opdateret 25. marts 2006

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 25. januar 2006:


Referat af bestyrelsesmøde i DRS, d.25.1.06. Tilstede Lisbeth, Michael, Trine, Anna, Birthe.

  1. Valg af referent Lisbeth
  2. Referat d.12.09.2005 (godkendt)
  3. Generalforsamling 25.jan; programmet er færdigt
  4. Årsregnskab 2005, underskud 44.852 kr. Vi vil foreslå kontingentstigning på 70 kr pr medlem (fra 650 kr til 720 kr). Vi bliver nødt til at have en formue som svarer til omsætningen pr år og nu tærer vi på formuen. De korresponderende ikke lægelige medlemmer betaler pt ikke kontingent, men da de modtager medlemsbladet vil vi have at de fra næste år skal betale 150 kr.
  5. Formandens meddelelser: vi har en lille vedtægtsændring som kommer op på generalforsamlingen.
  6. Næstformandens meddelelser: årsmødet gennemgås punkt for punkt.
  7. Sekretærens meddelelser: vi skal rydde op i medlemsdatabasen, så der ikke er så mange undergrupper. Dette vil bliver taget op til næste generalforsamling.
  8. Kasserens meddelelser: årsregneskab ( se ovenfor). Kommende møder: årsmødet, 2007 bliver 24-26 januar 2007 sandsynligvis i København.
  9. Bestyrelsesmøde 23 marts 11-15.30, i København, 2006
  10. Eventuelt: Vi skifter bankfilial til en BG bank i København, da Anna bor i København.

Med venlig hilsen Lisbeth Røhl

 

Tidligere bestyrelsesmødereferater


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS