opdateret 25. februar 2004

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 15. januar 2004:


Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

Onsdag d. 15. januar 2004

Odense

 

Dagsorden:

 1. Valg af referent

  Michel

   

 2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde 2003.

  Ingen kommentarer udover hvad der dækkes under aktuelle dagsorden.

   

 3. Opfølgning novembermødet

  Der foreligger nu udkast til regnskab, ved Anna, som viser at resultatet er et underskud på ca. kr. 25.000.

   

 4. Generalforsamling og aprilmøde:

   

  1. Tidsplan

   kl. 9.30 - 12.30 E-kursus "Akut abdomen"

   kl.12.30 - 13.30 Frokost

   kl.13.30 - 15.30 Teleradiologi

   kl.16.00 - 18.30 Generalforsamling

   kl.18.30 - Middag på Doctors Pub

    

  2. Foreløbig dagsorden

  Udkast til foreløbig dagsorden v. Birthe jf. vedtægterne.

  Herudover punkterne: Speciallægeuddannelsen - status, Vedtægtsændringer, Teleradiologi og Overskudsfordeling ved kurser i forhold til interesseforeningerne.

   

 5. Nye vedtægter for DRS

  Der er udarbejdet en række forslag til vedtægtsændringer/opdateringer.

   

 6. Forårsmøde Randers

  Endeligt program udsendes til medlemmerne ultimo febr./primo marts. Emnet er "Stroke".

   

 7. E kurser

  Efter oplæg fra E-kursusudvalget vedr. overskudsdeling i forbindelse med afholdelse af E-kurser, diskuteres emnet. Punktet vil blive taget op på årets generalforsamling.

  Ved deltagelse i middagsarrangementer betaler sponsorer fuld pris. Deres deltagelse i arrangementet i øvrigt er op til kursusledelsen.

  Der kan søges om tilskud fra DRS til udenlandske foredragsholdere ved E-kurser v. behov.

  Fremover vil der blive satset på bredere emner med appel også til yngre radiologer.

  Kursuslederinstruks (fremover kaldet "Kursusleder-vejledning") gennemgået og tilrettet.

   

 8. Fagområder

  Opfordringer til beskrivelse af fagområder er fremsendt til de relevante fagpersoner.

   

 9. Bogholderiassistance

  Der er behov for assistance til regnskabsføringen. Trine indhenter tilbud herpå.

   

 10. Formandens meddelelser

  Birthe har deltaget i møde i Sundhedsstyrelsen 8. jan. 2004 vedr. eventuelle obsolete radiologiske procedurer. Fokus på bl.a. columna optagelser.

  Sundhedsstyrelsen har udmeldt en revisionsrunde vedr. logbøgerne (fremover kaldet "porteføljer").

   

 11. Næstformandens meddelelser

  Ingen meddelelser.

   

 12. Sekretærens meddelelser

  Lise gør opmærksom på Sundhedsstyrelsens seneste udmelding med aflysning af overgangsordningen for Speciallægeuddannelsen.

  Forespørgsel fra Marianne Egeblad vedr. behov for selskabets kommentarer til artikel i BMJ om mulig nedsat intelligens hos børn som havde modtaget strålebehandling for karmalformationer med doser svarende til cerebrale CT-scanninger. Bestyrelsen vil ikke på nuværende tidspunkt udsende kommentarer, men vil naturligvis kommentere sagen hvis der kommer henvendelser til selskabet.

   

 13. Kassererens meddelelser

  Anna forhindret i at deltage i mødet, men har fremsendt forslag om at foreningen samler alle konti i BG bank. Dette blev besluttet.

   

 14. Næste bestyrelsesmøde

  14. april 2004 kl. 18.00, hos Birthe.

   

 15. Eventuelt

Intet.

15. januar 2004: Michel Nemery


Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 26. november 2003

Bestyrelsesmøde 3. september 2003

Bestyrelsesmøde 13. maj 2003

Bestyrelsesmøde 10. april 2003

Bestyrelsesmøde 16. januar 2003

Bestyrelsesmøde 7. november 2002

Bestyrelsesmøde 12. september 2002

Bestyrelsesmøde 11. juni 2002

Bestyrelsesmøde 19. april 2002

Bestyrelsesmøde 17. januar 2002

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 14. august 2001

Bestyrelsesmøde 22. maj 2001

Overdragelsesmøde 22. maj 2001

Bestyrelsesmøde 20. april 2001

Bestyrelsesmøde 22. januar 2001

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS