Dansk Radiologisk Selskab
Danish Society of Radiology - founded 1921

 

 

 

 

Selskaber eller interessegrupper med relation til DRS eller DRSs fagområde

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab www.duds.dk

E-mail: formand@duds.dk

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans www.dsmmr.dk

Dansk Neuroradiologisk Selskab www.neuroradiologi.dk

Dansk Forum for Pædiatrisk radiologi www.dpr.dk

Dansk forening for onkoradiologi www.oncoradiology.dk

 

Dansk forening for radiologisk mammadiagnostik
www.dfrm.dk

Dansk forening for Interventionel radiologi www.dfir.dk

Dansk forening for Muskuloskeletal radiologi
www.muskrad.dk

Foreningen af Yngre Radiologer (FYR)
www.yngreradiologer.dk/

 

 

Danske Radiologers Organisation