opdateret 5. februar 2005

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 13. januar 2005:


Bestyrelsesmøde DRS 13. januar 2005

Hos Trine Torfing, Odense

 

 

1. Referent

Michel

2. Opfølgning af referat af 10. nov. 2004.

Ad pkt. 4: Bestyrelsen har ingen kandidat til posten som bestyrelsesmedlem i EAR.

                        Ad pkt. 6: Birthe anmoder "Randers-gruppen" om program for kurset 2. og 3. juni om "Stroke".

3. Opfølgning på novembermødet.

Vi forventer et mindre underskud i forbindelse med middagen, som desværre ikke havde den ønskede tilslutning – formentlig pga. særskilt betalingsordning for kursus og middag. Dette vil fremgå af regnskabet, hvor E-kursusdelen holdes adskilt fra middagen. Afventer endeligt regnskab.

4. Generalforsamling og aprilmøde.

Generalforsamlingen er 14. april 2005 kl. 19.30 på Rigshospitalet, Auditorium 2. Temadagen om Teleradiologi er samme dag og sted kl. 10.00 – 17.00 – og er gratis.

Birthe arrangerer restaurant til middagen kl. 17.30.

E-kursus i Onkoradiologi, med Birgitte Svolgaard som kursusleder, afholdes fredag d. 15. april 2005 kl. 10.00 – 16.00 på Rigshospitalet, Auditorium 2. Der foreligger program, men ikke budget. Pris pr. deltager kr. 750,- , kursus aflyses ved mindre end 35 tilmeldte.

Bestyrelsens kandidater til selskabets bestyrelse/udvalg/repræsentation i eksterne organisationer/revisorer drøftet og udpeget.

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Birthe, Trine og Anna genopstiller. Lise og Michel ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen indstiller Eva Narvestad som formandskandidat som afløser for Poul Erik Andersen. Der er nyvalg til vurderingsudvalget for 2005-08, da Poul Erik Andersen og Eva Narvestad ikke kan genvælges på hidtidige poster. Den uddannelsessøgende repræsentant findes hos FYR, som holder møde 23.2.05.

E-kursusudvalgets medlemmer er alle på valg.

Deadline for udvalgsberetninger er 1. marts 2005.

Det indstilles at kontingentet fortsætter uændret, under forudsætning af at det endelige regnskab ikke afviger væsentligt fra det foreliggende.

4. Tidsplan.

                        Se pkt. 4.

5. Gennemgang af foreløbig dagsorden.

                        Dagsorden for generalforsamlingen foreligger i foreløbig form og drøftes.

6. Nye vedtægter for DRS.

Ændringsforslagene fra generalforsamlingen 2004 gennemgås. Birthe og Trine mødes og formulerer endeligt de drøftede konkrete ændringsforslag således at de kan offentliggøres i den endelige dagsorden, som udsendes i marts.

 

7. Forårsmøde Randers.

                        Se pkt. 2.

 

8. Januarmødet 2006.

                        Trine arbejder på at finde egnet lokalitet. Herefter tager E-kursusudvalget over.

 

9. DRG/SKS-arbejdsgruppen.

                        Første møde i arbejdsgruppen er afholdt, der er planlagt endnu et møde 24. februar, - Anna indkalder.

10. Teleradiologi arbejdsgruppen.

Der er afholdt endnu et møde og samtlige input til gruppens betænkning er i hus. Der er plan for redigeringsarbejdet.

Temadagens program foreligger i foreløbig udgave og man arbejder nu med at sammensætte kollegiet af foredragsholdere. Annoncering i kommende medlemsblad.

Firmaer med fungerende teleradiologiske set-ups vil blive inviteret til at udstille hands-on løsninger i forbindelse med temadagen. Vi vil forespørge om interesse for at sponsorere feks. foredragsholdere.

Næste møde er i Vejle d. 15.3.05 kl. 14.00.

Debatten om teleradiologi på hjemmesiden går desværre meget trægt.

11. Elektronisk nyhedsbrev - status.

Dadl kontaktet vedr. problemet med at kun medlemmer med dadlnet-adresser kan modtage elektroniske nyhedsbreve. Hvis ikke dette problem kan løses må vi løses fra ordningen, som i givet fald er indgået på falske forudsætninger.

12. Formandens meddelelser.

Birthe og Poul Erik Andersen har deltaget i møde hos Sundhedsstyrelsen (Eva Hammershøj) med repræsentanter for karkirurgerne (Henrik Sillesen). Lidt overraskende var hensigten fra karkirurgernes side at drøfte overtagelsen af fagområdet "interventionel radiologi" fra det radiologiske speciale.

IHE-medlemsskabet tiltrædes i 2005 – kontingentet er kr. 2.000.- årligt.

Ilse Vejborg forespørger om bidrag fra selskabet til Nordisk kongres om Mammografiscreening. Det besluttes at bidrage med kr. 5.000,- når vi har modtaget skriftlig ansøgning.

13. Næstformandens meddelelser.

Ingen meddelelser.

14. Sekretærens meddelelser.

Trykkeren af medlemsbladet har ikke sendt reklamerne til selskabets web-master – vil bragt på plads.

15. Kassererens meddelelser.

Regnskabet for 4. kvartal foreligger. Udgift på kr. 6.000,- til novembermødet dækker betaling for 4 bestyrelsesmedlemmer. Det præciseres, at bestyrelsens medlemmer fremover deltager i selskabets kurser uden beregning. Resultatet for 2004 bliver et underskud på ca. kr. 30.000.

16. Næste bestyrelsesmøde.

Onsdag d. 13. april 2005 kl. 15.00 hos Birthe i Hørsholm.

17. Eventuelt.

Intet.

 


Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 10. november 2004

Bestyrelsesmøde 2. september 2004

Bestyrelsesmøde 18. maj 2004

Bestyrelsesmøde 14. april 2004

Bestyrelsesmøde 15. januar 2004

Bestyrelsesmøde 26. november 2003

Bestyrelsesmøde 3. september 2003

Bestyrelsesmøde 13. maj 2003

Bestyrelsesmøde 10. april 2003

Bestyrelsesmøde 16. januar 2003

Bestyrelsesmøde 7. november 2002

Bestyrelsesmøde 12. september 2002

Bestyrelsesmøde 11. juni 2002

Bestyrelsesmøde 19. april 2002

Bestyrelsesmøde 17. januar 2002

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 14. august 2001

Bestyrelsesmøde 22. maj 2001

Overdragelsesmøde 22. maj 2001

Bestyrelsesmøde 20. april 2001

Bestyrelsesmøde 22. januar 2001

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS