opdateret 23. marts 2003

Dansk Radiologisk Selskab

Regnskab 2002


Regnskab 2002

2002

2001

Plus/minus

Indtægter:

Kontingent

286.750,00

285.250,00

1.500,00

Tilskud - målbeskrivelse

25.000,00

50.000,00

-25.000,00

Tilskud fra Branceforeningen

50.000,00

-50.000,00

Annonce indtægt

52.500,00

-52.500,00

Kursusaktivitet

152.113,25

152.113,25

Nov.møde

14.260,70

-14.260,70

Renter

13.018,03

16.327,01

-3.308,98

ialt

476.881,28

8.543,57

Udgifter:

ACTA Radiologica

211.485,00

209.679,00

1.806,00

Kontingenter andre foreninger

3.807,22

19.462,34

-15.655,12

Medlemblad -trykning

48.306,88

39.358,13

8.948,75

Medlemsblad - porto

5.207,72

6.654,04

-1.446,32

Kontorartikler incl. IT

8.207,45

7.417,65

789,80

Bestyrrelsesmøder/rejser

39.362,67

20.458,96

18.903,71

Arbejdsgruppemøder/rejser

24.504,52

4.403,05

20.101,47

ECR support

7.500,00

7.500,00

0,00

Generalforsamling

4.371,00

2.200,00

2.171,00

Kursusaktivitet

14.601,50

-14.601,50

Nov.møde

41.240,59

41.240,59

Gebyrer

700,00

546,50

153,50

Radiologiske vejledninger

18.600,25

-18.600,25

Anden udgift

7.220,75

-7.220,75

i alt

394.693,05

36.590,88

Årets overskud 2002

82.188,23

Aktiver

Højrentekonto pr. 31.- 12.- 2002

598.625,78

Girokonto pr. 31.- 12.- 2002

137.306,85

I alt

735.932,63

Passiver

Højrentekonto pr. 01.- 01.- 2002

530.675,60

Girokonto pr. 01.- 01.- 2002

123.068,80

Årets overskud

82.188,23

I alt

735.932,63

Odense den

Trine Torfing                                                    Elizabeth N. Rasmussen

Kasserer                                                            Revisor

 

Regnskab 2001

Regnskab 2000

Regnskab 1999

Regnskab 1998

Regnskab 1997

 


  Finn Mathiesen,  Webmaster DRS