opdateret 22. august 2000

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 4. september 2000:


 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2000 Medlemsblad nr. 2 April 2000 Medlemsblad nr. 3 Juni 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

Meddelelse fra bestyrelsen:

Velkommen hjem fra ferie.

Husk tilmelding til E-kursus både i kar-diagnostik og neuroradiologi og reserver d. 9. og 10. november til et spændende efterårsmøde i Århus.

Husk det snart er tid til CME-registrering igen.

Vibeke Andrée Larsen


Dansk Radiologisk Selskab's 147. ordinære videnskabelige møde,

9.-10. november 2000, Århus - Skejby Sygehus, Auditorium A

Programmet for 9. november er udarbejdet af Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi 

Programmet for 10. november af Dansk Interessegruppe for Onkoradiologi.

 

PROGRAM FOR 9. NOVEMBER 2000.

 

Overordnet emne: Digital skolioseoptagelse.

Målenøjagtighed, stråledosis og billedkvalitet ved CR kontra konventionel teknik.

Mødeleder: Niels Egund.

Tid                   Emne

09.30-09.45     Indikationer for skolioseundersøgelse. Kontrol - hvornår og hvor? Professor Cody Bünger,                                         Ortopædkirurgisk afdeling E, Århus Kommunehospital (ÅKH).

09.45-10.00     Er der et strålehygiejnisk problem ved konventionel teknik? Antal af kontroller og samlet strålebelastning for                             en gruppe skoliosepatienter i Århus.Konst. overlæge Bente Fiirgaard, Radiologisk afdeling R og fysiker                             Jolanta Hansen, Afdeling for Medicinsk Fysik, ÅKH.

10.00-10.10     AGFA's præsentation af CR-system til skolioseundersøgelse.

10.10-10.40     PAUSE ved udstillingen

10.40-11.00     Erfaring med CR-teknik i Odense.Overlæge Trine Torfing, Røntgendiagnostisk afdeling, Odense                             Universitetshospital.

11.00-11.20     Målenøjagtighed ved CR-teknik i relation til billedkvalitet og stråledosis.Udenlandsk radiolog.

11.20-11.35     Indikation og terapeutisk værdi af CT-skanning ved vurdering af skolioser. Professor Cody Bünger, ÅKH.

11.35-11.40     Stråledoser ved CT-skanning.Overlæge Anne Grethe Jurik, Radiologisk afdeling R og Jolanta Hansen,                             Afdeling for Medicinsk Fysik, ÅKH.

11.40-12.00     Paneldiskussion med konklusioner og anbefalinger, bl.a. kliniske krav til billedkvalitet ved                                    kontrolundersøgelser udover mulighed for nøjagtig skoliosemåling.

12.00-13.00     FROKOST

 

Overordnet emne: Atraumatiske fodlidelser. Kliniske og radiologiske aspekter.

Mødeleder: afdelingslæge Michel Hellfritzsch.

 

Tid                   Emne

13.00-13.20     Teknik, anatomi og patologi ved konventionelle røntgenundersøgelser og CT-skanning.Overlæge Niels                             Egund, Radiologisk afdeling R, ÅKH.

13.20-13.50     Anatomi og patologi korreleret til klinik ved fodlidelser. Overlæge Frank Linde, Ortopædkirurgisk afdeling                             E, ÅKH.

13.50-14.10     Teknik, anatomi og patologi ved ultralydskanning. Overlæge Ole Schifter Rasmussen, Radiologisk afdeling,                             Randers Centralsygehus.

14.10-14.25     Teknik, anatomi og patologi ved MR-skanning. Overlæge Niels Egund, ÅKH.

14.25-14.35     Diagnostik af diabetisk neuroartropati. Overlæge John Gelineck, Radiologisk afd.R, ÅKH.

14.35-15.00     KAFFE og udstilling

Giver CME point ifølge reglerne

 

Frie Foredrag: 9. november 2000:

15.00 - Mødeleder: overlæge John Gelineck.

Foreløbigt program med de foreløbigt indkomne foredrag:

1) Fiirgaard B, Gelineck J, Egund N og Linde F. Diagnostik af forandringer ved stortåens sesamknogler (8 min.)

2) Puhakka KB, Melsen F, Jurik AG, Egund N. MR af det normale sacroiliacaled med histologisk korrelation (8 min.)

3) Puhakka KB, Jurik AG, Egund N. Værdien af MR-skanning ved diagnostik af sacroiliit.

4) Fladmose Madsen C, Madsen BM, Hvid I, Søjbjerg JO. Traumatisk ulna-bøjningsfraktur og Monteggia's dislokation ( 8 min.)

19.00- MIDDAG på restaurant Prins Ferdinand med legatuddelinger.

 

PROGRAM FOR 10. NOVEMBER 2000

Mødeleder: Finn Rasmussen

Tid                   Emne

09.00-09.30     Lungecancerscreening - for og imod. Overlæge, dr.med. Martin Iversen, Lungemedicinsk afdeling, ÅKH

09.30-10.00     Behandlingsmuligheder ved avanceret ikke småcellet c. pulm. Overlæge, dr.med. Torben Palshof,                             Onkologisk afdeling D, ÅKH

10.00-10.30     HRCT-morfologi ved maligne lungeinfiltrater. Overlæge Henrik Torp Madsen, Radiologisk afdeling R, ÅKH

10.30-11.00     KAFFE

11.00-11.30     Kræftplanen set med radiologiske øjne. Overlæge, dr.med. Jens Karstoft, Røntgendiagnostisk afdeling,                             Odense Universitetshospital

11.30-12.00     Stereotaktisk strålebehandling. Indikationer og resultater.Professor, overlæge, dr.med. Hans von der                             Maase, Onkologisk afdeling D, ÅKH

12.00-12.30     Evaluering af tumorresponse, gamle og nye kriterier. Overlæge, dr.med. Jens Karstoft, Røntgendiagnostisk                             afdeling, Odense Universitetshospital

12.30-13.30     FROKOST

13.30-14.30     Logoregionalt recidiv ved c. mamma, udredning og behandling. Overlæge Marie Overgaard,                            Onkologisk afdeling D, ÅKH. Overlæge Melsene Lehbrink, Radiologisk afdeling, Århus Amtssygehus,                            Overlæge Henrik Torp Madsen, Radiologisk afdeling R, ÅKH

14.30 -             Frie foredrag

Mødeleder: overlæge Henrik Torp Madsen

Giver CME point ifølge reglerne

Tilmelding kan ske for dagene enkeltvis med eller uden middag eller for arrangementet som helhed:

E-kursus d. 9. november 2000 inkl. kaffe og frokost: 250,00 kr

E-kursus d. 10.november 2000 inkl. kaffe og frokost: 250,00 kr

Middag Prins Ferdinand: 300,00 kr

 

Tilmelding sker ved indbetaling af beløbet og angivelse af om deltagelsen gælder d. 9. ell. 10. november samt tydeligt navn og afdeling. Beløbet skal indbetales på giro: 542-0326, Dansk Radiologisk Selskab, kasserer Elizabeth Rasmussen. Send venligst ikke check.

Tilmeldingsfrist: 24.oktober 2000.


Frie foredrag:

Det er stadig muligt at tilmelde frie foredrag til efterårsmødet i Århus d. 9. og 10. november 2000.

Alt har interesse - stort som småt – både fra unge og ældre radiologer. Vi vil også gerne høre foredrag der har været holdt i international sammenhæng før.Varigheden skal dog være max. 15 min.

Send et kort abstract til sekretæren i Dansk Radiologisk Selskab, Vibeke Andrée Larsen, gerne som en vedhæftet fil til en E-mail.

E-mail adressen er: sekr@drs.dk 

Tilmeldingsfrist: 9. oktober 2000


DRS’ E-kursus efterår 2000

Kardiagnostik og behandling

tirsdag 24. oktober 9.30-16.00

Arrangør: Dansk Forening for interventionsradiologi

Sted: Skejby Sygehus, Århus

Program:

09.30 – 10.00: Registrering, kaffe

10.00 – 10.30: Angiografi. Overlæge Per Justesen, Odense

10.30 – 11.00: CT-angiografi. Overlæge Thomas Christiansen, Århus

11.00 – 11.30: MR angiografi. Overlæge Erik Lundorff, Århus

11.30 – 12.00: Vaskulær UL-diagnostik. Afd.læge Christian Nolsøe, Roskilde

12.00 – 13.00: Frokost

13.00 – 13.45: PTA og stentbehandling. Overlæge John Grønvall, København

13.45 – 14.15: Trombolyse. Overlæge Marianne Egeblad, Århus

14.15 – 14.45: Kaffe

14.45 - 15.15: Perifer embolisering. Overlæge Niels J. Bartholdy, Aalborg

15.15 - 15.30: Uterus fibrom embolisering. Overlæge Poul Erik Andersen, Odense

15.30 – 16.00 Radiofrekvensablation af tumorer.  Overlæge Dennis T. Nielsen, Århus

Kursus afgift: 450 kr. inkl. kaffe og frokost

Tilmelding: Tilmelding sker ved at indbetale kursusafgiften på 450 kr på girokonto 542- 0326 , Dansk Radiologisk Selskab, kasserer Elizabeth Rasmussen. Der skal tydeligt angives navn og afdeling på afsenderen.

Tilmeldingsfrist: mandag d. 11.9.2000.


Nekrolog 

KAG

D.01.09.00 udfører jeg den sidste selvstændige radiologisk udførte koronararteriografi i Danmark. Derefter vil jeg hellige mig andre opgaver inden for radiologien.

Begivenheden er måske ikke særlig interessant for de fleste danske radiologer. Alligevel er det jo en markering af afslutningen på en æra, som har engageret og fascineret mange radiologer, og også - pessimistisk - en situation, hvor man skal overveje - og hvad nu ??!

Hvorfor laver vi KAG i Esbjerg ? :

Da vi startede op i 1994 var der fortsat koronararteriografisk aktivitet inkl. PTCA på Radiologisk Afdeling i Odense. Vi startede op i håbet om at være med til at bevare funktionen på radiologiske hænder, og evt. være med til at sikre funktionen i de decentrale enheder. - Der kom dog ingen radiologer med i opbygningen af de decentrale enheder i Haderslev, Vejle, Herning eller Viborg.

Da funktionen gled ud af radiologernes hænder i Odense, var jeg pludselig den sidste. - De sidste to år har jeg alligevel fortsat funktionen for at holde den i delvis radiologisk regi indtil koronardiagnostik bliver non-invasiv, der være sig på CT- eller MR-basis. - Jeg tror, at de radiologiske funktioner får svært ved at beholde non-invasiv diagnostik på hjerter, når CT eller MR bliver klinisk anvendeligt, hvis vi ikke har en fod i den invasive diagnostik (se bare udviklingen i ekkokardiografi).

For mig er det et skrækscenarie, at den eneste radiologiske aktie i hjertediagnostik bliver at beskrive nogle, i og for sig uinteressante thoraxoptagelser. - Dette bliver nok alligevel fremtiden.

Hvad så ? :

Pga. lægelige vakancer har jeg valgt at prioritere anderledes i mit radiologiske liv. - Back to basic. - Det bliver nok muskuloskeletal radiologi inkl. intervention.

Overskriften på denne artikel er "nekrolog". Grunden er, at jeg til min skræk erfarer, at mere og mere radiologisk funktion overgår til det terapeutiske interesseområde i centerdannelserne og i kliniske hænder. Flere og flere køber ultralydsapparater, og jeg tror, at vi er på vej ind i en bølge, hvor karkirurgiske funktioner selv uddanner personale til at foretage ultralydsskanninger og dopplerundersøgelser (Gentofte Sygehus).

Jeg kunne med denne artikel godt tænke mig at starte en diskussion i radiologisk regi, om hvad vi skal gøre med vores fremtid.

Jeg ser en risiko for, at andre interesseområder overtager spændende udviklingsområder, at radiologer derefter foretager rutinemæssige opgaver, som er uinteressante for andre - praktisk talt, at vi "kommer på baghjul".

Der kommer selvfølgelig en betydelig udviklingen inden for MR, og vi vil helt givet - lidt for sent - uddanne yngre radiologer til disse funktioner.

Der ligger en masse udviklingsopgaver lige om hjørnet i relation til mini-invasiv terapi på alle fronter. - Hvis vi skal være en del af denne udvikling, er det bydende nødvendigt, at man specielt på de store afdelinger fastholder radiologien i de interventionelle sammenhænge.

Dette gør vi kun ved at være med, hvor det sneer, ud fra inderlig overbevisning om, at mini-invasiv teknik er bedst udført i radiologiske hænder pga. vores brede berøringsflade med alle interesseområder og pga. vores udstrakte viden/rutine i anvendelse af billeddiagnostik i terapeutisk sammenhæng.

Venlig hilsen

Christian Smith-Sivertsen

21. juli 2000


IT-Radiologisk Forum

Vi har modtaget følgende brev fra Rene Jensen, Billeddiagnostisk afd. Viborg Sygehus ang. dannelsen af et IT-Radiologisk Forum.

Jeg kontakter jer, da jeg i gang med at stable et såkaldt IT-Radiologisk Forum på benene, og vil i denne forbindelse gerne give Selskabet mulighed for at deltage.

Det som det i korte træk handler om er, at etablere et vidensforum omkring> PACS og RIS systemer, som jo p.t. tromler ind over de radiologiske> afdelinger.
Meningen er ikke at snakke "nørdet teknik" etc., men mere at kunne udveksle erfaringer og idèer på et lidt mere overordnet niveau.

P.t. har cirka 15 personer meldt sig under fanerne - det er hovedsagligt ledende radiografer med "IT-ansvar", systemfolk og et par projektledere, som jeg selv. Men jeg ser jo helst at det er en fagligt bredt sammensat gruppe, således at flest mulige aspekter kan komme til overfladen.

I kan læse mere herom i det foregående nummer af Radiografen.

Jeg håber at I er interesseret.

Med venlig hilsen

Renè R. Jensen
BDA, Viborg Sygehus
TLF: 89 27 23 86


Man kan følge med på nettet via www.radiograf.dk, hvor der vil blive lavet et link til en hjemmeside om forum'ets arbejde.
Web-stedet / siden er antageligt klar medio oktober.


Tumorer i hjerne, hoved og hals

Dansk Neuroradiologisk Selskab

E-kursus

Formål: At gennemgå hjerne-, hoved- og halstumorers diagnostik og behandling.

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til radiologer, men alle, for hvem emnet kan have interesse, er velkomne.

Kursusleder: Adm.overlæge, prof., dr.med. Carsten Gyldensted, Århus Kommunehospital

Undervisere: Overlæge, professor, dr.med. Chr. Brahe Pedersen, Øreafd., Århus Kommunehospital. Overlæge, professor, dr.med. Jan Prause, Øjenafd., Rigshospitalet. Afdelingslæge Lars Poulsgård, Neurokir. afd., Rigshospitalet. Overlæge dr.med. Elisabeth Skriver, KAS Glostrup. Overlæge Anna Marie Nehen, Århus Kommunehospital. Overlæge Aase Wagner, Rigshospitalet. Overlæge Hans Pedersen, Roskilde Amtssygehus. Adm. overlæge, professor, dr.med. Carsten Gyldensted, Århus Kommunehospital.

Tid: Fredag d. 27 oktober 2000, kl. 09:00 – 16:15. 

Sted: Astra, Roskildevej 22, 2620 Albertslund

Tilmelding: Ved indbetaling af kursusafgift DKK 350,00 (heri inkluderet frokost og kaffe) på girokonto 1-994204 Dansk Neuroradiologisk Selskab, Aase Wagner, kasserer, Jagtporten 20, 2730 Herlev.

 

Tumorer i hjerne, hoved og hals

E-kursus fredag d. 27. oktober 2000

 

Kursusleder: Adm.ovl., prof., dr.med. Carsten Gyldensted, Århus Kommunehospital

09:00 – 09:30 Registrering og kaffe

09:30 – 09:35 Velkomst v/Carsten Gyldensted

09:35 – 09:55 Basisnære tumorers klinik og behandling

Afdelingslæge Lars Poulsgård, Neurokir. afd., RH

10:00 – 10:30 Basisnære tumorers radiologi

Overlæge, dr.med. Elisabeth Skriver, Glostrup

10:35 – 10:55 Vestibularis schwannomers klinik og behandling

Ovl., prof., dr.med. Chr. Brahe Pedersen, Øreafd., Århus KH

11:00 – 11:30 Kaffe

11:30 – 12:00 Sellære og jukstasellære tumorers radiologi

Overlæge Anna Marie Nehen, Århus KH

12:05 – 12:35 Orbita tumorers klinik og behandling

Ovl., prof. dr.med. Jan Prause, Øjenafd., RH

12:40 – 13:10 Orbita tumorers radiologi

Overlæge Aase Wagner, RH

13:15 – 14:30 Frokost

14:30 – 14:50 Halsens anatomi

Overlæge, dr.med. Elisabeth Skriver, Glostrup

14:55 – 15:25 Halstumorers radiologi

Adm.ovl., prof., dr.med. Carsten Gyldensted, Århus KH

15:30 – 16:00 Gliomer hos børn og voksne

Overlæge Hans Pedersen, Roskilde

16:05 – 16:15 Afslutning v/Carsten Gyldensted


DRS planlagte E-kursusrække 1999-2004

Planen er normalt 2 1-dagskurser om året, hhv. forår, som regel i tilslutning til generalforsamlingen, og efterår, som regel ultimo september, dvs. ikke i relation til novembermødet. Ændringer kan forekomme hen ad vejen, men der vil så blive korrigeret i listen. Oversigten vil til løbende orientering være at finde i bladet hver gang, så man kan koordinere med andre tiltænkte aktiviteter indenfor efteruddannelsen.

1999 (2-dages): onkoradiologi

2000 forår: thoraxradiologi

2000 efterår: vaskulær og interventionsradiologi

2001 forår: gastrointestinal radiologi

2001 efterår: muskuloskeletal radiologi

2002 forår: traume-radiologi

2002 efterår: mamma-radiologi

2003 forår: urogenital radiologi

2003 efterår: pædiatrisk radiologi

2004 (2-dages): neuro/columna-radiologi

E-udvalget/NS/2000


Kursusstillinger 2000

Følgende har fået tildelt kursusstilling i diagnostisk radiologi i 2. halvår 2000:

Region Nord: 

Christian Aksel Vagn-Hansen

Brian Stausbøl-Grøn

Marianna Removna Eriksen

Ejnar Larsen

Odai Adnan Jalel

1 ubesat blok

 

Region Syd:         2 ubesatte blokke

Region Øst: 

Thomas Bretlau

Shahram Maghsoudi

Niels-Ulrik Kolthoff

Erland Magnussen

Zohreh Rastiemadabadi


Scherings legater 2000

SCHERINGS RØNTGEN og MR LEGAT: 2 x 10.000 kr.

Scherings Røntgen og MR legat er 2 ud af 3 legater på hver kr. 10.000, som tildeles ansøgere inden for henholdsvis røntgen, MR og ultralyd.

Der kan søges støtte til egen

Uddeles til yngre radiologer.

Kriterier

Røntgen: En person, der har bibragt dansk radiologi noget positivt omkring konventionel og interventionel røntgen, CT, angiografi eller kontraststoffer.

MR: En person, der har specielle interesser indenfor MR, både på det forskningsmæssige og billeddiagnostiske område.

Bedømmelse

Røntgen: Schering har nedsat en røntgen advisory-gruppe, der består af radiologiske overlæger, som sammen med Schering udpeger legatmodtageren.

MR: I samråd med bestyrelsen for DSMMR.

Legatuddeling

Begge legater vil blive uddelt i forbindelse med Dansk Radiologisk Selskabs efterårsmøde den 9. - 10. november 2000.

Personlig modtagelse af legatet er en betingelse. Det forventes, at legatmodtageren offentliggører referat af studierejse etc. i medlemsbladet.

Sidste frist for ansøgning er den 6. oktober 2000

Motiveret ansøgning sendes til:
Salgschef Rie Nisted Velling
Schering AS
Herstedøstervej 27-29
2620 Albertslund


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Bijan R. Gheshlagh, Peder Lykkes vej 125, 2.tv, 2300 Kbhn S

Følgende har ønsket optagelse som ordinært ikke-lægeligt medlem:

Salgskonsulent Helle Madsen, Kivex, Usserød Kongevej 157, 2970 Hørsholm

Teknologi koordinator Birgit Lindholm, Egholmen 8, 1., 3400 Hillerød


Finn Mathiesen, Webmaster DRS