opdateret 5. april 1999

Dansk Radiologisk Selskab

Danish Society of Radiology - Founded 1921


Dansk Radiologisk Selskab

Regnskab 1998

  1998 1998  
  Indtægt Udgift 1997
Kontingent 299.200,00   305.250,00
Acta Radiologica   169.430,00 -144.580,00
Udenlandske kontingenter   19.293,60 -14.040,50
Tilskud KIRUMED 10.000,00   0,00
Annoncer medlemsblad 52.500,00   63.000,00
Trykning medlemsblad   64.427,50 -47.655,00
Porto medlemsblad   7.951,05 -8.185,92
Bestyrelsesmøder/rejser   11.525,02 -30.407,89
Arbejdsgruppemøder/rejser   2.851,67 -2.327,61
Generalforsamlingsudgifter   1.975,00 -1.775,00
Sekretærhjælp   4.150,00 0,00
Kontorartikler   2.692,27 -1.897,45
Internet Homepage   3.243,75 -8.068,01
Porto   1.411,00 -2.490,00
Ekstern revisor   0,00 -8.500,00
Gebyrer bank og giro   829,00 -439,00
Salg af adresselister 3.000,00   4.000,00
Afregnet legat Nordisk Kongres 0,00   20.000,00
Forårsmøde Hjørring 1997 0,00   5.986,69
Nov.møde Gentofte 1996   0,00 -14.597,11
Nov.møde Århus 1997 10.275,61   -14.376,00
Okt.møde Århus 1998 13.932,70   0,00
E-kursus Århus 1998   19.056,35 0,00
Renter bank og giro 6.031,98   5.838,44
  ------------ ------------  
  394.940,29 308.836,21  
RESULTAT 86.104,08 104.735,64

 

AKTIVER:

 

Indestående højrentekonto 400.108,33
Indestående giro 75.846,79
A conto betaling forårsmødet 1999 30.000,00
AKTIVER I ALT 505.955,12

PASSIVER:

 

Gæld: 0,00
Formue pr. 1. januar 1998 419.851,04
Årets overskud 86.104,08
Formue pr. 31. december 1998 505.955,12
PASSIVER I ALT 505.955,12

Vejle, den 28. februar 1999

Finn Mathiesen, Kasserer DRS

 

Foranstående regnskab for Dansk Radiologisk Selskab har jeg revideret. Efter min opfattelse er regnskabet opgjort i overensstemmelse med foreningens vedtægter og giver udtryk for årets resultat og foreningens økonomiske stilling pr. 31. december 1998.

København, den 23. april 1999

Eva Brems, Intern revisor DRS

Regnskab 1997


  Finn Mathiesen, Kasserer & Webmaster DRS