opdateret 24. januar 2001

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 4. maj 2000:


Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i

Dansk Radiologisk Selskab

Torsdag d. 4. maj 2000 klokken 17:00

Vejle

 

Deltagere: Anne Grethe Jurik (AGJ), Charlotte Strandberg (CS) og Elizabeth Rasmussen (ER)

Afbud : Vibeke Andree Larsen (VAL) og Jens Blicher (JB)

    1. Valg af referant: 

ER

    2. Godkendelse af referat: 

Godkendt

    3. Opfølgning af referat fra møde 14. april 2000:

Ad røntgenbekendtgørelse og kvalitetskontrol: AGJ skal kontakte Jens Boesen med henblik på forspørgsel om han vil være den overordnede ansvarlige i en arbejdsgruppe om røntgenbekendtgørelse.

    4. Novembermøde: 

AGJ har skrevet til Foreningen for muskuloskeletal radiologi og Dansk Interessegruppe for Onkoradiologi om de vil være med til at arrangere novembermøde 2000.

Skelet gruppen har sagt ja. Der afventes svar fra onkoradiologi- gruppen.

CS skal kontakte børneortopædigruppe om de evt. vil være med, hvis ikke onkoradiologipruppen er interesseret.

Novembermøde 2000 skal foregå på Skejby sygehus d. 9-10 november. Prisen: 250 kr. per dag. Middag: 300 kr. Mødet vil blive sponsoreret af Kirumed.

AGJ skal kontakte forskellige firmaer om de vil være interesseret i at have udstillingsborde til novembermødet, der I så tilfælde kan give "sponsorering" til middagen .

    5. Forårsmøde 2001: 

Ingen melding fra JB.

    6. Speciallægekomissionens arbejde: 

CS meddeler at mødet er udsat til d. 15 maj.

CS har sendt et brev til Sundhedsstyrelsen, vedrørende Lands- og landsdelsfunktioner, hvor vi beklager at de har sendt den sidste rapport fra vores gruppe til H:S med nogle fejlagtige konklusioner, som netop havde være til diskussion og som efter vores opfattelse var afklarede på det sidste mødet vedr. Lands- og landsdelsfunktioner i Speciallægekomissionen.

    7.  Formandens meddelelser: 

AGJ har ikke fået svar fra Sundhedsstyrelsen om de vil betale Referenceprogrammer.

    8. Næstformandens meddelelser: 

Ingen

    9. Sekretærens meddelelser: 

Ingen

    10. Kasserens meddelelser:

 ER har ikke endnu fået budget, regninger eller den endelige deltagerliste fra E- kursus i Thorax -diagnostik som foregik d. 14 april 2000. Ligeledes afventer hun budget fra den kommende Interventionskursus.

    11.  Dato for næste bestyrelsesmøde: 

13. august 2000 kl. 12.30 i Hillerød

 

 

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS