opdateret 23. januar 2001

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 8. november 2000:


Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i

Dansk Radiologisk Selskab

Onsdag d 8. november 2000, kl. 19 i Egå

Fuldtallig bestyrelse.

Dagsorden:

    1 valg af referent:

                    Jens Blicher

    2 Godkendelse af referat og opfølgning fra mødet 13.8.2000

                    Ad 6 Retningslinier for interessegrupper/foreninger under DRS

                    Formændene indkaldt til møde mhp definitivt forslag inden generalforsamlingen.

    3. Novembermøde

                    God tilmelding.

                    85 deltagere torsdag

                    67 deltagere festmiddag

                    80 deltagere fredag

                    11 firmaer udstiller

    4 Møde i forbindelse med generalforsamlingen - emner ?

Kvalitetssikring og standardisering mulige emner

    5 Ny bestyrelse

                    Drøftes.

    6 Kandidater til udvalgsposter

                    På valg:

Efteruddannelsesudvalget 5 på valg Henrik Teisen, Karen Lisbeth Dirksen og Henrik Gregersen kan forsætte. Charlotte Strandberg spørger om de vil. Derudover 2 poster samt bestyrelsens medlem.

Vurderingsudvalget: 1 repræsentant skal DRS udpege. Poul Erik Andersen kan genvælges til dette, men ikke til formand for Specialistuddannelsesudvalget. Vibeke André Larsen kontakter FYR mhp repræsentation.

    7 Kvalitetsgruppe i samarbejde med organisationen

DRS vil gerne have to deltagere. Anne Grethe Jurik kontakter Jens Boesen.

    8 Inspektorer

Ordningen er obligatorisk fra 1.1.2001. Radiologien skal stille med 7 inspektorer, og vi har pt 2. Ny opfordring til at melde sig i næste medlemsblad.

    9 Formandens meddelelser

Forum for uddannelsesansvarlige overlæger. Kan bedst laves lokalt. Drøftet i specialistudvalget med samme resultat.

Målbeskrivelser skal revideres. Sundhedsstyrelsen kommer med skabeloner.

SS: Specialistnævnet ophører og erstattes af det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. De tilforordnede fortsætter, men med relation til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med det planlagte nye "Uddannelsesbedømmelsesudvalg". Kræver ændring af vedtægterne. Drøftes på generalforsamling.

                    Søren Raphaelsen: C. colon materialet færdigt.

                    KIRUMED midlerne brugt.

                    Finansieringen af trykningen af vejledningen er ikke på plads endnu.

Kontaktperson vedrørende mammografi til international overvågning. Melsene Lebrink udpeget.

    10 Næstformandens meddelelser

Oplæg omkring lands-landsdelsfunktion fra SS modtaget. Indeholder mange af de ønsker DRS har fremsat.

                    Koordinering af indholdet på de teoretiske kurser mangler.

    11 Sekretærens meddelelser

Møde i Dansk Selskab for Onkologi omkring mammascreening annonceret i UfL og ved novembermødet i Århus.

                    Nye takster for undervisning mm modtaget.

    12 Kasserens meddelelser

                    Regnskabet gennemgået.

    13 Evt

 

    14 Dato for næste bestyrelsesmøde

                    Virum mandag d. 22.1.2001 kl 1600

 

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS