Dansk Radiologisk Selskab
Danish Society of Radiology - founded 1921

 

 

 

 

 

Næste årsmøde afholdes 28. - 30. januar 2015 i København.
Oplysninger om mødet kommer på nedenstående hjemmeside i løbet af september og programmet forventes klar i oktober.

www.drs-aarsmoede.dk