opdateret 26. februar 2003

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 1 februar 2003:


 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2002 Medlemsblad nr. 2. april 2002 Medlemsblad nr.3 juni 2002
Medlemsblad nr. 4 september 2002 Medlemsblad nr. 5 december 2002  
Medlemsblad nr. 1 Februar 2001 Medlemsblad nr. 2 april 2001 Medlemsblad nr. 3 juni 2001
Medlemsblad nr. 4 september 2001 Medlemsblad nr. 5 december 2001
Medlemsblad nr. 1 Februar 2000 Medlemsblad nr. 2 April 2000 Medlemsblad nr. 3 Juni 2000
Medlemsblad nr. 4 september 2000 Medlemsblad nr. 5. december 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

 


Meddelelse fra bestyrelsen:

Næste større arrangement er generalforsamlingen, hvor en række udvalgsposter skal udskiftes. Bestyrelsen takker kandidaterne for deres interesse for at lade sig opstille til udvalgsposterne.

Vi henleder opmærksomheden på det meget vigtige emne, der behandles om eftermiddagen den 10.4: "Implementering af den nye speciallægeuddannelse". Der skal ske vidtgående ændringer af uddannelsen og vi opfordrer alle til at møde op.

Sekretæren understreger, at udvalgsberetningerne skal være indsendt inden 03.03.2003, ligesom indkomne forslag fra medlemmerne også skal være indsendt senest 03.03.2003. Brug sekr@drs.dk

Erik Lundorf.


DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS

Onsdag d. 19. marts 2003 kl. 9-16

MR-KURSUS I ONKOLOGI

Gratis for medlemmerne. 250 kr for ikke-medlemmer. Sted: Radisson/SAS H.C. Andersen Hotel; Claus Bergsgade 7, 5000 Odense C Husk:Gratis P-billetter fås i receptionen!

 

Program:

Kl. 9.00- 9.30: Ankomst. Morgenkaffe/-te med brød

Kl. 9.30-10.30: HALS DIAGNOSTIK (Margrethe Herning, Hvidovre)

Kl. 10.30-11.15: HALS KIRURGI (Troels Bundgaard, Århus)

Kl. l 1.15-11.30: Pause (frisk frugt)

Kl. l 1.30-11.45: Case: Paraganglioma (Anette Edal, Glostrup)

Kl. 11.45-12.30: BLØDDELSTUMORER (John Gelineck, Århus)

K1.12.30-13.30: FROKOST

Kl.13.30-14.15: LEVER & PANCREAS DIAGNOSTIK (Eva Fallentin, Glostrup)

Kl. 14.15-15.00: LEVER & PANCREAS KIRURGI (Henning Overgaard Nielsen, Odense)

Kl. 15.00-15.15: Pause ( kaffe/te med kage, frisk frugt )

Kl. 15.00-15.20: NYRER & RETROPERITONEUM (Eva Fallentin, Glostrup)

Kl. 15.20-16.00: RECTUMCANCER (Søren Rafaelsen, Vejle)

 

Tilmelding senest mandag d. 10. marts 2003 til:

Sekretær Lone Fischer-Hansen: Tlf. 43232614, eller Anette Edal, personsøger 077, Radiologisk afd., Glostrup.

Kursus-gebyr for ikke-medlemmer: 250kr (frokost inkl.),bedes indsat på selskabets konto: Jyske Bank konto nr.: 7366104082-1 senest 12.03. Efterfølgende er der generalforsamling for DSFMMR's medlemmer.


DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS

Kære medlemmer.

Der indkaldes til

Onsdag d. 19.marts kl. 16.30 Radisson/SAS H. C. Andersens Hotel, Odense Generalforsamling i DSMMR

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. kontingentfastsættelse
 5. Bestyrelsen
 6. Revisorer
 7. Forslag til forestående møder og kurser
 8. Evt.

 

Efter generalforsamlingen er der middag for selskabets medlemmer på hotellet. Middagen er sponsoreret af Schering.

Tilmelding til middagen senest mandag d. 10. marts 2003 til: Sekretær Lone Fischer-Hansen: Tlf. 43232614, eller Anette Edal, personsøger 077, Radiologisk afd., Glostrup.


Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi

afholder

videnskabelig møde med efterfølgende general forsamling i

Lille auditorium, Gentofte, d.28. marts 2003

Emne: abdominale udfyldninger hos børn

 

9:30- 10:00 Kaffe og registrering

10:00- 10:45 Ultralyd af maligne tumorer.

ved overlæge Charlotte Strandberg, Hvidovre.

10:45- 12:00 De maligne tumorer: symptomatologi, karakteristika, udredning ved CT og behandling.

joint venture ved overlægerne Catherine Rechnitzer og Karen Damgaard, Rigshospitalet

12:00- 13:00 Frokost

13:00- 13:45 fortsættelse af formiddags emne: de maligne tumorer: symptom….

13:45- 14:30 MR af de maligne tumorer

ved afdelingslæge Lise Gammelgaard, Skejby.

14:30- 14:45 Kaffe

14:45- 15:15 PET-skanning af maligne tumorer.

ved overlæge Annika Eigtved, Rigshospitalet.

15:15- 15:45 Benigne tumorer.

ved overlæge Karin Kastberg Petersen, Skejby.

15:45- 16:00 Cases og diskussion.

 

Pris: for medlemmer 150,- kr.

for ikke medlemmer 300,- kr.

Tilmeldning: ved indbetaling på giro-konto: reg.nr.: 1199

konto nr.: 243-2404

Husk tydelig navn og adresse!

sidste tilmeldingsfrist: 28. februar 2003

Efter det videnskabelige møde, afholdes der generalforsamling i Dansk Foreningen for Pædiatrisk Radiologi. Interesserede er meget velkomne.


Dansk Radiologisk Selskab afholder

Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 10.april 2003 kl. 19.30, Rigshospitalet, auditorium 1.

 

Foreløbig dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg
 4. Orientering om DRG.
 5. Den nye speciallægeuddannelse/ målbeskrivelse
 6. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 7. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent
 8. Rettidige indkomne forslag
 9. Valg til bestyrelsen
 10. Valg til udvalg og repræsentationer
 11. Valg af revisor og –suppleant
 12. Indstilling af tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn
 13. Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen
 14. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer
 15. Eventuelt

 

Ad punkt 7:

Valg til bestyrelsen Valgperiode 2003-2005

Fratræder: Charlotte Strandberg Foreslår: Birthe Højlund Bech
Fratræder: Erik Lundorf  Foreslår: Lise Gammelgaard
Genopstiller: Trine Torfing  
Genopstiller: Michel Nemery  
I stedet for Birthe Højlund Bech Foreslår: Anna Rosted

                   

Ad punkt 8:

Valg til udvalg og repræsentationer

European Association of Radiology Valgperiode 2003-2007

Genopstiller: Vibeke Andree Larsen  
Fratræder: Jens Blicher Foreslår: Trine Torfing
Fratræder: Finn Mathiesen (s) Foreslår: Erik Lundorf (s)
Fratræder Charlotte Strandberg Foreslår: Birthe Højlund Bech

 

European Association of Radiology, Valgperiode 2003-2007

Junior Assembly

Fratræder: Mona Rosenkilde Foreslår: Michel Nemery
Fratræder: Elizabeth Rasmussen (s) Foreslår: Thomas Axelsen

 

European Association of Radiology, Valgperiode 2003-2007

Education Commition

Genopstiller: Anne Grethe Jurik  
Genopstiller: Niels Egund  

 

Professional Organisation Committee Valgperiode 2003-2007

Fratræder: Jonna Fries Foreslår: ?
Fratræder: Elisabeth Buus Lund (s) Foreslår: Erik Lundorf

 

International Society of Radiology Valgperiode 2003-2007

Genopstiller: Vibeke Andree Larsen  
Genopstiller: Charlotte Strandberg(s)  
Fratræder: Jens Blicher Foreslår: Trine Torfing
Fratræder: Finn Mathiesen Foreslår: Birthe Højlund Bech

 

Scandinavian Japaneese Radiological Society Valgperiode 2003-2007

Genopstiller: Finn Mathiesen  
Fratræder: Finn Lindhardt Foreslår: Birthe Højlund Bech

 

Dansk Medicinsk Selskab Valgperiode 2003-2007

Genopstiller: Charlotte Strandberg  
Genopstiller: Eva Narvestad  
Fratræder: Anne Grethe Jurik Foreslår: Michel Nemery
Fratræder: Vibeke Andree Larsen Foreslår: Birthe Højlund Bech
Fratræder: Eva Brems-Dalgaard Foreslår: Erik Lundorf
Fratræder: Jens Blicher Foreslår: Anette Savnik
Fratræder: Niels Skovgaard (s) Foreslår: Lene Bak(s)

 

Efteruddannelsesudvalget: Valgperiode 2003-2005

Genopstiller: Inger Andersen  
Fratræder: Vibeke Andree Larsen Foreslår: Lene Bak
Fratræder: Henrik Gregersen Foreslår: Lone Østergård
Fratræder: Karen Lisbeth Dirksen Foreslår: Vibeke Berg Løgager
Fratræder: Henrik Teisen Foreslår: Ilse Vejborg
Fratræder: Erik Lundorf (bestyrelsens repræs.) Vælges efter generalforsamlingen

 

Acta Radiologica Valgperiode 2003-2007

Genopstiller: Aase Wagner
Genopstiller: Anne Grethe Jurik (s)

Webmaster DRS hjemmeside Valgperiode 2003-2007

Genopstiller: Finn Mathiesen

 

CME udvalg Valgperiode 2003-2007

Genopstiller: Niels Skovgaard
Genopstiller: Marianne Egeblad
Genopstiller: Peter Andersen

 

Ad punkt 9:

Valg af revisor og –suppleant Valgperiode 2003-2005

Fratræder: Elizabeth Rasmussen  Foreslår: Erik Lundorf
Fratræder: Finn Mathiesen (s)  Foreslår: Charlotte Strandberg

 

Ad punkt 10:

Indstilling af tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn Valgperiode 2003-2007

Fratræder: Karen Damgaard Foreslår: Ilse Vejborg
Fratræder: Hans Petersen Foreslår: Anne Grethe Jurik
Fratræder: Elisabeth Buus Lund (s) Foreslår Erik Lundorf (s)
Fratræder: Flemming Jensen (s) Foreslår: Charlotte Strandberg(s)

 

Ad  punkt 11:

Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen Valgperiode 2003-2007

Genvalg: Karen-Lisbeth Dirksen(s)  
Fratræder: Finn Mathiesen Foreslår: Charlotte Strandberg
Fratræder: Lars Nielsen Foreslår Erik Lundorf

 


Implementering af den nye speciallægeuddannelse.

Dansk Radiologisk Selskab.

Torsdag den 10. april kl. 12.30 - 17.00 Rigshospitalet, auditorium 2.

Mød op til dette vigtige møde.

Her vil du få information om den nye spaciallægeuddannelse med gennemgang af den nye bekendtgørelse, de nye uddannelsesprogrmmer, implementering af målbeskrivelsen etc.


Doctor’s Pub

Der vil som i de foregående år være mulighed for en hyggelig fællesspisning på Doctor’s Pub mellem mødet og generalforsamlingen. Doctor’s Pub/Apotekerkælderen ligger 5 min. fra Rigshospitalet, så det skulle være til at nå at komme tilbage til generalforsamlingerne.

Adresse: Blegdamsvej 32, 2200 København N, tlf.: 35 39 83 63.

Menu: Hereford - steak med salat-bar

Pris: 109 kr

Tidspunkt: Kl. 17.30

Tilmelding: Sendes direkte til Doctor’s Apotekerkælder senest den 7. April 2003.

 

Tilmelding til fællesspisning på Doctor´s Pub:

Dansk Radiologisk Selskab:

Navn:                                                                Hospital:

Telefon:

Bestiller hermed middag d. 10. April 2003 klokken 17.30.

Menu: Hereford-steak med salatbar til 100 kr.

Dato:                                                                 Underskrift:

 

 


E-KURSUS i URO-RADIOLOGI

Fredag d. 11.april 2003

Rigshospitalet

Kurset kommer til at indeholde en gennemgang af de nyeste teknikker og strategier indenfor uroradiologien bl.a. CT- og MR-urografier og der vil være indlæg både fra radiologer og de kliniske kolleger.

Overlæge Sven Dorph, Røntgenafdelingen, Helsingør sygehus og overlæge Peter Sand Mychetsky, Billeddiagnostisk afdeling, Amtssygehuset i Gentofte vil være kursusledere på kurset og det endelige program og tilmeldingen vil komme i det næste medlemsblad.

Sæt x i kalenderen

Vibeke Andrée Larsen


Euroson 2003

15th European Congress of Ultrasound

27.-30. April 2003

Om få måneder er det tid til den årlige europæiske ultralydkongres som denne gang holdes i Bella Centret i København. Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS) er sammen med de svenske, norske og finske ultralydselskaber værter for kongressen.

Som deltager i Euroson 2003 er der mulighed for at tage aktiv del i de kurser og workshops, som afholdes søndag den 27. april. Af særlig interesse for radiologer er IBUS-kurset (International Breast Ultrasound Seminar), teoretiske og praktiske kurser i vaskulær ultralyd og muskuloskeletal ultralyd, samt kurset "US technology update".

Søndag afholdes et symposium til ære for Professor Hans Henrik Holm. Vi har inviteret 4 internationale eksperter som vil fortælle om det sidste nye indenfor ultralydteknologi, interventionel ultralyd og føtal medicin.

De følgende 3 dage - mandag den 28. april til onsdag den 30. april - har vi et bredt videnskabeligt program med 3 parallelle sessioner i Bella Centret moderne auditorier. Der vil være mere end 80 inviterede foredrag fra hele Europa. Deadline for tilsendelse af abstracts udløb i januar måned og vi har glædet os over en meget stor interesse for kongressen med omkring 300 abstracts. Særlig glædeligt har det været at se den store tilslutning fra danske kolleger til frie foredrag og postere (ca 25 danske abstracts). Der er dagligt symposier, og der er selvfølgelig en omfattende udstilling, hvor man kan få indtryk af den seneste teknologi.

Det foreløbige program kan ses på kongressens hjemmeside

www.euroson2003.com

Vi håber at se mange af DRS’s medlemmer til kongressen, det bliver helt sikkert en mindeværdig oplevelse.

Michael Bachmann Nielsen Steen Karstrup

Kongrespræsident Euroson 2003 Formand for den videnskabelige komité


Dansk Forening for Interventionel Radiologi

arrangerer

Videnskabeligt møde

fredag den 9. og lørdag 10. maj 2003 på

Hotel Christiansminde, Svendborg.

Program:

Fredag den 9.maj

11.00-12.00 Generalforsamling

12.00-13.00 Frokost

13.00-13.45 Perifere AVM emboliseringer

13.50-14.35 Tumorembolisering/radiofrekvensablation

14.40-15.10 Kaffe

15.10-15.55 Traumeembolisering

16.00-17.00 Firmapræsentationer

18.00- Middag

 

Lørdag den 10.maj

08.00-09.00 Morgenkomplet

09.00-09.45 Uterusembolisering

09.50-10.10 Kaffe

10.10-10.55 PTRA

11.00-11.45 Supraaortical PTA, specielt carotis

11.50-12.15 København, Århus, Odense, Aalborg. Lokale procedurer, statistikker, teknikker udvikling etc.

12.20- Frokost og afrejse

Foredragsholdere vil være såvel internationale som nationale eksperter

Målgruppe er alle som beskæftiger sig med, benytter sig af eller interesserer sig for interventionel radiologi.

Yderligere oplysninger vil løbende kunne findes på foreningens hjemmeside:

www.dfir.dk

eller hos sekretæren: adm.overlæge Søren Søholm, Radiologisk afdeling, Aalborg sygehus Syd, 9100 Aalborg, E-mail: soeholm@aas.nja.dk

Tilmelding til sekretæren på ovenstående adresse eller e-mail senest den 1.marts 2003.


Skejby. R.A.M. Skejby.

4 Radiologiske AftenMøder, 300 kr. Forår 2003.

Tema 2003: Klinisk Radiologi

Konventionel Radiologi og Snitbilledmodaliteter Anvendt På 4 Organsystemer.

Ved hver session anvendes et alment forekommende hovedsymptom som ledesnor for en diagnostisk udredning.

20/3

Thorax -hoste. Billeddiagnostiske guidelines.

Børn: Overlæge Karin Kastberg Petersen, Skejby Sygehus

Voksne: Overlæge Niels Jakob Bartholdy, Århus KH

3/4

Abdomen -ondt i maven. Billeddiagnostiske guidelines

Børn: Overlæge Graziella Andersen, Aalborg Sygehus Nord

Voksne: Overlæge Mona Rosenkilde, Århus Amtssygehus

10/4

Bækken, hofte, columne, UE – halten. Billeddiagnostiske guidelines.

Børn: Afdelingslæge Michel Bach Hellfritzsch, Skejby Sygehus

Voksne: Overlæge, dr. med. Niels Egund, Århus KH

24/4

Tumor intracranialis hos børn og voksne. Billeddiagnostiske guidelines.

Overlæge: Edith Nielsen, Århus KH.

Pris for 4 aftenmøder: 300 kr. Skriftlig tilmelding inden 20/2 til Foreningen af Radiografer i Danmarks kontor, H.C. Ørstedsvej 70,2. 1879 Frederiksberg C. Eller www.rraamm.dk Spørgsmål besvares på 40347588 Kim, 29687904 Kirsten, 40432552 Bjarne eller 40303614 Gert.

Sted: Skejby Sygehus auditorium, Brendstrupgårdsvej, 8200 Århus N.

Klokken 17.00-20.00. Der er kaffe fra kl. 16.00. Hvert møde består af to foredrag. I pausen vil der være sandwich og drikkevarer.

Målgruppe: Radiologer og andre læger, radiografer og røntgensygeplejersker. Maksimum 350, minimum 80.

Kursusbevis: Udstedes efter 4 aftenmøder. Således er aftenmøderne meriterende.

Praktiserende Lægers Organisation støtter deres medlemmers deltagelse i RAM økonomisk. Dansk Radiologisk Selskab har indplaceret RAM i CME, Continuing Medical Education.

Arrangør: Carsten Gyldensted, professor, adm-overlæge, dr.med, Århus KH afd P. Karen Damgaard, klinikchef, overlæge, dr.med. røntgenafdelingen Rigshospitalet. Kirsten Juul-Hansen, radiograf, ASTRA TECH A/S. Bjarne E. Nielsen, pro.ing. Mogens Balslev A/S. Gert Fredericia, radiograf Philips A/S,. Kim Rosted, radiograf, Rigshospitalet. Ret til ændringer forbeholdes.


EMRI kurser 2003

Basic MRI Physics in Dundee (UK)– 31 March – 4 April 2003

Contact: Dr. R.A. Lerski, Director of Medical Physics, Medical Physics Department, Ninewells Hospital and Medical School, Dundee DD1 9SY, UK, Tel.: ++44-1382.632700, Fax : ++44-1382.640177, e-mail: a.l.barclay@dundee.ac.uk , http://www.dundee.ac.uk/medphys/sections/Erasmus.htm

Abdominal MRI in Pisa (I)- May 18-21 2003

Contact: Prof. Dr. Bartolozzi, Diagnostic and Interventional Radiology, University of Pisa, Via Roma 67, 56100 Pisa, Italy. Tel.: ++39-50-992509, Fax : ++39-50-551461, e-mail: segreteria@do.med.unipi.it

Central Nervous System I in Brussel (B) - 2-6 June 2003

Contact: Walter Rijsselaere, Dept. of Radiology, AZ-VUB, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussels, Belgium. Tel.: 0032-2-477.53.22, Fax: 0032-2-477.53.62, e-mail; cradrew@az.vub.ac.be

MR of the Breast in Bonn(D) – to be announced

Contact: Priv.-Doz. Dr. Christiane Kuhl, Radiologische Klinik, Sigmund-Freud-Str. 25, D-53127 Bonn, Germany,Tel: 0049-228/287-5874, Fax: 0049-228/287-6093, e-mail: kuhl@uni-bonn.de

Angiography, Cardiovascular MRI & Interventional applications of MRI in Essen (D) – 11-12 September, 2003

Contact: Prof. dr. J. Debatin, Institute of Diagnostic Radiology, University Hospital Essen, Hufelandstrasse 55,D-45122 Essen, Germany,Tel. +49 201 723 1500, Fax. +49 201 723 1548, email: debatin@uni-essen.de

Central Nervous System II in Wroclaw (PL) – 26th-30th September 2003

Contact: Dr. Marek Sasiadek, Assoc. Prof.; Dept. of Neuroradiology, Wroclaw Medical University, ul. Sklodowskiej-Curie 58, 50-369 Wroclaw, Poland , Tel.: +48-71-3425833, Fax: +48-71-3285896, e-mail: mareks@rad.am.wroc.pl

Visit our homepage for the latest update : http://www.emricourse.org


Astra Tech A/S har sendt os følgende kursusoversigt for 2003:

20 marts, 3, 10, 24 april:

RAM (Radiologiske Aften Møder), Skejby Hospital, Århus

www.rraamm.dk

16-17 maj:

IBISCUS, (kardiologer), Paris.

www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

18-19 maj:

IBISCUS, (radiologer), Paris.

www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

12-13 sept.:

IBISCUS, (kardiologer), København.

www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

14-15 sept.:

IBISCUS, (radiologer), København.

www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

26-27 sept.:

MDCT, Hamburg.

www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

30 sept.:

Paraplymøde, AstraZeneca

6-8 okt.:

ICIS, Venedig.

www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

23 okt., 6, 20, 27 nov.:

RAM (Radiologiske Aften Møder), AstraZeneca

www.rraamm.dk

2 okt.:

Paraplymøde, Skejby Hospital, Århus

12-13 dec.:

IBISCUS, (kardiologer), Italien.

www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

14-15 dec.:

IBISCUS, (radiologer), Italien.

www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

 

Yderligere information, Kirsten Juul-Hansen,
Astra Tech A/S, Husby Allé 19, 2630 Taastrup,
Tlf.: 4371 3377, e-mail: kirsten.juul-hansen@astratech.com
 

Konferens :

"Epidemiology and prognostic significance of asymptomatic atherosclerosis.

The Men born in 1914 study in retrospect and Scientific issues and non-invasive methods for future cohort studies."

June 10-12 ,2003.

Location: Malmö, Sweden

Information: http://www.smi.mas.lu.se/1914

Yours sincerely
Sven-Olof Isacsson
Proffessor PhD MD
 

Møde i European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR).

Der er møde I European Society of Muskuloskeletal Radiology i Århus 13. og 14. juni 2003.

Jeg vil anbefale alle med interesse for muskuloskeletal radiologi at deltage i mødet, som finder sted i Århus Kongrescenter.


Det foreløbige program er allerede tilgængeligt på www.drs.dk/essr2003

Mødet vil især fokusere på inflammatoriske lidelser i skelettet, men der vil også være meget andet såsom "hands on", ultralyd og videnskabelige foredrag. Kongressen giver mulighed for frie foredrag indenfor alle områder af muskuloskeletal radiologi. Vi opfordrer alle, som ønsker at holde foredrag om at indsende abstract i henhold til vejledninger på ovennævnte internetadresse.

Blandt forelæserne kan nævnes Genant, Peterfy, Beltram fra USA samt alle de store fra Europa.

I forbindelse med gallamiddagen, lørdag aften, vil der være bustur til Moesgaard Museum, hvor man vil have mulighed for at træffe Grauballemanden, og der vil være foredrag ved museumsinspektør Pauline Alsig omhandlende den medicinske undersøgelse af moseliget.

Med venlig hilsen

John Gelineck.


11th. Annual Meeting of European society of Thoracic Imaging, Lausanne, 15-17. June 2003

Welcome address

Dear Colleagues, Dear Friends,

Welcome to Switzerland and welcome to Lausanne. On behalf of the ESTI Organizing Committee, it is a great honor and my pleasure to invite you to attend the Annual Meeting of our society, which will take place from June 15th to 17th, 2003. As in the past, renowned and outstanding speakers from Europe will contribute to the success of this meeting which should have priority on your agenda.

We are delighted to announce a program that will cover a wide range of topics of current interest in the field of thoracic imaging. As in the previous years, the meeting will also propose basic and advanced postgraduate courses, both devoted to young radiologists and to senior ones desiring to refresh their basic knowledge in thoracic imaging. Selected proffered papers will provide an overview of the current trends in research. The previously highly appreciated small group HRCT-workshops, delivered by outstanding tutors, will be reconducted. They provide trainees with a unique opportunity to discuss cases with specialists in an interactive fashion. A film panel session with international candidates will combine teaching with fun and humour.

We will try to prepare for you an incomparable frame of mind to learn, to meet friends and new people and enjoy life to the full for a few days.

Last but not least, get ready for excitement and new ways of life that Lausanne area can offer you. Southern Switzerland is a perfect showcase for this. You will have a unique opportunity to discover a part of Southern Switzerland, Geneva Lake and its surrounding mountains.

Lausanne has a unique central position in Europe and can be easily reached by highspeed trains from Paris (3h45), Milan (3h00) and Frankfurt (5h00). Furthermore, Lausanne takes advantage of Geneva airport proximity (55 km) which is served by most European airlines, including the very cheap ones such as Easy Jet (www.easyjet.com/en/) (Barcelona, London, Liverpool, Edinburgh, Dublin, Amsterdam, Nice, Paris) or Virgin (www.virgin.net) (Brussels). The train trip from Geneva airport to Lausanne is only 30 to 40 minutes.

I am looking forward to seeing you at the 11th ESTI Annual Meeting.

Friendly regards, Pierre Schnyder, MD

Professor of Radiology and Chairman

ESTI President

Program and registration forms available in November 2002: http://www.esti-society.org


23. Internationale Kongres om Radiologi, ICR 2004.

 

Canadian Association of Radiologists (CAR) er vært for ICR i 2004.

Kongressen afholdes i Montreal fra 25. til 29. juni 2004.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

blentle@shaw.ca

 


Inspektorerne for Dansk Radiologisk Selskab.

Her er navnene på selskabets inspektorer, opdateret november 2002

Region Øst:

Overlæge Kirsten Nergaard, Røntgenafdelingen, Bispebjerg Hospital.

Overlæge Carsten Sloth, Røntgenafdelingen, Centralsygehuset, Næstved.

Overlæge Elisabeth Albrecht-Beste, Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital.

Afdelingslæge Claus Jensen, Røntgenafdelingen, RH.

Overlæge Hans Petersen, Røntgenafdelingen, Roskilde (nuværende).

Region Syd:

Overlæge Mette Ramsdal Poulsen, Røntgendiagnostisk afd., Odense Universitets Hospital.

Overlæge Inger Andersen, Røntgenafdelingen, Sygehus Fyn, Svenborg.

Region Nord:

Overlæge Agnete Hedemann, Røntgenafdelingen, Ålborg Sygehus (nuværende).

Overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommunehospital.

Overlæge Jennifer Rodenberg

 

DRS planlagte E-kursusrække 2002-2007

Som oplyst ved generalforsamlingen vil mødeaktiviteten blive begrænset til at have færre, men større møder to gange årligt. Da der efterhånden ikke er så stor forskel på videnskabelige møder og E-kurser har vi valgt at samle disse. Efterårskurset vil strække sig over 2 dage i forbindelse med årets festmiddag, forårskursus vil være 1 dags kursus i forbindelse med generalforsamlingen.

TID EMNE KURSUSLEDER
Forår 2003 Uroradiologi (1 dag) Sven Dorph, Peter Sand Mychetsky
Efterår 2003 Pædiatri (2 dage) Karin Kastbjerg Petersen
Forår 2004 Kar-diagnostik (2 dage) Henrik Gregersen
Efterår 2004 Neuroradiologi columna (2 dage)  
Forår 2005 Onkoradiologi (1 dag)  
Efterår 2005 Muskuloskeletal (2 dage)  
Forår 2006 Thorax  
Efterår 2006 Gastroenterologi  
Forår 2007 Mammo  

SAVNER DU KONTAKT MED PATIENTER ?

Efter 25 dejlige år på Røntgenkliniken i V. Voldgade (lokale-fælles-skab med neurolog og øjenlæge samt deltids speciallæger) planlægger jeg, at gå på pension 1. jan. 2004.

Jeg søger derfor kontakt med kollega, der kunne tænke sig, at overtage kliniken og bruge mere tid på patienter end på møder. Kompagniskab i en kortere overgangsperiode kunne også tænkes.

Den nye speciallæge praksisplan for radiologi giver mulighed for samarbejde mellem flere kliniker.

Jeg træffes på 33 13 45 47 kl. 11-15, privat 45 86 04 36 .

Venlig hilsen

JØRN PALBØL e.mail: palboel@dadlnet.dk


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Shohreh Vakili

Marof KakehZadeh

Følgende har ønsket optagelse som ekstraordinært ikke lægeligt medlem:

Else Kaalund.


Finn Mathiesen, Webmaster DRS