opdateret 26. september 2003

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 4 september 2003:


 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2003 Medlemsblad nr. 2. april 2003 Medlemsblad nr. 3 juni 2003
Medlemsblad nr. 1 Februar 2002 Medlemsblad nr. 2. april 2002 Medlemsblad nr.3 juni 2002
Medlemsblad nr. 4 september 2002 Medlemsblad nr. 5 december 2002  
Medlemsblad nr. 1 Februar 2001 Medlemsblad nr. 2 april 2001 Medlemsblad nr. 3 juni 2001
Medlemsblad nr. 4 september 2001 Medlemsblad nr. 5 december 2001
Medlemsblad nr. 1 Februar 2000 Medlemsblad nr. 2 April 2000 Medlemsblad nr. 3 Juni 2000
Medlemsblad nr. 4 september 2000 Medlemsblad nr. 5. december 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

 


Meddelelser fra bestyrelsen:

Meddelelse fra bestyrelsen:

Jeg håber alle har haft en god sommer og er klar til at tage fat på et efterår, der byder på mange spændende kurser og møder. Der er selskabets novembermøde i Århus med et flot sammensat E-kursus arrangeret af Dansk Forening for Pædiatri. Der er flere meget velrenommerede udenlandske foredragsholdere. Se detaljer senere i bladet. Torsdag er der frie foredrag og jeg håber at mange vil indsende foredrag og indvie os andre i de aktiviteter, der foregår rundt om på afdelingerne. Bestyrelsen opfordrer legatmodtagere til at berette om, hvad der er kommet ud af legatet. En rejsebeskrivelse er velegnet til bladet – en videnskabelig aktivitet bør tilmeldes novembermødet. Afsluttede Ph.d. projekter bør i oversigtsform også præsenteres ved novembermødet.

Derudover er der E- kursus i neurodegenerative sygdomme samt kurser indenfor ultralyd og muskuloskeletal radiologi for blot at nævne nogle. Se under kursuslisten.

Bladet er redigeret en smule anderledes end sidst, idet alle kurser er samlet under " Møder, Kurser og Kongresser" for at gøre det hele lidt mere overskueligt. Nye ideer til bladets udformning og indhold er velkomment. Er der interesse for at oprette en debatside?

Målbeskrivelsen for Diagnostisk Radiologi er godkendt og kan ses på vores hjemmeside.

Der er kommet en ny vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger. Den kan hentes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Lise Gammelgaard

 

Månedens ord: " Hvad du gør, gør det helt. Ikke stykkevis og delt "


Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi

Hvis du har interesse for muskuloskeletal radiologi, har du mulighed for at blive medlem af foreningen.

Medlemskab er gratis.

Tilmelding:

Sekretær Britta Bundgaard
Radiologisk afd. R
Århus Kommunehospital
Tlf: 89492395
Fax: 89492380
E-mail: raaberg@aaa.dk

Astra Tech A/S har sendt os følgende kursusoversigt for 2003:

 

Paraplymøde, AstraZeneca

23 okt., 6, 20, 27 nov.:

RAM (Radiologiske Aften Møder), AstraZeneca

www.rraamm.dk

2 okt.:

Paraplymøde, Skejby Hospital, Århus

12-13 dec.:

IBISCUS, (kardiologer), Italien.

www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

14-15 dec.:

IBISCUS, (radiologer), Italien.

www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

 

Yderligere information, Kirsten Juul-Hansen,
Astra Tech A/S, Husby Allé 19, 2630 Taastrup,
Tlf.: 4371 3377, e-mail: kirsten.juul-hansen@astratech.com
 

Albertslund R.A.M. Albertslund

4 Radiologiske AftenMøder, 300 kr. Efterår 2003

Tema 2003: Klinisk Radiologi 2

Nyheder indenfor konventionel radiologi, ultralyd, CT og MR

 

23/10

Torsdag

"Lever, galdeveje og pancreas" Guidelines for røntgen, ultralyd, CT og MR.

Afd. læge Eli Rappeport, Radiologisk Klinik, RH

Overlæge Allan Rasmussen, Gastro. kir. afd. RH

6/11

Torsdag

"Hvor går urinvejene hen, når i.v. urografien går ud?"

