opdateret 7. decemberr 2002

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 7. november 2002:


Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

Torsdag den 7. november 2002 kl. 16.30 – 18.30

KAS Gentofte, røntgenafdelingen

 

Dagsorden:

1. Valg af referent:

Erik Lundorf.

2. Opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde den 12.09.02:

Forårsmødet 2004 afholdes i Randers. Emnet bliver ortopædisk radiologi.

3. Målbeskrivelser og Logbøger.

1. endelige udgave af målbeskrivelser og logbog er sendt til Sundhedsstyrelsen med henblik på behandling i 1. audit. Vi har endnu ikke hørt noget fra Sundhedsstyrelsen. Disse er også lagt på DRS’ s hjemmeside

4. Vejledninger vedrørende radiologiske procedurer.

Vejledningerne er under redigering. Den endelige udgave udgives på Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside i begyndelsen af det nye år. Det er besluttet at den kun kommer til at foreligge i elektronisk form i fremtiden, som let kan downloades af medlemmerne. Det er således lettere at revidere den løbende, så der ikke foreligger en trykt udgave som ikke er up to date i forhold til udgaven på hjemmesiden.

5. Generalforsamling og aprilmødet 2003.

Generalforsamling torsdag den 10.4.2003 kl. 19:30 auditorium 1 på Rigshospitalet.

Aprilmødet: Torsdag den 10.04.2003 kl.12:30–17:30, auditorium 1, Rigshospitalet. Emne: "Implementering af den nye speciallægeuddannelse". Programmet er under udarbejdelse.

E-kursus i uroradiologi: Fredag den 11.04.2003, auditorium 1, Rigshospitalet. Kursusleder er Niels Skovsgård.

6. Bestyrelse i DRS 2003-2005.

Charlotte Strandberg og Erik Lundorf forlader bestyrelsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer genopstiller. Der er diskuteret potentielle kandidater til de to ledige poster.

7. Formandens meddelelser.

Vedrørende arbejdsgruppen for kræftplan og forskning (KOF). DRS peger på to personer til udvalget: overlæge Karen Damgård Pedersen, RH og overlæge Finn Rasmussen, røntgen R, Århus Kommunehospital.

DRS vil bidrage med en artikel til UFL’s Highligt nummer i lighed med tidligere år. Emnet i år vil være nyere tiltag inden for spiral CT og vil blive skrevet af P.S.Myschetzky.

Vi er af formanden for Kirurgisk Forums traumeudvalg ,Kjeld Hougård blevet bedt om at pege på en person fra DRS til at skrive om radiologiske anbefalinger til Nationale retningslinier for den initiale behandling og udredning af den svært tilskadekomne patient. Vi har peget på Henrik Teisen, som har sagt ja til at påtage sig den opgave.

Vi er blevet bedt om at deltage i Det rådgivende Sektorudvalg for Sundhedsområdet og det retmedicinske område. Udvalget har repræsentanter fra de kliniske laboratoriespecialer, arbejdsgivere og brugerne. Birthe Højlund deltager i dette udvalgsarbejde for DRS og er blevet indkaldt til 1. møde.

FAS afholdte sin årlige efterårskonference på Hotel Munkebjerg i Vejle fredag den 8. november. Emnet var Patientbehandling i praksis kontra sygehuse. DRS var desværre ikke repræsenteret, da det jo faldt sammen med vores novembermøde.

I 1999 blev der udfærdiget en rapport om Redegørelse fra det faglige ad hoc udvalg vedrørende modernisering af det diagnostiske radiologispeciale. Overenskomstforhandlingerne skal nu genoptages og DRS er blevet forespurgt om rapporten fortsat holder i et faglig perspektiv mhp. økonomiforhandlinger. Vi har kommenteret enkelte ændringer, men i øvrigt er indholdet fortsat gældende.

CS har sammen med Anne Grethe Jurik, Helle Linnewald og Merete Friis været til møde i Sundhedsstyrelse vedrørende klinisk validering af DRG inden for Radiologien. Man vil prøve at gå koderne igennem igen og se om der skal ske flytninger inden for de forskellige vægtninger.

8. Næstformandens meddelelser.

Ingen meddelelser.

9. Sekretærens meddelelser

Ingen meddelelser.

10. Kassererens meddelelser.

Ingen meddelelser.

11. Evt.

Ingen emner. Mødet måtte afsluttes temmelig pludseligt pga aftenens festmiddag.

 

Dato for næste bestyrelsesmøde: 16. januar kl 15 i Odense.

 

Erik Lundorf.


Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 12. september 2002

Bestyrelsesmøde 11. juni 2002

Bestyrelsesmøde 19. april 2002

Bestyrelsesmøde 17. januar 2002

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 14. august 2001

Bestyrelsesmøde 22. maj 2001

Overdragelsesmøde 22. maj 2001

Bestyrelsesmøde 20. april 2001

Bestyrelsesmøde 22. januar 2001

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS