opdateret 15. juni 2001

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 20. april 2001:


Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

fredag d. 20. april 2001, kl. 13.00-16.00

i København.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af referent

Jens Blicher

 

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra bestyrelsesmødet 20.1.2001

Referat godkendt.

Jens Karstoft indtræder i det cancergenetiske udvalg.

 

3. Generalforsamling

Finn Mathiesen foreslås som dirigent. Gennemgang af dagsorden.

 

4. DRG arbejdet.

"Nyt system til bestemmelse af ressourcetyngden af radiologiske procedurer

(radiologiens DRG)". Gennemgås ved efterfølgende videnskabelige møde.

 

5. E kursus.

43 tilmeldt dagens E kursus i GI-radiologi. Skeletkurset skal måske flyttes.

 

6. Forårsmøde 2002, møde fælles med Foreningen af Røntgensamlingens Venner ?

Røntgensamlingens Venner vil gerne have fælles forårsmøde i anledning af RV’s 40 års jubilæum i 2002. Det er tidligere besluttet at DRS ikke holder forårsmøde de år, der er nordisk radiologisk kongres. I 2002 er det Island, der er vært. Der arbejdes i stedet videre med et fællesmøde i marts/april 2002.

7. Inspektorordningen.

DRS har svaret Sundhedsstyrelsen, at vi søger flere inspektorer, men indtil videre uden resultat. Det er usikkert, hvordan "afgivende" afdeling kompenseres for inspektors fravær.

 

8. Forespørgsel fra Sundhedsstyrelsen vedr. diagnoseregistrering.

Sundhedsstyrelsen ville ikke tidligere have diagnoseregistrering; men det vil man gerne nu.

 

9. Ansøgning fra Landssamarbejdsudvalget af Radiografstuderende.

Ønske om bidrag til fond ikke imødekommet.

 

10. Formandens meddelelser

Sundhedsstyrrelsen forespørger DRS’s holdning til 2 klinikeres ønske om at blive godkendt til ultralydundersøgelse mhp. at opkræve særligt honorar for undersøgelserne. DRS støtter ikke anmodningerne.

Redegørelse for "Lungekræft" og om "Tarmkræft" modtaget.

Skrivelse vedrørende bidrag til opdatering af den nationale kræftplan efterspørges. Frist 1.11.2001. Skrivelsen videresendes til Dansk Forening for Onkoradiologi.

Der er oprettet en hjemmeside for DRG systemet.

 

11. Næstformandens meddelelser

Ingen.

 

12. Sekretærens meddelelser

Ingen

 

13. Kassererens meddelelser

Regnskab og budget gennemgået. DRS har ikke modtaget 3000 kr fra DRO i forbindelse med Anne Grethes deltagelse i UEMS møde i London. DRO kontaktes mhp. løsning.

 

14. Evt.

Kandidater til Bent Madsens og Mosekildes legater drøftet.

 

15. Dato for næste bestyrelsesmøde

Overdragelsesmøde med nyvalgt bestyrelse 21.5.2001 i Odense

 

Jens Blicher

 

 

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 22. januar 2001

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS