opdateret 29.december 2002

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 5 december 2002:


 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2002 Medlemsblad nr. 2. april 2002 Medlemsblad nr.3 juni 2002
Medlemsblad nr. 4 september 2002    
Medlemsblad nr. 1 Februar 2001 Medlemsblad nr. 2 april 2001 Medlemsblad nr. 3 juni 2001
Medlemsblad nr. 4 september 2001 Medlemsblad nr. 5 december 2001
Medlemsblad nr. 1 Februar 2000 Medlemsblad nr. 2 April 2000 Medlemsblad nr. 3 Juni 2000
Medlemsblad nr. 4 september 2000 Medlemsblad nr. 5. december 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

 


Meddelelse fra bestyrelsen:

Novembermødet var velbesøgt. Auditoriet var faktiske fyldt til bristepunktet. Tak til arrangørerne for et veltilrettelagt og spændende program. Det var dejligt at se så stort et fremmøde og vi er glade for at medlemmerne fortsat slutter op om selskabets aktiviteter.

Erik Lundorf.


Novembermødet 2002.

Novembermødet blev afviklet efter planen. Det var et spændende og afvekslende program og debatlysten var stor ikke mindst blandt foredragsholderne.

Festmiddagen om aftenen var også velbesøgt. Følgende legater blev uddelt:

 

Karl Erik Jensen:                   GUERBET

Lisbeth Røhl:                          MOSEKILDE

Anette Savnik:                       ASTRA

Vibeke Andrée:                      DRS, sponsoreret af medicoindustriens tilskud til DRS

Katriina Bøcker Puhakka:    AMERSHEIM


Nyt fra RSNA 2002.

RSNA Comitee on International Relations and Education (CIRE) oplyser at efter RSNA 2002 kan man rekvirere undervisningsmateriale fra de forskellige undervisningstilbud til brug ved f. eks.nationale møder. RSNA vil formidle kontakten til 1. forfatteren angående dette.

Brug formularen på næste side.

Samtidig opfordres man til at indsende abstracts til fremtidige møder. Deadline til RSNA 2003 er 15.04.2003.

Yderligere oplysninger kan fås her

www.rsna.org


EMRI kurser 2003

 

Musculoskeletal MRI in Birmingham (UK) - 27-31 January 2003

Contact: Dr. A. M. Davies, MRI Centre, The Royal Orthopaedic Hospital NHS Trust, The Woodlands, Bristol Road South, Birmingham B31 2AP, UK. Tel.: 0044-121-685.41.35, Fax: 0044-121-685.41.34

Head & Neck MRI in Vienna (A) - 10 -14 February 2003

Contact: Prof. Dr. H. Imhof, Osteologie, Univ.-Klinik für Radiodiagnostik, Währinger Gürtel 18-20, 1090 Vienna, Austria, Tel :++43-1-40-400/5803, Fax : ++43-1-40-400/3777, e-mail: mr@univie.ac.at

Basic MRI Physics in Dundee (UK)– 31 March – 4 April 2003

Contact: Dr. R.A. Lerski, Director of Medical Physics, Medical Physics Department, Ninewells Hospital and Medical School, Dundee DD1 9SY, UK, Tel.: ++44-1382.632700, Fax : ++44-1382.640177, e-mail: a.l.barclay@dundee.ac.uk , http://www.dundee.ac.uk/medphys/sections/Erasmus.htm

Abdominal MRI in Pisa (I)- May 18-21 2003

Contact: Prof. Dr. Bartolozzi, Diagnostic and Interventional Radiology, University of Pisa, Via Roma 67, 56100 Pisa, Italy. Tel.: ++39-50-992509, Fax : ++39-50-551461, e-mail: segreteria@do.med.unipi.it

Central Nervous System I in Brussel (B) - 2-6 June 2003

Contact: Walter Rijsselaere, Dept. of Radiology, AZ-VUB, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussels, Belgium. Tel.: 0032-2-477.53.22, Fax: 0032-2-477.53.62, e-mail; cradrew@az.vub.ac.be

MR of the Breast in Bonn(D) – to be announced

Contact: Priv.-Doz. Dr. Christiane Kuhl, Radiologische Klinik, Sigmund-Freud-Str. 25, D-53127 Bonn, Germany,Tel: 0049-228/287-5874, Fax: 0049-228/287-6093, e-mail: kuhl@uni-bonn.de

Angiography, Cardiovascular MRI & Interventional applications of MRI in Essen (D) – 11-12 September, 2003

Contact: Prof. dr. J. Debatin, Institute of Diagnostic Radiology, University Hospital Essen, Hufelandstrasse 55,D-45122 Essen, Germany,Tel. +49 201 723 1500, Fax. +49 201 723 1548, email: debatin@uni-essen.de

Central Nervous System II in Wroclaw (PL) – 26th-30th September 2003

Contact: Dr. Marek Sasiadek, Assoc. Prof.; Dept. of Neuroradiology, Wroclaw Medical University, ul. Sklodowskiej-Curie 58, 50-369 Wroclaw, Poland , Tel.: +48-71-3425833, Fax: +48-71-3285896, e-mail: mareks@rad.am.wroc.pl

Visit our homepage for the latest update : http://www.emricourse.org


Dansk Forening for Onkoradiologi

Danish Society of Oncoradiology

JANUARMØDE, den 10. januar 2003

Auditoriet, Teilumbygningen, Rigshospitalet

 

kl. 09.00 – 09.30: Registrering og kaffe

kl. 09.30 – 09.45: Indledning.

kl. 09.45 – 10.40: Billeddiagnostiske aspekter ved fjernmetastaser fra c.mamma

Overlæge Hanne Nellemann og overlæge Merete Møller

kl. 10.40 – 11.00: Diskussion

kl. 11.00 - 11.15: Pause

kl. 11.15 - 11.45: Kliniske aspekter ved "Ukendt primær tumor"

Overlæge, dr.med. Gedske Daugaard

kl. 11.45 – 12.15: Patologiske aspekter ved "Ukendt primær tumor"

Overlæge, dr.med. Thomas Horn

kl. 12.15 - 13.15: Frokost

Kl. 13.15 - 13.45: Radiologiske aspekter ved "Ukendt primær tumor".

Overlæge, dr.med. Jens Karstoft

kl. 13.45 – 14.15: Nuklearmedicinske aspekter ved "Ukendt primær tumor"

Overlæge, dr.med. Annika Eigtved

kl. 14.15 – 14.45: Behandling af "Ukendt primær tumor"

Overlæge, dr.med. Gedske Daugaard

kl. 14.45 – 15.15: Paneldiskussion

kl. 16.00 – 17.00: Generalforsamling i Dansk Forening for Onkoradiologi

 

Kursusafgift:

Medlemmer kr. 500,-

Ikke-medlemmer kr. 700,-

Tilmelding og betaling senest den 19.12.2002 til:

Sekretær Britta Bundgaard
Radiologisk Afd. R
Århus Kommunehospital
Tlf.: 8949 2395
Fax: 8949 2380
E-mail: raaberg@aaa.dk

 

Beløbet bedes indsat på konto i Danske Bank,

Reg. nr. 4133 - kt. nr. 4133 013970

samtidig med tilmelding, og det skal af indbetalingen fremgå, hvem eller hvilke personer indbetalingen dækker.

 

Sted:

Auditoriet, Teilumbygningen, Rigshospitalet

Den 10. januar 2003, kl. 09.00 – 17.00

 

"__________________________________________________________________________"

 

Bindende tilmelding til onkoradiologisk kursus, den 10.01.2003

£ Medlem kr. 500,- kr. _______

£ Ikke medlem kr. 700,- kr. _______

Undertegnede ønsker medlemskab kr. 100,-/år kr. _______

I alt indbetalt på konto i Danske Bank,

Reg. nr. 4133 - kt. nr. 4133 013970 kr. _______

Navn: __________________________________________

Afdeling: __________________________________________

__________________________________________

Email: ________________________________________


ECR 2003

European Congress of Radiology

Wien, Østrig

7-11 marts

Betaling og frister:

  Indtil 10.12.2002 Indtil 17.1.2003 On-site
Medlem 135 euro 225 euro 365 euro
Ikke medlem 329 - 425 - 515 -

Hotel og fly arrangementer: Booking deadline 30.01.2003.

Besøg www.ecr.org


I dagene 14.-15. marts 2003 afholdes det 1. DSMF Symposium i Odense.

Ved dette symposium bliver der afholdt parallelle kurser og workshops for de tre grenspecialer onkologi, diagnostik og nuklearmedicin.

Link til foreløbigt program og elektronisk tilmelding findes på DSMFs hjemmeside ( www.DSMF.org ). Tilmeldingsfristerne er 15.jan.2003 og 15.feb.2003 for hhv. tidlig og sen tilmelding.

Ved symposiet er det planlagt at man kan udstille posters. Posters kan være genbrug eller posters med et emne, som man finder interessant. Hvis man er interesseret i at udstille skal man sende abstrakt til theis@nucmed.auh.dk  senest 1. februar 2003.

Der vil desuden være udstilling fra DSMF's firmamedlemmer.

Med venlig hilsen
 
Symposieudvalget under DSMF
Hospitalsfysikker Jolanta Hansen
Afd. for Medicinsk Fysik
Århus Kommunehospital
e-mail: jolanta@akh.aaa.dk 
tlf: 89492486
 

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS

 

Afholder 1-dags kursus i MR - onkologi d. 19. marts 2003.

Kurset afholdes i Odense på Radisson/SAS H.C. Andersen Hotel.

Kursusprogram følger i næste nummer af medlemsbladet


Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi

afholder

videnskabelig møde med efterfølgende general forsamling i

Lille auditorium, Gentofte, d.28. marts 2003

Emne: abdominale udfyldninger hos børn

 

9:30- 10:00 Kaffe og registrering

10:00- 10:45 Ultralyd af maligne tumorer.

ved overlæge Charlotte Strandberg, Hvidovre.

10:45- 12:00 De maligne tumorer: symptomatologi, karakteristika, udredning ved CT og behandling.

joint venture ved overlægerne Catherine Rechnitzer og Karen Damgaard, Rigshospitalet

12:00- 13:00 Frokost

13:00- 13:45 fortsættelse af formiddags emne: de maligne tumorer: symptom….

13:45- 14:30 MR af de maligne tumorer

ved afdelingslæge Lise Gammelgaard, Skejby.

14:30- 14:45 Kaffe

14:45- 15:15 PET-skanning af maligne tumorer.

ved overlæge Annika Eigtved, Rigshospitalet.

15:15- 15:45 Benigne tumorer.

ved overlæge Karin Kastberg Petersen, Skejby.

15:45- 16:00 Cases og diskussion.

 

Pris: for medlemmer 150,- kr.

for ikke medlemmer 300,- kr.

Tilmeldning: ved indbetaling på giro-konto: reg.nr.: 1199

konto nr.: 243-2404

Husk tydelig navn og adresse!

sidste tilmeldingsfrist: 28. februar 2003

Efter det videnskabelige møde, afholdes der generalforsamling i Dansk Foreningen for Pædiatrisk Radiologi. Interesserede er meget velkomne.


Møde i European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR).

Der er møde I European Society of Muskuloskeletal Radiology i Århus 13. og 14. juni 2003.

Jeg vil anbefale alle med interesse for muskuloskeletal radiologi at deltage i mødet, som finder sted i Århus Kongrescenter.


Det foreløbige program er allerede tilgængeligt på www.drs.dk/essr2003

Mødet vil især fokusere på inflammatoriske lidelser i skelettet, men der vil også være meget andet såsom "hands on", ultralyd og videnskabelige foredrag. Kongressen giver mulighed for frie foredrag indenfor alle områder af muskuloskeletal radiologi. Vi opfordrer alle, som ønsker at holde foredrag om at indsende abstract i henhold til vejledninger på ovennævnte internetadresse.

Blandt forelæserne kan nævnes Genant, Peterfy, Beltram fra USA samt alle de store fra Europa.

I forbindelse med gallamiddagen, lørdag aften, vil der være bustur til Moesgaard Museum, hvor man vil have mulighed for at træffe Grauballemanden, og der vil være foredrag ved museumsinspektør Pauline Alsig omhandlende den medicinske undersøgelse af moseliget.

Med venlig hilsen

John Gelineck.


11th. Annual Meeting of European society of Thoracic Imaging, Lausanne, 15-17. June 2003

Welcome address

Dear Colleagues, Dear Friends,

Welcome to Switzerland and welcome to Lausanne. On behalf of the ESTI Organizing Committee, it is a great honor and my pleasure to invite you to attend the Annual Meeting of our society, which will take place from June 15th to 17th, 2003. As in the past, renowned and outstanding speakers from Europe will contribute to the success of this meeting which should have priority on your agenda.

We are delighted to announce a program that will cover a wide range of topics of current interest in the field of thoracic imaging. As in the previous years, the meeting will also propose basic and advanced postgraduate courses, both devoted to young radiologists and to senior ones desiring to refresh their basic knowledge in thoracic imaging. Selected proffered papers will provide an overview of the current trends in research. The previously highly appreciated small group HRCT-workshops, delivered by outstanding tutors, will be reconducted. They provide trainees with a unique opportunity to discuss cases with specialists in an interactive fashion. A film panel session with international candidates will combine teaching with fun and humour.

We will try to prepare for you an incomparable frame of mind to learn, to meet friends and new people and enjoy life to the full for a few days.

Last but not least, get ready for excitement and new ways of life that Lausanne area can offer you. Southern Switzerland is a perfect showcase for this. You will have a unique opportunity to discover a part of Southern Switzerland, Geneva Lake and its surrounding mountains.

Lausanne has a unique central position in Europe and can be easily reached by highspeed trains from Paris (3h45), Milan (3h00) and Frankfurt (5h00). Furthermore, Lausanne takes advantage of Geneva airport proximity (55 km) which is served by most European airlines, including the very cheap ones such as Easy Jet (www.easyjet.com/en/) (Barcelona, London, Liverpool, Edinburgh, Dublin, Amsterdam, Nice, Paris) or Virgin (www.virgin.net) (Brussels). The train trip from Geneva airport to Lausanne is only 30 to 40 minutes.

I am looking forward to seeing you at the 11th ESTI Annual Meeting.

Friendly regards, Pierre Schnyder, MD

Professor of Radiology and Chairman

ESTI President

Program and registration forms available in November 2002: http://www.esti-society.org


23. Internationale Kongres om Radiologi, ICR 2004.

 

Canadian Association of Radiologists (CAR) er vært for ICR i 2004.

Kongressen afholdes i Montreal fra 25. til 29. juni 2004.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

blentle@shaw.ca

 


Inspektorerne for Dansk Radiologisk Selskab.

Her er navnene på selskabets inspektorer:

Region Øst:

Overlæge Kirsten Nergaard, Røntgenafdelingen, Bispebjerg Hospital.

Overlæge Carsten Sloth, Røntgenafdelingen, Centralsygehuset, Næstved.

Overlæge Elisabeth Albrecht-Beste, Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital.

Afdelingslæge Claus Jensen, Røntgenafdelingen, RH.

Overlæge Hans Petersen, Røntgenafdelingen, Roskilde (nuværende).

Region Syd:

Overlæge Mette Ramsdal Poulsen, Røntgendiagnostisk afd., Odense Universitets Hospital.

Overlæge Inger Andersen, Røntgenafdelingen, Sygehus Fyn, Svenborg.

Region Nord:

Overlæge Agnete Hedemann, Røntgenafdelingen, Ålborg Sygehus (nuværende).

Overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommunehospital.

Overlæge Jennifer Rodenberg


Fra lægemiddelstyrelsen har vi modtaget følgende:

Vedr. Røntgenbeskrivelse og enkelttilskud.

I forbindelse med ansøgning om enkelttilskud til osteoporoseforebyggende lægemidler indsendes ofte røntgensvar på radiologisk undersøgelse af columna. Ud fra dette røntgensvar skal Lægemiddelstyrelsen ofte selv vurdere om de fastsatte kriterier for enkelttilskud til osteoporoseforebyggende lægemidler (bisfosfonater og raloxifen) er opfyldte, jfr. vedlagte kriterier. Dette er desværre ofte ikke muligt, da røntgenlægen ofte ikke har taget stilling til et evt. sammenfalds størrelse.

I sådanne tilfælde beder Lægemiddelstyrelsen den praktiserende læge eller sygehuset undersøge, hvor stort et sammenfald der i givet fald er tale om. Dette krav møder dog ofte modstand hos lægerne, og fører i værste fald til et afslag på tilskudsansøgningen, hvis det ikke er godtgjort, at kriterierne er opfyldte.

Lægemiddelstyrelsen vil derfor gerne anmode Dansk Radiologisk Selskab om at informere røntgenafdelingerne/røntgenlægerne om denne problemstilling, og opfordre røntgenlægerne til i deres røntgenbeskrivelse af columna, at tage stilling til et evt. sammenfalds størrelse, jfr. de nedenfor nævnte kriterier.

Kriterierne følger anbefalinger fra Medicintilskudsnævnets ekspertgruppe vedr. lægemidler til behandling af osteoporose, afgivet i rapport af 3. marts 1998.

En lavenergifraktur defineres således:

En fraktur opstået ved dagligdags aktiviteter eller efter fald på samme niveau i hofte og/eller ryg.

En fraktur i columna defineres som følger:

  1. Mindskning af anterior hvirvelhøjde > 20% i forhold til posterior højde.
  2. Mindskning af anterior, median eller posterior hvirvelhøjde > 20% i forhold til ovenliggende eller underliggende normale nabohvirvler.
Med venlig hilsen
Lone Mikkelsen
Lægemiddelstyrelsen
 

DRS planlagte E-kursusrække 2002-2007

Som oplyst ved generalforsamlingen vil mødeaktiviteten blive begrænset til at have færre, men større møder to gange årligt. Da der efterhånden ikke er så stor forskel på videnskabelige møder og E-kurser har vi valgt at samle disse. Efterårskurset vil strække sig over 2 dage i forbindelse med årets festmiddag, forårskursus vil være 1 dags kursus i forbindelse med generalforsamlingen.

TID EMNE KURSUSLEDER
Forår 2003 Uroradiologi (1 dag) Niels Skovsgård
Efterår 2003 Pædiatri (2 dage) Karin Kastbjerg Petersen
Forår 2004 Kar-diagnostik (2 dage) Henrik Gregersen
Efterår 2004 Neuroradiologi columna (2 dage)  
Forår 2005 Onkoradiologi (1 dag)  
Efterår 2005 Muskuloskeletal (2 dage)  
Forår 2006 Thorax  
Efterår 2006 Gastroenterologi  
Forår 2007 Mammo  

Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ekstraordinært ikke lægeligt medlem:

Reservelæge Mozamil A. M. Nour

Reservelæge Shen Ying

Reservelæge Erik Morre Pedersen

Reservelæge Jens Brøndum Frøkjær

Resevelæge Gina Al-Fara

Reservelæge Mette Maria Nordling.

Følgende har ønsket optagelse som ekstraordinært ikke lægeligt medlem:

..Salgschef Jan Rando


Finn Mathiesen, Webmaster DRS