Dansk Radiologisk Selskab
Danish Society of Radiology - founded 1921

 

 

 

 

 

Opdateret juni 2014

Nedenstående er enten valgt ved generalforsamlingen eller udpeget løbende. Evt rettelser bedes meddelt formanden for DRS

Valg til udvalg og repræsentationer European Society of Radiology (ESR) Valgperiode 2011-2015:

Professional Organisation Committee
Birthe Højlund Bech
Vibeke Løgager (s)

National Societies Committee
Annika Langkilde

Education Committee
Elisabeth Albrecht-Beste

Research Committee
Vibeke Løgager

Radiology Trainee Forum
Tina Bødker Madsen

International Society of Radiology Valgperiode 2011-2015
Michael Bachmann Nielsen
Birthe Højlund Bech
Kristina Rue Nielsen
Nikolaj Borg Mogensen

Scandinavian Japaneese Radiological Society Valgperiode 2011-2015
Genopstiller: Finn Mathiesen
Genopstiller: Birthe Højlund Bech (s)

Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber Valgperiode 2011-2015
(Tidl Dansk Medicinsk Selskab)
Nikolaj Borg Mogensen
Birthe Højlund Bech
Lene Bak
Vibeke Løgager
Annika Langkilde
Erik Morre Pedersen
Kristina Rue Nielsen
Lars Peter Larsen (s)

Specialistuddannelsesudvalget 2011-2015
Elisabeth Albrecht-Beste
Mette Ramsdal (S)

Efteruddannelsesudvalget Valgperiode 2013-2015
Michael Bachmann Nielsen
Birthe Højlund Bech
Kristina Rue Nielsen
Kristoffer Lindskov Hansen
Vibeke Løgager
Sonia Branci

Acta Radiologica Valgperiode 2011-2015
Anne Grethe Jurik
Michael Bachmann Nielsen (s)

Webmaster DRS hjemmeside Valgperiode 2013-2015
Michael Bachmann Nielsen

CME udvalg Valgperiode 2011-2015
Niels Skovgaard
Marianne Egeblad
Peter Andersen

Koordinerende uddannelsesråd Valgperiode 2011-2015
Elisabeth Albrecht-Beste (formand)
Anne Grethe Jurik
Vibeke Andree Larsen
Mette Ramsdal Poulsen
Susanne Sletting
Lasse Nørgaard

Revisor og -suppleant. Valgperiode 2011-2015
Nikolaj Borg Mogensen
Anna Rosted (s)

Tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn Valgperiode 2011-2015
Elisabeth Albrecht-Beste
Mette Ramsdal Poulsen

 

Diagnostisk radiologi inspektorer 2011:
Joachim Lütken
Sofie Hjortoe
Niels Bach
Vibeke Fink-Jensen
Carsten Sloth
Claus Jensen
Elisabeth Albrecht-Beste
Inge Andersen
Kirsten Neergaard
Mette Ramsdal Poulsen

Deltagere i arbejdsgrupper udpeget af DRS 2011:

Faglig opfølgningsgruppe for udviklingsfunktionen Vertebro- og kyphoplastik:
Leif Sørensen, Århus

Faglig opfølgningsgruppe for udviklingsfunktionen for CT koronarangiografi
Thomas Kristensen, Roskilde

Arbejdsgruppe til vurdering af mulighederne for modificering af polypopfølgningsprogrammet – CT kolografi
Mona Rosenkilde, Århus

Arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for knæartrose
Lene Bak, Kolding

Styregruppen vedr. udvikling af billeddiagnostiske retningslinjer for bevægeapparatet
Lone Morsell, Glostrup

SSTs udvalg vedr. SKS koder
Anna Rosted, Gentofte

Arbejds vedr. informationsmateriale om mammografiscreening
Ilse Vejborg, Rigshospitalet
Walter Schwarts, Odense Sygehus

Deltagere i arbejdsgrupper udpeget af DRS 2012:

SST arbejdsgruppe vedrørende hjertepakkeforløb:
Agnete Hedeman Nielsen

Arbejdsgruppe vedrørende diabetiske fodsår:
Karen-Lisbeth Dirksen

Arbejdsgruppe for udredningsprogram for patienter med metal-metal-proteser
Styregruppen for Dansk Hoftealloplastik Register

Trine Torfing
________________________________________________________________________________________

Deltagere i arbejdsgrupper udpeget af DRS før 2011:

DRG/SKS gruppe
Paul Nilsson
Anna Rosted (bestyr. repr.)
Jens Karstoft
Marianne Egeblad
Vivian Bertelsen

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe per 1. januar 2007 (link)
Jens Karstoft

Arbejdsgruppe vedrørende revision af de eksisterende nationale guidelines for behandling af thyreoideacancer
Nikolaj Borg Mogensen (udpeget af DRS juni 2007)

Styregruppe for den nationale kvalitetetsdatabase for mammografiscreening 2007
Repræsentant overlæge Ilse Vejborg RH
Suppleant overlæge Walter Schwartz OUH

Dansk prostatacancer udvalg 2006
overlæge Birgitte Svolgaard OUH

Den Nationale trombolysegruppe 2007
overlæge Leif Sørensen Århus sygehus
overlæge Jørgen Nepper-Rasmussen OUH

Arbejdsgruppe vedrørende PET skanning 2005
overlæge Erik Lundorf Skejby sygehus

Asbest eksponering og helbredsundersøgelse/screening 2007
Repræsentant overlæge Birgitte Svolgaard OUH

Antitrombotisk behandling ved invasive procedurer 2006
overlæge Torben Lorentzen, Herlev
overlæge Marie Cortsen, RH
overlæge Jørgen Nepper-Rasmussen, OUH

Begrebsråd 2005
overlæge Flemmning Jensen, RH

Medicinsk teknologi vurdering af diagnostik og behandling af demens i Danmark 2007
overlæge Gulla Søby Rathje, RH
Info: Fra SST sept 2007 - Projektbeskrivelse sept 2007

Dansk lungecancergruppe DLCG 2006
overlæge Finn Rasmussen, Århus sygehus

Danish colorectal cancergroup 2005
overlæge Eva Fallentin, Hvidovre
overlæge Søren Rafaelsen, Vejle

DANAK 2007 - oktober 2007
overlæge Niels Skovgaard, Glostrup
Info: Link til Danak

Elektronisk patientjournal 2004
overlæge Erik Lundorf, Skejby

Dansk Neuroonkologisk gruppe DNOG 2005
???

Referenceprogram for udredning og behandling af knæartrose 2005
overlæge Karl Erik Jensen, RH

Referenceprogram for udredning, behandling og rehabilitering 2005
af ptt. med sinonasal cancer i DK

Referenceprogram pharynx-/larynxcancer 2005
overlæge Leif Sørensen, Århus sygehus

National rekommendation for behandling af livstruende blødninger 2005
overlæge Dennis Tønner Nielsen, Århus sygehus

Diagnoser og behandling af aortasygdomme 2007
overlæge Per Justesen, OUH
Høringsrapport

Ttrombolysebehandling af iskæmisk apopleksi - sept 2007/jan 2008
overlæge Leif Sørensen, Universitetshospitalet, Århus
overlæge Jørgen Nepper-Rasmussen, Odense

Det regionale videreuddannelsesråd Region Øst - sept 2007
Lene Collatz Laustrup
Trine Stavngaard (s)

Arbejdsgruppe i Dansk Cardiologisk Selskab mhp udarbejdelse af et holdningspapir om anvendelse af CT scanning til koronarangiografi - november 2007
Thomas Skaarup Kristensen

Moderniseringsudvalg vedrørende billeddiagnostik hos kiropraktorer - november 2007
Michael Hellfritsch
Kommisorium

DABLACA - multidisciplinær cancergruppe for blærecancer
Claus Jensen, Rigshospitalet (januar 2008)

Arbejdsgruppe for pakkeforløb for hudkræft
Hanne Nellemann, Århus sygehus (april 2008) 
Selskabets inspektorer