opdateret 3. oktober 1998

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 4 September 1998:


Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

 

MEDDELELSER FRA BESTYRELSEN

 

Kalenderen viser atter efterår,selvom vi føler at det har været det længe.Håber trods alt at alle har haft en god sommer. Årets efterårsmøde vil blive holdt i oktober i Århus. Program senere i dette blad. Så er der E-kursus i IT-teknologi også i Århus. Der er kun kommet få tilmeldinger til kurset 18/19. september så det står endnu lidt uklart, om der kun holdes ét kursus i oktober.

Til foråret vil der være videnskabeligt møde og generalforsamling i april i København. Der vil atter være Forårsmøde til Kr. Himmelfart. Til efteråret E-kursus i Onkoradiologi, det er ikke fastsat, hvor det holdes.

Håber der kommer rigtig mange til årets oktobermøde og festmiddag, hvor der som vanligt vil være uddeling af legater.

Der er endnu kun kommet et foredrag til oktobermødet, hvorfor tidsfristen forlænges til 1. oktober. Der må være nogle af medlemmerne, som har noget at sige.

 

EFTERÅRSMØDET I ÅRHUS

 

Dansk Radiologisk Selskabs 143. ordinære videnskabelige møde

22.-23. oktober , Århus, I auditorium B, Skejby Sygehus

 

Program for 22. oktober 1998

v. Dansk Forening for Interventionel Radiologi

9.30 - 10.00: Kaffe foran auditoriet

10.00 - 10.15: Behandling af cerebrale aneurismer. Overlæge Jørgen Nepper-Rasmussen, Odense Universitetshospital.

10.15 - 10.30 Behandling af pulmonale shunts. Overlæge Poul Erik Andersen, Odense Universitetshospital.

10.30 - 10.45: Behandling af gastrointestinelle blødninger. Overlæge Niels Jakob Bartholdy, Ålborg Sygehus.

10.45 - 11.00: Diskussion.

11.00 - 11.30: Intima hyperplasi. Overlæge Wojciech Cwikiel, Lund Universitetshospital.

11.30 - 12.45: Frokost.

12.45 - 13.00: TIPS.Overlæge Dennis Tønner Nielsen, Århus Universitetshospital, ÅKH.

13.00 - 13.20 Percutan behandling af patienter med okkluderet galdegangsendoprotese.Overlæge Wojciech Cwikiel, Lunds Universitetshospital.

13.20 - 13.35: Alkoholablation af levertumorer. Overlæge Jan Solvig, Århus Universitetshospital, Skejby.

13.35 - 13.45: Diskussion.

13.45 - 14.10: Kaffe.

14.10 - 14.25: PTA af by-pass på perifere ekstremitetskar.

Overlæge John Grønvall Rasmussen, H:S Rigshospitalet.

14.25 - 14.40: Stentning af bækken og perifere underekstremitetskar.

Overlæge Sven Just, KAS Gentofte.

14.40 - 14.50: Diskussion.

14.50 - 15.10 Thrombolyse af perifere ekstremitetskar.

Overlæge Marianne Egeblad, Århus Universitetshospital, Skejby.

19.00 Middag på restaurant Prins Ferdinand, Den Gamle By Århus.

 

Program for den 23. oktober

Avanceret abdominal billeddiagnostik

9.00 - 9.15 Introduktion Søren Rafaelsen, Vejle Sygehus

9.15 - 9.45 MRCP Erik Lundorf, Skejby Sygehus

9.45 - 10.15 Endoskopisk ultralydskanning Michael Bau Mortensen,Vejle Sygehus ved øvre gastrointestinal cancer

10.15 - 10.45 Laparoskopisk ultralydskanning Torsten Pless, Odense Univ. Hospital

10.45 - 11.00 Pause

11.00 - 11.30 Transrektal ultralydskanning ved c. recti, m m Michael Bachmann Nielsen, RH

11.30 - 11.45 CT ved akut colon divertikulitis Thomas Christiansen, Århus Amtssygh.

11.45 - 12.15 Perineums anatomi/patologi med MR Thorkil Christensen, Skejby Sygehus

12.15 - 13.15 Frokost

13.15 - 13.45 Tissue Harmonic Imaging W. R. Lees, London (Sponsor: Siemens)

13.45 - Frie foredrag

 

Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Læge Anette Holst, Arnkilgade 36, st tv, DK-6400 Sønderborg.

Læge Astrid Næser, Lyngvej 19, DK-8240 Risskov.

Følgende har ønsket optagelse som ekstraordinært ikke-lægeligt medlem:

Røntgenkonsulent Lars W. Thomsen, Santax A/S, Dalgas Avenue 40, DK-8000 Århus C.

Salgschef Tim H Munch, Schering A/S,Herstedøstervej 27-29, DK-2620 Albertslund.

Produktspecialist Anette Kertsch-Sahlholdt,Schering A/S, DK-2620 Albertslund.

Helle Henriksen, Nycomed A/S, Langebjerg 1, postbox 88, DK-4000 Roskilde


Finn Mathiesen, Kasserer & Webmaster DRS