opdateret 9. juni 2001

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 22. maj 2001:


Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

tirsdag d. 22. maj 2001, kl. 17.00

i Odense hos Trine Torfing

Overdragelsesmøde

Dagsorden:

1. Valg af referent

Jens Blicher

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra bestyrelsesmødet 20.04.01

Referat godkendt.

Opfølgning: Iflg Sundhedsministeriet skal DRG være færdig 1.6.2001 pga. tidsfrist for takstkatalog 2002. Oplægget kan derfor ikke drøftes som lovet på generalforsamlingen. Fortsættelse af arbejdet forventes. DRG-udvalget fortsætter indtil arbejdet er færdigt.

3. Konstitution af den nye bestyrelse

Formand: Charlotte Strandberg

Næstformand: Birthe Højlund Pedersen

Sekretær: Erik Lundorf

Kasserer: Trine Torfing

Uden portofølje: Zoreh Rasti

4. DRS’s repræsentant i E-kursusudvalget

Erik Lundorf

5. E-mail-adresser:

Webmaster Finn Mathiesen fordeler.

6. Overdragelse af bestyrelsesposter herefter foretaget

Mødet umiddelbart efterfulgt af ordinært bestyrelsesmøde.

 

Jens Blicher

 

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 22. januar 2001

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS