opdateret 28. marts 2000

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 3. marts 2000:


Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i

Dansk Radiologisk Selskab

fredag d. 3. marts 2000 klokken 14.00 - 15.15 (telefonmøde)

Deltagere: Anne Grethe Jurik, Charlote Strandberg, Vibeke Andrée Larsen og Jens Blicher

Afbud : Elizabeth Rasmussen

1. Valg af referant : Jens Blicher (JB)

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra mødet 4. januar 2000

ad referenceprogram : Færdige, er i trykken, sendes førstkommende uge. Koster 23 kr pr eksemplar.

ad kvalitetskontrol: Der har været kontakt med Niels Skovgård nogle gange. Opbakning fra DRS til den lægefaglige del og forhåbentlig også fra DRO.. Den organisatoriske er en opgave for sygehusejerene (amterne/HS).

3. Generalforsamling og det videnskabelige møde 14.4.2000

Endelige program for generalforsamlingen fastsættes.

Indhold for det videnskabelige møde drøftes.

4. Forårs- og efterårsmøde

Bestyrelserne i Foreningen af Radiografer i Danmark og Faglig Sammenslutning af Røntgensygeplejersker har anmodet om møde med bestyrelsen. Der er principiel forskel på de 3 organisationer idet DRS er et videnskabeligt selskab, der også tæller radiografer, sygeplejersker og andre ikke-lægelige medlemmer, mens de 2 andre organisationer er forankret i fagforeninger. Formanden kontakter formændene for de 2 organisationer mhp videre aftaler.

Efterårsmødet: Indhold drøftes. Vi kontakter interessegrupperne for muskuloskeletal radiologi og Dansk Pædiatrisk Forening for at høre om medvirken til dette møde har interesse.

Forårsmødet 2001: Jens Blicher sonderer sygehuse, der kunne tænke sig at stå for arrangement. Arrangør bestemmer deltagerkreds.

5. Lands- og landsdelsfunktioner.

Vi venter på reaktion fra Sundhedsstyrelsen på fremsendt oplæg.

6. Retningslinier for interessegrupper/foreninger under DRS

Er et punkt til drøftelse ved generalforsamlingen. Møde mellem formanden og formændene for grupperne søges med henblik på oplæg til praktiske retningslinier for samarbejdet.

7. E-kurser

Thoraxkursus d. 14.4.2000. Koordination af aktiviteter er væsentlig. Der vil komme en oversigt over de kommede kurser fra E-kursus udvalget.

8. Repræsentanter og æresmedlemmer i Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi.

Til repræsentanter indstilles Vibeke Andrée Larsen og Jens Blicher. Indstilling af æresmedlem(mer) drøftes.

9. Formandens meddelelser

Inge Møller afgår som inspektor pga pensionering.

Agnete Hedemann har refereret fra inspektormøde.

Nye emner til inspektorer efterlyses.

MTV rapport om coiling af aneurismer tages op på næste bestyrelsesmøde.

En hviderusser har ansøgt om individuel støtte til deltagelse i ERC. Tilskrives afslag idet DRS støtter på ikke-individuel basis via East-european Project.

10. Næstformandens meddelelser

Inspektorrapport modtaget.

11. Sekretærens meddelelser.

FAS´ regler for tilskud modtaget.

12. Kasserens meddelelser

Drøftet.

13. Evt.

Ingen punkter

14. Dato for næste bestyrelsesmøde

14.4.2000 kl 13.00 i Doctors Pub i København.

 

Jens Blicher

 

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS