opdateret 31. marts 2002

Dansk Radiologisk Selskab

Regnskab 2001


2001

2001

2000

INDTÆGT

UDGIFT

PLUS/MINUS

KONTINGENT

285.250,00

294.710,00

ACTA RADIOLOGICA

209.679,00

-199.550,00

UDENLANDSKE KONTIGENTER

19.462,34

-18.096,48

TILSKUD FRA KIRUMED

50.000,00

TILSKUD TIL MÅLBESKRIVELSER

50.000,00

ANNONCER TIL MEDLEMSBLADET

52.500,00

52.500,00

MEDLEMSBLAD, TRYKNING

39.358,13

-53.621,00

MEDLEMSBLAD, PORTO

6.654,04

-7.355,51

BESTYRELSESMØDER / REJSER

20.458,96

-40.370,60

ARBEJDTSGRUPPEMØDER / REJSER

4.403,05

-2.575,30

STØTTE TIL KURSUS FOR STUD. MED'ER

5.000,00

KONTORARTIKLER, IT

2.625,23

-4.740,35

KONTORARTIKLER, ANDET

4.792,42

-3.953,27

SEKRETÆRHJÆLP

2.000,00

-4.000,00

PORTO

200,75

-1.920,70

GEBYRER

546,50

-995,50

ERC SUPPORT

7.500,00

-6.644,15

RADIOLOGISKEVEJLEDNINGER, tryk / porto

18.600,25

12.080,00

GENERALFORSAMLING

2.200,00

-2.550,00

E-KURSUS, GRASTOENTERORADIOLOGI

4.601,50

-60,00

E-KURSUS, NEFRO-URORADIOLOGI

10.000,00

-4.164,06

NOVEMBERMØDE

14.260,70

-5.540,93

RENTER, BANK OG GIRO

16.327,01

14.391,29

LEGAT

-10.000,00

FORÅRSMØDE 2000

-2.822,41

IALT

468.337,71

358.082,17

RESULTAT

110.255,54

4.721,03

AKTIVER

Højrentekonto pr 31.12.01

530.675,60

Girokonto pr 31.12.01

123.068,80

Ialt

653.744,40

PASSIVER

Formue pr 1.1.01

543.488,86

Årets overskud

110.255,54

Ialt

653.744,40

 

Trine Torfing, Kasserer                    Finn Mathiesen, Intern Revisor (suppleant)

 

Regnskab 2000

Regnskab 1999

Regnskab 1998

Regnskab 1997

 


  Finn Mathiesen,  Webmaster DRS