der ønsker det.

En juniorinspektor indstilles officielt til Sundhedsstyrelsen af det videnskabelige
selskab. Udvælgelsen kan være foretaget enten af yngre lægeorganisationen
eller af moderselskabet, blot er det vigtigt, at personer der udpeges nyder tillid og respekt indenfor specialet.

For at deltage i inspektorbesøg skal en juniorinspektor, på lige fod med en seniorinspektor,
have deltaget i Sundhedsstyrelsens inspektorkursus.

Læs mere om Inspektorordningen http://www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Inspektorordningen.aspx?lang=da

Med venlig hilsen
Eva Hammershøy
Kontorchef

28. juni 2007
J.nr. 7-702-02-105/1/BF
Enhed for uddannelse og autorisation
Sundhedsstyrelsen