Overlæge Claus V. Jensen, Radiologisk Klinik. RH

Afd. læge Per Bagi, Urologisk afd. RH

20/11

Torsdag

"Pet-CT Billeddiagnostikkens nye udfordring."

Overlæge Anne Kiil Bertelsen og

Overlæge, Ph.D Annika Eigtved, PET og Cyclotronenheden, RH

27/11

Torsdag

"Retsmedicin - Det vi ikke må se på TV – se det på RAM!"

Overlæge Hans P. Haugen, Retsmedicinsk Institut, Kbh´s Universitet.

Pris for 4 aftenmøder: 300 kr. Tilmelding inden 24/9 til www.rraamm.dk eller skriftligt til Foreningen af Radiografer i Danmark, H.C. Ørstedsvej 70,2. 1879 Frederiksberg C.

Spørgsmål rettes til Kim Rosted på tlf. 40347588, Kirsten Juul- Hansen på tlf. 29687904, Bjarne E. Nielsen på tlf. 27107870 eller til Gert Fredericia på tlf. 40303614.

Tid: fra kl. 17.00-20.00. Der er kaffe fra kl. 16.00, og i pausen vil der være sandwich og drikkevarer.

Sted: ASTRA Danmark. Roskildevej 22. 2630 Albertslund. Røgfrit miljø med ryge rum.

Målgruppe: Radiologer og andre læger, radiografer og røntgensygeplejersker. Maksimum 150, minimum 80.

Kursusbevis: Udstedes efter 4 aftenmøder. Aftenmøderne er meriterende.

Dansk Radiologisk Selskab har indplaceret RAM i CME, Continuing Medical Education.

Arrangør: Karen Damgaard, overlæge, dr.med. radiologisk klinik, Rigshospitalet.

Carsten Gyldensted, professor, adm. overlæge, dr.med, Århus KH afd P. Kirsten Juul-Hansen, produktchef, radiograf, ASTRA TECH A/S. Bjarne E. Nielsen, konsulent, radiograf, FUJIFILM A/S. Gert Fredericia, salgschef, radiograf Philips A/S Kim Rosted, klinisk kvalitetskoordinator, radiograf, Rigshospitalet. Ret til ændringer forbeholdes.


ESGAR CT-Colonography hands-on workshops
Amsterdam/NL
September 16 - 17 and September 17 - 18, 2003

We would like to inform you about the upcoming ESGAR CT-Colonography hands-on workshops held in Amsterdam at the Academic Medical Center in September 2003.

CT-colonography is a new and accurate technique for the detection of colorectal cancer and polyps. These ESGAR hands-on workshops will address all relevant practical issues of performing and evaluating CTC studies. Each workshop will include 'how I do it' presentations, presentations on new developments (e.g. faecal tagging and image processing), discussion sessions and a five hour hands-on training on workstations, by international experts.

The workshop comprises three parts: afternoon plenary presentations, next morning hands-on training on Vitrea workstations with afternoon training on other workstations together with a CTC assessment and is primarily intended for radiologists but may also be of interest to radiographers or other clinicians. As the workshops are extensively interactive, the maximum number of participants is limited.

Further hands-on workshops on CTC will take place within the next 18 months in Italy and Belgium.

May we invite you to visit the ESGAR website http://www.esgar.org where detailed information including on-line registration for the Amsterdam workshop is available.

Yours sincerely,

European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology

Central ESGAR office
Neutorgasse 9/2a
AT-1010 Vienna
phone: +43 1 535 89 27
fax: + 43 1 535 70 37
e-mail: mailto: office@esgar.orgoffice@esgar.org
Internet: http://www.esgar.org


Dansk Lymfomgruppe afholder 1. Plenummøde

 tirsdag 23/9-2003 10-16.30 på hotel Skt. Petri (tidl. Daells Varehus), krystalgade, København.

OBS Tilmelding nødvendig : Pbrown@rh.dk eller post (P. Brown, RH, afd L4042, 2100 Ø)

9.45-10.15 Velkomst og kaffe

PART I (language:English)

10.15-11.00 Recent progress in the treatment of aggressive NHL. The experience of the German Study Group for Aggressive NHL. prof.dr. M.Pfreundschuh, Saarbrücken, Germany


11.00-11.45 Organization, structure and strategy of the EORTC Lymphoma Group. (EORTC representative)


11.45-12.30 The pathology network of the Swedish Lymphoma Group. Ovl.dr.med. Christer Sundström, Uppsala, Sweden

12.30-13.30 LUNCH

PART II (language:danish)

13.30-14.00 Formandens beretning

14.00-14.45 Dansk klinisk kræftforskning og de sygdomsspecifikke grupper.

Et diskussionsoplæg på baggrund af KOF udvalgets arbejde. Professor Ebba Nexø, formand for KOF Udvalget

14.45-15.00 KAFFE

15.00-16.00 Dannelse af arbejdsgrupper til referenceprogrammer og

handlingsplan

16.00-16.15 Afslutning og dato til næste møde

Yderligere information på
www.dalg.dk


ØRESTADSSYMPOSIUM IN RADIOLOGY

Invitation to all specialists in Diagnostic Radiology in the Øresund region to a minisymposium on

"CIN risk assessment and reduction"

TIME  : Wendesday 8th. of October 2003

from 16:30 PM – 18:00 PM

PLACE  : "DEN SORTE DIAMANT"

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

Søren Kierkegaards Plads

1016 København K

PROGRAMME :

16:00 - 16:30 Arrival and coffee

16:30 – 16:35 Welcome

16:35 – 16:55 Contrast media induced nephrotoxicity (CIN). New guidelines

16:55 – 17:15 Choise of contrast media in diabetic patients

17:15 - 17:35 Omnivis, adjusted dosage according to glomerular filtration

17:35 – 17:50 Other possible solutions

17:50 – 18:00 Discussion and cases from "the real world"

Faculty : Professor Henrik S. Thomsen, Herlev

Professor Peter Aspelin, Huddinge

Klinikchef Ulf Nyman, Trelleborg

Klinikchef Paul E. Nilsson, Rigshospitalet (chairman)

The minisymposium will be followed by a 30 minutes architectural guidance and a dinner at "DEN SORTE DIAMANT" the new library of Copenhagen.

Kind regards

Paul E. Nilsson,

Rigshospitalet

Sponsor: Amersham Health A/S

Tilmelding: merete.ostergaard@amersham.com

eller på telefon nr. 70 22 22 03.


Neurodegenerative sygdommes klinik og radiologi

E-kursus, d. 23.10.03, kl. 9 - 16

AstraZeneca, Roskildevej 22, 2620 Albertslund

Dansk Neuroradiologisk Selskab

 

9.00 - 10.00 Registrering og kaffe

10.00 - 10.05 Velkomst: ovl. Hans Pedersen, Roskilde Amtssygehus

10.05 - 10.35 Demens: Klinisk diagnostik og behandling: afdl. Steen G. Hasselbalch, Rigshospitalet

10.40 - 11.20 Neuroradiologi ved demensudredning. Litteraturgennemgang: ovl. Jørgen Nepper-Rasmussen, Odense Universitetshospital

11.25 - 11.55 Praktisk neuroradiologi ved demensudredning: Hvornår,hvordan: prof., ovl., dr.med. Carsten Gyldensted, Århus Kommunehospital

12.00 - 13.00 Frokost

13.00 - 13.30 Dissemineret sklerose og andre white matter diseases hos voksne. Klinik og behandling: ovl., dr.med. Klaus Hansen, Rigshospitalet

13.35 - 14.20 Neuroradiologi ved D.S. og andre white matter diseases hos voksne: ovl., dr.med. Elisabeth Skriver, Amtssygehuset i Glostrup

14.30 - 14.45 Kaffepause

14.45 - 15.15 Neurodegenerative lidelser i barnealderen. Klinik og behandling: ovl. Ian T. Westphall, Hvidovre Hospital

15.20 - 15.50 Neurodegenerative lidelser i barnealderen. Neuroradiologi: ovl. Hans Pedersen, Roskilde Amtssygehus

15.50 - 16.00 Evaluering og afslutning

Kurset er primært beregnet for læger, radiografer og sygeplejersker ansat på radiologiske
afdelinger.
Tilmelding sker ved indbetaling senest d. 17. 10. af kr. 400 på Dansk Neuroradiologisk Selskabs konto, Nordea , reg.nr. 5507, kontonr. 8475993455 v. H. Pedersen,Skovsvinget 18, 2800 Lyngby
Husk at anføre stilling, navn og ansættelsessted ved tilmelding.

Skulderen

Diagnostik og behandling

Skejby Sygehus, Aud. B, fredag d. 31. okt. 2003

 

 

Kl. 9.00 – 9.30 Kaffe og rundstykker

Kl. 9.30 – 9.40 Skulderanatomi  -Overlæge John Gelineck

Kl. 9.40 – 10.00 Røntgen  - Overlæge Lene Bak

Kl.10.00 – 10.15 CT - Overlæge John Gelineck

Kl.10.15 – 10.30 Pause

Kl.10.30 – 11.15 Ultralyd  - Overlæge Ole Schifter Rasmussen

Kl.11.15 – 11.45 MR - Overlæge John Gelineck

Kl.11.45 – 12.00 Diskussion

Kl.12.00 – 13.00 Frokost

Kl.13.00 – 13.30 Reumatologiske aspekter - Overlæge Ulrich Fredberg

Kl.13.30 – 14.00 UL demonstration - Overlæge Lars Bolvig

Kl.14.00 – 14.30 Kaffe med brød

Kl.14.30 – 15.00 Kirurgiske aspekter - Overlæge Hans-Viggo Johannsen

Kl.15.00 – 15.30 Diskussion

Pris: 300 kr. inkl. frokost og kaffe

 

 

Tilmelding: senest den 14. oktober 2003 til

Sekretær Britta Bundgaard, Radiologisk afd. R, Århus Kommunehospital,

tlf. 89492395, fax 89492380, e-mail raaberg@akh.aaa.dk

og samtidig indbetaling af 300,- kr. til

Danske Bank på reg.nr. 3632, konto nr. 3632 602286 med angivelse af navn på indbetaler.

 

Information: Lene Bak, Odense Universitetshospital, tlf. 65412180

Lars Bolvig, Århus Amtssygehus, tlf. 89497335

Erik Lundorf, Skejby Sygehus, tlf. 89495251

Bente Fiirgaard, Århus Kommunehospital, tlf. 89492503


DUDS 33. kursus i Basal

Ultralyddiagnostik

3. nov. til 5. nov. 2003

Universitetshospital Herlev, Herlev Ringvej, DK-2730 Herlev.

 

Målgruppe:

Nordiske læger, radiografer, sygeplejersker, og andre som er interesserede i brugen af ultralyddiagnostik.

Indhold:

Systematisk undervisning i medicinsk og kirurgisk ultralyddiagnostik:

Kurset er godkendt af Dansk Radiologisk Selskab som tilvalgskursus for uddannelsessøgende i Diagnostisk Radiologi.

Form:

Eksternat kursus. Katedral undervisning. Kliniske demonstrationer og hands-on øvelser.

Undervisere:

Danske læger og ingeniører med mange års erfaring indenfor teoretisk og praktisk ultralyddiagnostik.

Kursusledelse:

Ovl., Ingeniør Bjørn Skjoldbye, Læge, Morten Høgholm Pedersen, Ovl. Dr.med. Michael Bachmann Nielsen.

Kursussekretærer:

Dina M. Belling, Ultralydsektionen 119, og Janni Spaabæk, Kirurgisk afdeling D, Universitetshospital Herlev, DK-2730 Herlev.

Tlf. +45 4488 3240, fax +45 4494 8009, e-mail: dibe@herlevhosp.kbhamt.dk.

Kursusafgift:

Kr. 2.750 ved tilmelding inden den 1. oktober 2003. Tilmelding efter den 1. oktober er kr. 3.000. Inkluderer frokost, kaffe samt kursusmateriale/kursusbog.

Der ydes rabat på kr. 250 for medlemmer af Dansk Kirurgisk Selskab og Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.

Tilmelding:

Skriftlig tilmelding, som er bindende, sendes til kursussekretæren inden 01.10.03.

Ansøgere vil blive optaget i den rækkefølge de tilmelder sig.)

http://www.duds.dk/


Dansk Radiologisk Selskab

Novembermøde/E-kursus 2003

Århus 6. og 7. november 2003

 

EMNE: Alt godt indenfor PÆDIATRISK RADIOLOGI

(Mange udenlandske foredragsholdere, bl.a..

PROF. HELEN CARTY, Liverpool, UK.)

STED: TURBINEHALLERNE ,

Kalkværksvej 8, Århus C. (Masser af P-pladser)

TID: 6 - 7 NOVEMBER 2003

PRIS: 650 kr. pr. dag

(inkl. Frokost)

SOCIALT: Middag torsdag d. 6 november kl. 19.30

HVOR: "SVINERIET", Mejlgade 35, Baggården Århus C. (Byens bedste madsted", i anderledes omgivelser)

PRIS: 250 kr. (3 - 4 retters menu m. gode vine)

TILMELDING: på e-mail : kursus@drs.dk, påfør hvad du ønsker at deltage i

Indbetal beløb på giro: 542-0326

DEADLINE: 20. oktober.

Program:

Torsdag, 6. november

09.30 – 10.00 Registrering m/kaffe + brød

10.00 – 10.10 Velkomst

10.10 – 10.35 Det neonatale thorax, afd.læge Lotte Ibsen, Billeddiagnostisk afd. Skejby sygehus.

10.35 - 11.10 Det neonatal thorax, Dr. Bernard, Pædiatrisk afd., fra Münster

11.10 – 11.40 Diagnostik af kongenitte hjertesygdomme, overlæge Keld Sørensen, Kardiologisk afd., Skejby sygehus.

11.40 – 12.10 Behandling af kongenitte hjertesygdomme, afdelingslæge dr. med. Vibeke Hjortdal, Thoraxkirurgisk afd., Skejby sygehus

12.10 – 12.30 Frie foredrag

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.30 Tumours in the chest, prof. Helen Carty, Alder Hey Hospital, Liverpool, UK

14.30 – 15.30 CT of chronic lung disease in children, dr. Cathrine Owens, Great Ormond Street Hospital for Children, London, UK

15.30 – 15.45 Kaffe

15.45 – 16.15 Pulmonary TB in children, prof. Helen Carty, Alder Hey Hospital, Liverpool, UK

16.15 –16.30 Diskussion.

16.30-17.30 Frie foredrag. Fri adgang for selskabets medlemmer.

1) Anette Savnik: "Sammenlignende studium af høj og lavfelt MR skanneres
betydning for diagnostik af inflammatorisk ledsygdom"

2) Katriina B. Puhakka

3) Lisbeth Røhl

Husk - Tilmelding af frie foredrag sker på e-mail: sekr@drs.dk

 

Fredag, 7. november

08.30 – 09.00 Børn og strålehygiejne, afd. leder Peter Grøn, Statens Institut for Strålehygiejne.

09.00 – 09.30 Juvenil Rheumatoid Arthrit - symptomatologi, patologi og terapi, overlæge, dr. med Troels Herlin, Pædiatrisk afd., Skejby sygehus

09.30 – 10.00 Juvenil Rheumatoid Arthrit - billeddiagnostik, overlæge Anselmo De Carvalho, røntgen afd., Århus Kommune Hospital

10.00 – 10.30 Kaffe

10.30 – 11.30 A Practical Approach to Bone Dysplasias, prof. Christine Hall, Great Ormond Street Hospital for Children, London, UK

11.30 – 12.30 A Practical Approach to Intersex States: Embryology, Classification and Imaging, dr. Francoise Rypens, Hôpital Sainte-Justine, Quebec, Canada

12.30 – 13.15 Frokost

13.15 – 14.15 Antenatal Imaging - Ultrasound and MR-imaging, prof. Fred Avni, ULB Erasme Hospital, Brussels, Belgium

14.15 – 15.15 Battered Child, prof. Helen Carty, Alder Hey Hospital, Liverpool, UK

15.15 – 15.45 Diskussion og afslutning


RSNA – CHICAGO

29. november – 6. december 2003

I år koster grupperejsen kr. 10.695,00 pr. person i enkeltværelse. Kr. 8.340,00. pr. person i delt dobbelt-værelse. Direkte SAS fly fra Kastrup.

Kig på vores hjemmeside for program og tilmeldings-

blanket. Her kan I også se vort produktsortiment.

Vi glæder os til at høre fra Jer.

Med venlig hilsen

Lars Broen

E-mail: contact@easymed.dk  

Tlf. : +45 3964 1454

Fax : +45 3964 0954


Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab byder velkommen til:

13. Efteruddannelseskursus i Almen Ultralyddiagnostik

"Schæffergårdskurset"

15.-16. januar 2004

Årets hovedemner: Nye ultralydteknikker, tarme, hoved/hals

Årets udenlandske gæsteforelæsere:

  • Professor Norbert Gritzmann, Krankenhaus Barmherzige Brüder, Salzburg, Østrig
  • Overlæge Lars Thorelius, Avd för Radiologi, Universitetssjukhuset Linköping

Kursusafgift: Kr 2.400 uden indkvartering og 3.000 kr for internat. (Priser er incl. fortæring og kursusmappe)

Tilmelding: Skriftlig tilmelding, som er bindende, sendes til kursussekretæren Maj-Britt Frigast frigast@rh.dk inden 15. december 2003. Ansøgere vil blive optaget i den rækkefølge de tilmelder sig

Kursusledelse: Charlotte Strandberg og Michael Bachmann Nielsen

Se flere detaljer på DUDS hjemmeside www.duds.dk

Det endelige programmet forventes omkring 1. september
og vil blive lagt på hjemmesiden så snart det er tilgængeligt.


23. Internationale Kongres om Radiologi, ICR 2004.

 

Canadian Association of Radiologists (CAR) er vært for ICR i 2004.

Kongressen afholdes i Montreal fra 25. til 29. juni 2004.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

blentle@shaw.ca

 


Inspektorerne for Dansk Radiologisk Selskab.

Her er navnene på selskabets inspektorer, opdateret maj 2003

Region Øst:

Overlæge Kirsten Nergaard, Røntgenafdelingen, Bispebjerg Hospital.

Overlæge Carsten Sloth, Røntgenafdelingen, Centralsygehuset, Næstved.

Overlæge Elisabeth Albrecht-Beste, Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital.

Afdelingslæge Claus Jensen, Røntgenafdelingen, RH.

 Region Syd:

Overlæge Mette Ramsdal Poulsen, Røntgendiagnostisk afd., Odense Universitets Hospital.

Overlæge Inger Andersen, Røntgenafdelingen, Sygehus Fyn, Svenborg.

Region Nord:

Overlæge Agnete Hedemann, Røntgenafdelingen, Ålborg Sygehus (nuværende).

Overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommunehospital.

Overlæge Jennifer Rodenberg

 

DRS planlagte E-kursusrække 2002-2007

Som oplyst ved generalforsamlingen 2002 vil mødeaktiviteten blive begrænset til at have færre, men større møder to gange årligt. Da der efterhånden ikke er så stor forskel på videnskabelige møder og E-kurser har vi valgt at samle disse. Efterårskurset vil strække sig over 2 dage i forbindelse med årets festmiddag, forårskursus vil være 1 dags kursus i forbindelse med generalforsamlingen.

TID EMNE KURSUSLEDER
Efterår 2003 Pædiatri (2 dage) Karin Kastbjerg Petersen
Forår 2004 Kar-diagnostik (2 dage) Henrik Gregersen
Efterår 2004 Neuroradiologi columna (2 dage)  
Forår 2005 Onkoradiologi (1 dag)  
Efterår 2005 Muskuloskeletal (2 dage)  
Forår 2006 Thorax  
Efterår 2006 Gastroenterologi  
Forår 2007 Mammo  

Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Behrouz Almasi, Trine Olfert, Marina Madalina Alfaqawi, Dorte Levin Pedersen,


Finn Mathiesen, Webmaster DRS