opdateret 3. juni 1999

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 14. maj 1999:


Overdragelsesbestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

Fredag 14. maj 1999 i Slagelse

Tilstede: Anne Grethe Jurik, Charlotte Strandberg, Finn Mathiesen, Elizabeth Rasmussen, Vibeke Andrée Larsen.
Afbud: Jens Blicher.

 

Dagsorden

1. Valg af referent

2. Opfølgning fra generalforsamlingen

3. Besættelses af bestyrelsesposter

4. Valg af repræsentant til E-kursusudvalget

5. Evt.

Ad. 1: VAL valgt.

Ad. 2: Vedr. diskussion af behovet for CT/MR kapacitet i relation til antallet af acceleratorer vil AGJ kontakte mulige
           kandidater til at udføre dette arbejde.

           Selskabets forskellige faglige undergrupper/foreningers relation til selskabet vil blive diskuteret på et kommende møde.

Ad. 3: JB vil være bestyrelsens repræsentant i E-kursus udvalget.

Ad. 4: Bestyrelsen konstituerede sig således: CS næstformand, ER kasserer, JB uden portefølje og VAL sekretær.

Ad. 5: Speciallæge kommissionen er i gang med vigtige afsluttende møder. CS og AGJ deltager i dette arbejde og
          skal have koordineret oplæggene med øvrige repræsentanter fra radiologien.

           Der skal en repræsentant fra DRS i en arbejdsgruppe i Sygehusenes Evalueringscenters regi omkring mammografi.
           AGJ forhører om det er noget for Anders Lernevall.

Vibeke Andrée Larsen

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS