Dansk Radiologisk Selskab
Danish Society of Radiology - founded 1921

 

 

 

 

 

Generelle oplysninger om specialespecifikke kurser for hoveduddannelsessøgende (A-kurser):
 

 

Flyttet til www.drs-uddannelse.dk