opdateret 20. april 1998

Dansk Radiologisk Selskab

Danish Society of Radiology - Founded 1921


Dansk Radiologisk Selskab

Regnskab 1997

  1997 1997  
  Indtægt Udgift 1996
Kontingent 305.250,00   232.875,00
Acta Radiologica   144.580,00 -136.250,00
Udenlandske kontingenter   14.040,50 -18.959,58
Annoncer medlemsblad 63.000,00   35.500,00
Trykning medlemsblad   47.655,00 -52.960,00
Porto medlemsblad   8.185,92 -22.720,18
Bestyrelsesmøder/rejser   30.407,89 -31.160,21
Arbejdsgruppemøder/rejser   2.327,61 -5.079,00
Generalforsamlingsudgifter   1.775,00 -1.708,00
Design af logo   0,00 -10.000,00
Kontorartikler   1.897,45 -9.948,51
Internet Homepage   8.068,01 -4.636,25
Porto   2.490,00 -1.431,30
Ekstern revisor   8.500,00 -9.603,50
Gebyrer bank og giro   439,00 -689,00
Salg af adresselister 4.000,00   6.000,00
Representation   0,00 -200,00
Mellemregning Odense møde   0,00 -8.968,01
Mellemregning Århus møde 0,00   6.077,50
Afregnet legat Nordisk Kongres 20.000,00   0,00
Novembermøde 1995   0,00 -1.760,50
Forårsmøde Esbjerg 1996 0,00   19.328,67
Forårsmøde Hjørring 1997 5.986,69   0,00
E-kursus 1996   0,00 -2.799,92
Nov.møde Gentofte 1996   14.597,11 2.584,00
Nov.møde Århus 1997   14.376,00 0,00
Renter bank og giro 5.838,44   8.225,77
  ------------ ------------  
  348.234,21 243.498,57  
RESULTAT   104.735,64 -8.283,02
  348.234,21 348.234,21  

 

AKTIVER:

 

Indestående højrentekonto 167.829,59
Indestående giro 102.021,45
A conto betaling Acta 1998 150.000,00
AKTIVER I ALT 419.851,04

PASSIVER:

 

Gæld: 0,00
Formue pr. 1. januar 1997 315.115,40
Årets overskud 104.735,64
Formue pr. 31. december 1997 419.851,04
PASSIVER I ALT 419.851,04

Vejle, den 15. marts 1998

Finn Mathiesen, Kasserer DRS

 

Foranstående regnskab for Dansk Radiologisk Selskab har jeg revideret. Separat regnskab for forårsmødet i Hjørring 1997 er ikke revideret.Efter min opfattelse er regnskabet opgjort i overensstemmelse med foreningens vedtægter og giver udtryk for årets resultat og foreningens økonomiske stilling pr. 31. december 1997.

København, den 17. april 1998

Eva Brems, Intern revisor DRS


  Finn Mathiesen, Kasserer & Webmaster DRS