opdateret 15. juni 2001

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 22. maj 2001:


Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

Tirsdag den 22. maj 2001

I Odense hos Trine Torfing

 

Dagsorden:

1. Valg af referent

ZR

2. Novembermødet

Afholdes 8-9/11-01 i KAS Gentofte.

Emneforslag blev diskuteret. Børneradiologi , Gastro. Thorax, Uroradiologi. Der overvejes udenlandsk foredragsholder financieret via DMS.

Sted for middagen diskuteres.

3. Forårsmøde 2001

Viborg har vist interesse for at afholde mødet i 2002.

Bestyrelsen tager meget gerne mod dette tilbud, selvom der er Nordisk kongres på Island i juni.

Foreningen røntgensamlingens venner (RSV) har samtidig ønsket et arrangement i samarbejde med DRS på grund af 40 års jubilæum. DRS foreslår at møde kan ligge i forbindelse med generalforsamlingen.

4. Sekretærhjælp

Det er vanskeligt at få den fornødne sekretærhjælp via hospitalets sekretærer, hvorfor Selskabet må finansiere sekretærhjælp til formanden et bestemt antal timer om måneden til relevant papirarbejde. Vi vil prøve at finde ud af hvor mange timer der er rimeligt.

5. Formandens meddelelser:

Inspektorordning: Der mangler stadig inspektorer og bestyrelsen må atter opfordre medlemmerne dette. Det er fortsat et krav for Sundhedsstyrelsen.

Trykning af referenceprogrammerne: Vi har stadigvæk ikke fået penge eller svar fra Sunhedsministeriet

Vi vil sende et indlæg til Ugeskrift med præsentation af forsiden og orientering om at bogen findes på nettet, samt evt eksemplarer kan købes via Selskabet.

6. Næstformandens meddelelser

ingen

7. Sekretærens meddelelser

ingen

8. Kasserens meddelelser

ingen

9. Eventuelt

I løbet af de sidste par år har foreningen haft aftagende porto udgifter samtidig med en del af medlemmer i bestyrelsen har haft store telefonregninger pga. stigende brug af e-mails, samt printerudgifter. Vi finder en aftale hvor merforbrug kan refunderes.

Generalforsamlingen : Afholdes d. 19.04.2002 på Rigshospitalet.

10. Dato for næste bestyrelsesmøde

Tirsdag 14. august kl. 15.00 hos Birthe RH

 

KBH. d.27.05.01 Zoreh Rasti

 

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Overdragelsesmøde 22. maj 2001

Bestyrelsesmøde 20. april 2001

Bestyrelsesmøde 22. januar 2001

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS