opdateret 3. marts 2001

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 1 februar 2001:


 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2000 Medlemsblad nr. 2 April 2000 Medlemsblad nr. 3 Juni 2000
Medlemsblad nr. 4 september 2000 Medlemsblad nr. 5. december 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

Meddelelse fra bestyrelsen:

Et af årets nytårsfortsætter skulle gerne være at huske at foretage CME-registrering. Udfordringen er så i år at det skal foregå digitalt via computeren og vi håber at alle vil tage udfordringen op. Hvis man følger vejledningen i sidste medlemsblad skulle det ikke være svært.

Husk også at hvis man har forslag til generalforsamlingen skal de være mig i hænde allersenest den 23.marts 2001, men gerne lidt før.

Alle der sidder i selskabets udvalg skal også afgive en skriftlig beretning for det foregående års arbejde. Beretningerne skal jeg have senest den 15. marts.

Vibeke Andrée Larsen


HUSK AT

Der skal foreligge beretning fra alle udvalg under DRS skrifligt til næste medlemsblad. Deadline for næste blad er den 15. marts 2001. Send gerne beretningen på E-mail: sekr@drs.dk

Sidste frist for at komme med forslag til generalforsamlingen er den 23.marts 2001.


148. videnskabelige møde i Dansk Radiologisk Selskab

Fredag d. 20. April 2001, kl. 16.00 – 17.30

Rigshospitalet, auditorium 1

Orientering om

"Nyt system til bestemmelse af ressourcetyngden af de radiologiske procedurer".

(Radiologiens DRG)

Merete Friis, Anne Grethe Jurik, Charlotte Strandberg

 

Som tidligere år vil der blive arrangeret fællesspisning på Doctors Pub mellem mødet og generalforsamlingen.


Dansk Radiologisk Selskab afholder

Ordinær Generalforsamling

 

Fredag d. 20.april 2001 kl. 19.30 Rigshospitalet, auditorium 1.

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalgene

4. Aflæggelse af revideret regnskab

5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent

6. Rettidigt indkomne forslag

7. Valg til bestyrelse

8. Valg til udvalg og repræsentationer

9. Valg af revisor og suppleant

10. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer.

11. Eventuelt

 

Ad punkt 6:

Der er endnu ingen indkomne forslag.

 

Ad punkt 7:

Valg til bestyrelsen Valgperiode 2001-2003

Fratræder: Anne Grethe Jurik Foreslår: Charlotte Strandberg

Fratræder: Vibeke Andrée Larsen Foreslår: Erik Lundorf

Fratræder: Elizabeth Rasmussen Foreslår: Zoreh Rasti

Fratræder: Jens Blicher Foreslår: Vivian Bertelsen

I stedet for Charlotte Strandberg Foreslår: Birthe Højlund Pedersen

 

Ad punkt 8: Valg til udvalg og repræsentationer

 

Efteruddannelsesudvalget: Valgperiode 2001-2003

Genopstiller: Henrik Teisen

Genopstiller: Henrik Gregersen

Genopstiller: Karen Lisbeth Dirksen

Fratræder: Niels Skovgaard Foreslår: Inger Andersen

Fratræder: Jens Karstoft Foreslår: Vibeke Andrée Larsen

Fratræder: Jens Blicher (bestyrelsens repræsentant) Vælges efter generalforsamlingen

 

Vurderingsudvalget: Valgperiode 2001-2004

Genopstiller: Poul Erik Andersen

Genopstiller: Henrik Videbæk

Genopstiller: Peter Andersen

Genopstiller: Niels Juul

Genopstiller: Ole Schifter Ramussen

Genopstiller: Agnethe Hedemann

Fratræder: Agnete Karle Foreslår: Lise Ingemann Jensen

Fratræder: Peter Gideon Foreslår: Claus V. Jensen

 

Specialistuddannelsesudvalget: Valgperiode 2001-2004

Fratræder: Poul Erik Andersen Foreslår: Anne Grethe Jurik

Kun formanden er på valg. De øvrige medlemmer af udvalget udgøres af delkursuslederne samt de tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn.

 

Ad. punkt 9:

Valg af revisor og suppleant Valgperiode: 2001-2003

Fratræder: Finn Mathiesen Foreslår: Elizabeth Rasmussen

Fratræder: Eva Brems Dalgaard Foreslår: Finn Mathiesen


E-kursus:

Gastrointestinal radiologi

20.april 2001

Rigshospitalets auditorium

 

09.00 – 09.30 Registrering

09.30 – 10.30 UL ved lever og gastrointestinale sygdomme Overlæge Flemming Jensen, Rigshospitalet

10.30 – 11.00 UL af sphincter og perianale sygdomme

Overlæge dr. med. Michael Bachmann Nielsen, Rigshospitalet

11.00 – 12.00 Radiologi ved abdominalt traume.

Overlæge Henrik Teisen, Vejle sygehus

12.00 – 13.00 Frokost

Kolorektal cancer:

13.00 – 13.30 Epidemiologi og billeddiagnostik

Overlæge Søren Rafaelsen, Vejle sygehus

13.30 - 14.15 Kolonoskopi

Overlæge, Docent dr. med. Frans-Thomas Fork, MAS., Malmø

14.15 - 15.00 Virtuel kolonoskopi

Klinisk ass. Regnar Arnesen, Hillerød sygehus

15.00 - 15.15 Paneldiskussion

15.15 - 15.30 Kaffe pause

15.30 - 16.00 Abdominal MR

Overlæge Erik Lundorf, Skejby, Århus universitetshospital

CME point ifølge regler

Kursusafgift inkl. Kaffe og frokost: 450- kr

Tilmelding sker ved indbetaling af beløbet, med tydelig angivelse af navn og afdeling.

Beløbet skal indbetales på giro: 542-0326, Dansk Radiologisk Selskab, kasserer Elizabeth Rasmussen. Send venligst ikke check. Tilmeldingsfrist: 4. april 2001.


Efteruddannelseskursus i pædiatrisk nefro-urologi den 23. og 24. marts 2001.

Sted: Auditoriet Astra, Roskildevej 22, Albertslund

Fredag den 23. Marts 2001, fælles for pædiatere, radiologer, nuklearmedicinere og interesserede urologer.

Billed-og funktionsdiagnostik hos børn med sygdomme i nyrer og urinveje

11.00 – 11.15 Velkomst

11.15 – 12.00 Radionucleiders anvendelse i nyre billed- og funktionsdiagnostik(J.O. Lund)

12.00 – 12.45 Ultralyds- og røntgen undersøgelser af nyrer og urinveje (K Kastberg Petersen)

12.45 – 13.45 FROKOST

13.45 – 14.10 MR-skanning –en nyere billed- og funktionsdiagnostisk undersøgelse (E Fallentin)

14.10 – 14.30 Urodynamiske undersøgelser – indikation og tolkning (Thorup)

14.30 – 15.00 Patoanatomiske undersøgelser af nyrevæv (Svend Larsen)

15.00 – 15.30 KAFFE/THE

15.30 - 17.30 Kliniske sygdomsbilleder, herunder hæmaturi, urinvejsinfektioner og vandladnings-

forstyrrelser , cong. hydronefrose og andre urinvejsmisdannelser

Kan vi finde frem til en fælles vejledning for undersøgelsesprogrammer

Oplæg og sygehistorier ved Anita Hansen og Troels Munch Jørgensen.

Et tværfagligt panel af "eksperter".

 

Kl. 19.00. Buffet i Restaurant Søren K. Den sorte Diamant. Det Kongelige Bibliotek

 

Pædiatrisk nefrologi

Lørdag den 24. Marts 2001

9.00 – 09.15 Velkomst

9.15 – 09.30 Nyrefunktionens udvikling i føtallivet og barnealderen (Søren Rittig)

9.30 – 10.00 Urolithiasis og tubulær acidose (Palle Osther)

10.00 – 10.15 KAFFE/THE

10.15 – 12.00 Glomerulære sygdomme (Ulla Berg)

12.00 – 13.00 FROKOST

13.00 – 13.30 Tubulære sygdomme (Flemming Skovby)

13.30 – 14.15 Kronisk nyreinsufficiens (Ulla Berg)

14.15 – 14.30 KAFFE/THE

14.30 – 15.30 Kronisk nyreinsufficiens fortsat.

Undervisere:

Jens Otto Lund. Overlæge i klinisk fysiologi. Amtssygehuset i Gentofte

Karin Kastberg Petersen. Overlæge i radiologi. Skejby Sygehus.

Eva Fallentin. Overlæge i radiologi. Amtssygehuset i Glostrup.

Jørgen Thorup. Overlæge i børnekirurgi. Rigshospitalet i København.

Svend Larsen. Overlæge i patologi. Amtssygehuset i Herlev.

Anita Hansen. Overlæge i pædiatri. Amtssygehuset i Gentofte.

Troels Munch Jørgensen. Professor i børneurologi. Skejby Sygehus.

Søren Rittig. 1.reservelæge ved pædiatrisk afd. Viborg sygehus.

Palle Osther. Afdelingslæge ved urologisk afd. Odense Universitetssygehus.

Ulla Berg. Professor i pædiatrisk nefrologi. Barnkliniken Huddinge sjykhus ved Stockholm.

Flemming Skovby. Professor i pædiatri. Rigshospitalet i København.

 

Efteruddannelseskursus i pædiatrisk nefro-urologi 23.og 24. Marts 2001

 

Tilmelding til sekretær Lis Thamdrup Amtssygehuset i Gentofte post 148, 2900 Hellerup

Fax: 3977 7639 Tlf: 3977 3147

Pris: 400 kr. for deltagelse i kurset. 150 kr for deltagelse i middagen på "Søren K"

Overnatning kan eventuelt arrangeres vederlagsfrit hos kollegaer i Københavns området.

For yderligere oplysninger kontakt:

Karen-Lisbeth Dirksen, overlæge ved radiologisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte eller

Anita Hansen, overlæge ved børneafdelingen, Amtssygehuset i Gentofte.

Tilmelding til pædiatrisk nefro-urologi kursus 23. og 24. Marts 2001

 

Navn____________________________________________________

Adresse__________________________________________________

Ansættelsessted____________________________________________

Tlf:______________________________________________________

Jeg ønsker at deltage i middagen fredag den 23.marts________(sæt kryds)

Kursusgebyret indsættes senest 1. Marts på bankkonto:

reg. Nr. 9362 (sparekassen Kronjylland, Skejby Sygehus), kontonr. 0000610615 (konto Nefro 2001).

Tilmeldingsblanketten sendes til: sekretær Lis Thamdrup Børneafdeling L, Post 148

Amtssygehuset i Gentofte, 2900 Hellerup


DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS

TORSDAG 15.MARTS 2001 KL. 9-16

1-DAGS MR-KURSUS I PÆDIATRI

Gratis for medlemmerne. 250 kr for ikke-medlemmer.

Sted: Radisson/SAS H.C.Andersen Hotel Claus Bergsgade 7, 5000 Odense C

Program:

Kl. 9.00- 9.30: Ankomst. Morgenkaffe/-te med brod.

Kl. 9.30-10.30: NEUROPÆDIATRI I (Thorkild Christensen)

Kl.10.30-11.00: UNDERSØGELSESTEKNIK (Ingeborg Langkjær)

Kl. 11.00- 11.15: Pause ( frisk frugt )

Kl. 11.15-11.45: ANÆSTESI ( Lars Rybro)

Kl. 11.45-12.30: ORTOPEDI I ( Karen-Lisbeth Dirksen

KI.12.30-13.30: FROKOST

Kl. 13.30-14.15: ORTOPAEDI II Karen-Lisbeth Dirksen

Kl. 14.15-14.40: CASES - I er meget velkomne til at medbringe cases!

Kl. 14.40-15.00: Pause ( kaffe/te med kage, frisk frugt )

Kl. 15.00-15.30: ABDOMEN (Eva Fallentin/Erik Lundorf)

KI.15.30-16.00: NEUROPÆDIATRI II - TUMORER (Anette Edal)

Tilmelding senest 28.februar 2001 til:

Sekretær Susanne Bro: Tlf 65412147 eller 65412164. Fax: 65907244. Kursus-gebyr for ikke-medlemmer: 250kr (frokost inkl.).indbetales på giro 361-4581 til Eva Fallentin, Brønshøjholms Allé 48, 2700 Brh. Efterfølgende er der generalforsamling for DSMMR's medlemmer.


DUDS 31. kursus i Basal Ultralyddiagnostik

14. maj til 17. maj 2001

Store mødesal, Københavns Amts Sygehus i Herlev, Herlev Ringvej, 2730

Målgruppe:

Nordiske læger, radiografer, sygeplejersker, og andre som er interesserede i brugen af ultralyddiagnostik.

 

Indhold:

Systematisk undervisning i medicinsk og kirurgisk ultralyddiagnostik:

Kurset er godkendt af Dansk Radiologisk Selskab som tilvalgskursus for uddannelsessøgende i Diagnostisk Radiologi.

Form:

Eksternat kursus. Foredrag, videodemonstrationer, on-line "live" demonstrationer og praktiske øvelser.

Undervisere:

Danske læger og ingeniører med mange års erfaring indenfor teoretisk og praktisk ultralyddiagnostik.

Kursusledelse:

Overlæge dr.med. Søren Hancke og Læge Morten Høgholm Pedersen Ultralydafdelingen, Københavns Amtssygehus i Herlev.

Kursussekretær:

Dina M. Belling, Ultralydafdelingen, Københavns Amtssygehus i Herlev, 2730 Herlev.

Tlf. 44 88 32 40, fax 44 94 80 09, e-mail: dibe@herlevhosp.kbhamt.dk  

Kursusafgift:

Kr. 2.500 inkluderer frokost, kaffe samt kursusmateriale/kursusbog. Der ydes rabat på kr. 250 for medlemmer af Dansk Radiologisk Selskab og Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.

Tilmelding:

Skriftlig tilmelding, som er bindende, sendes til kursussekretæren inden 17.04.01.

Ansøgere vil blive optaget i den rækkefølge de tilmelder sig.


DRS UDVALG:

Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi:                             valgperiode: vælges i hht Nordisk Forenings love

Anne Grethe Jurik

Charlotte Strandberg

 

European Association of Radiology:                                     valgperiode: 1999-2003

Charlotte Strandberg

Jens Blicher

Vibeke Andrée Larsen

Finn Mathiesen (S)

 

European Association of Radiology, Junior Assembly:         valgperiode: 1999-2003

Mona Rosenkilde

Elizabeth Rasmussen (S)

 

European Association of Radiology, Education Commission: valgperiode: 1999-2003

Anne Grethe Jurik

Niels Egund (S)

 

Professional Organisation Committee:                                 valgperiode: 1999-2003

Jonna Fries

Elisabeth Buus Lund (S)

 

International Society of Radiology:                                     valgperiode: 1999-2003

Jens Blicher

Vibeke Andrée Larsen

Finn Mathiesen

Charlotte Strandberg (S)

 

Dansk Medicinsk Selskab:                                                    valgperiode: 1999-2003

Anne Grethe Jurik

Vibeke Andrée Larsen

Eva Brems-Dalgaard

Charlotte Strandberg

Eva Narvestad

Jens Blicher

Niels Skovgaard(S)

 

Efteruddannelsesudvalget:                                                 valgperiode: 1999-2001

Niels Skovgaard

Jens Karstoft

Henrik Teisen

Henrik Gregersen

Karen Lisbeth Dirksen

Jens Blicher (bestyrelsens repræsentant)

 

Vurderingsudvalget:                                                             valgperiode: 1998-2001

Poul Erik Andersen (formand)

Agnete Karle

Niels Juul

Peter Andersen

Henrik Videbæk

Agnethe Hedemann

Ole Schifter Rasmussen

Peter Gideon

 

Specialistuddannelsesudvalget:                                             valgperiode(formand): 1998-2001

Poul Erik Andersen (formand)

Sven Dorph

Uffe Dyreborg

Niels Jakob Bartholdy

Anne Grethe Jurik

Finn Laursen

Ole Hjardemaal

Carsten Gyldensted

Karin Kastberg

Aksel Kruse

Jan Solvig

Hans Pedersen

 

Acta Radiologica:                                                                     valgperiode: 1999 - 2003

Aase Wagner

Anne Grethe Jurik (S)

 

Udvalg vedrørende Scandinavian Japaneese Radiological Society (SJRS): valgperiode: 1999-2003

Finn Mathiesen

Finn Lindhardt (S)

 

Webmaster DRS’s hjemmeside:                                                                     valgperiode: 1999-2003

Finn Mathiesen

 

CME udvalg:                                                                                                     valgperiode: 1999-2003

Niels Skovgaard

Marianne Egeblad

Peter Andersen

 

Revisor:                                                                                                            valgperiode: 1999-2001

Finn Mathiesen

Eva Brems-Dalgaard

 

Tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn:                                     valgperiode: 1999-2003

Karen Damgaard

Flemming Jensen

Hans Pedersen

Elisabeth Buus Lund (S)

 

Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen vedrørende Overlægevurderingsudvalget:    valgperiode: 1999-2003

Lars Nielsen

Finn Mathiesen

Karen Lisbeth Dirksen (S)


PEDIATRIC CHEST RADIOLOGY

10th European Course

Lund, September 24 - 27, 2001

The course offers a concentrated learning opportunity of the clinical problems and the diagnostic imaging tools in pediatric chest imaging.

The course is aimed both at the future pediatric radiologist and the young general radiologist. The general radiologist who wants to keep abreast in the field is especially welcome.

Organizing committee

Sven Laurin, Peter Hochbergs, Bjarne Smevik, Hedwig Wahlgren

Venue

The course will take place in the Auditorium of the University Hospital, Lund

Program

Lectures - Workshops - Quiz cases - Poster Exhibition - Hands-on PACS

Application, Information & Contacts

Send application to L. Höjgård, Travel and Conference Service,

University Hospital SE-221 85 Lund, Sweden

Telephone: +46-4617-1006 Telefax: +46-4617-6057

e-mail: lotte.hojgard@skane.se

home page http://welcome.to/ECPR2001

The number of participants will be limited to 60.

 


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Reservelæge Diana Spasojevic, Kløvervænget 24C, 1-12, 5000 Odense C

Afdelingslæge Else Noesgaard, Kildemosen 4, 2880 Bagsværd

Reservelæge Merete Juhl Jessen, Osebergvej 19, 3650 Ølstykke

Følgende har ønsket optagelse som ordinært ikke-lægeligt medlem:

Produktspecialist Peter Lydolff, Johnson & Johnson, Blokken 39, 3460 Birkerød


Finn Mathiesen, Webmaster DRS