opdateret 3. juni 1999

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 23. april 1999:


Ordinært bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

Fredag d. 23. april 1999 i København

Tilstede: Anne Grethe Jurik, Jens Blicher, Charlotte Strandberg, Finn Mathiesen, Vibeke Andrée Larsen.

Dagsorden:

1. Valg af referent

2. Opfølgning af referat af mødet 18.2.98

3. Generalforsamling

4. Forårsmøde i Slagelse

5. Novembermøde

6. Formandens meddelelser

7. Næstformandens meddelelser

8. Sekretærens meddelelser

9. Kassererens meddelelser

10. Evt.

11. Dato for næste bestyrelsesmøde

1. VAL valgt

2. Ad. speciallægekommissionen: Løbende arbejde men ingen konklusioner. Usikkerhed på hvor meget DMS
        via Jørn Nerup bliver hørt.

        Ad. Punkt 9: EAR-mødet i Wien forløb i en positiv stemning. Vi betaler vores 99-kontingent.

        Ad. punkt 12: AGJ har endnu ikke haft tid til at regne på tallene vedr. et optimalt antal CT- og MR-skannere i relation
        til evt. nye accelleratorer. Man kunne overveje om et evt. nydannet onkoradiologisk selskab kunne varetage en sådan
        opgave !!

3. Alt skulle være klar. Sven Collatz har indvilliget i at være dirigent.

4. Der vil blive overdragelsesbestyrelsesmøde i forbindelse med forårsmødet.

5. Mødet skal afholdes d. 4. og 5. november i København . Emnet den ene dag skal være fremlæggelse af
         referenceprogrammer, der skal være ved at være færdige på det tidspunkt. Emner for den anden dag blev diskuteret.

6. AGJ har tilmeldt sig MTV-seminar.

        Dansk Selskab for sygehusledelse holder årsmøde om funktionsbærende enheder. Tilmeldinger overvejes

        Work-shop om RIS og PACS på Fyn til september.

        Henvendelse fra Finland om næste Nordisk Kongres.

7. JB og AGJ har været til møde i MTV-instituttet og bl.a. gjort opmærksom på, at radiologiens interesser også skal
        varetages i kommende arbejder. Mødet forløb i en positiv stemning og DRS er opfordret til at komme med forslag
        til nye MTV-projekter.

        Møde om "sygehusvæsnet – status og udviklingsperspektiver", Arrangeret bl.a. af Sundhedsministeriet.

        Meddelelse fra ISR om møde år 2000.

        Der er annonceret fra MTV-instituttet om at der er midler til nye MTV-projekter.

9. Regnskabet vil blive fremlagt på generalforsamlingen. Er blevet godkendt af revisoren uden de store kommentarer.

10. Intet.

11. Næste bestyrelsesmøde d.14. maj 1999 kl. 8.00 i Slagelse..

Vibeke Andrée Larsen

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS