opdateret 27. april  2003

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 10. april 2003:


Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

Torsdag d. 10. april 2003 kl. 9.00 – 12.00

Rigshospitalet

 

 1. Valg af referent.

  Michel Nemery

   

 2. Godkendelse af referat af 16.01.03

  Vi bør snart have datoen for forårsmødet i Randers 2004 klar. I øvrigt ingen bemærkninger.

   

 3. Generalforsamling 2003.

  Dagsordenen gennemgået.

  Det endelige regnskab for E-kursus i mammadiagnostik godkendt.

  Gennemgang af det færdige (og flotte) regnskab for 2002 samt budgettet for 2003.

  Trine har reformeret regnskabsførelsen, er nu løbende opdateret.

  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2003.

  Der er indkommet forslag om officiel afstandtagen til røntgenhenvisende sygeplejersker.

  Forslag om debat vedrørende selskabets holdning til teleradiologi og hjemmearbejdspladser adresseres under Eventuelt.

   

 4. Målbeskrivelse og logbøger.

  Der foreligger endnu ikke en formel endelig godkendelse af de ellers færdige målbeskrivelser og logbøger, som vil blive debatteret på mødet d.d. om implementering af den nye speciallægeuddannelse.

   

 5. Videnskabeligt møde 10.04.03

  Knut Aspegren fra Sundhedsstyrelsen vil blive erstattet af Jette Led Sørensen.

   

 6. E-kursus i Uroradiologi 11.04.03

  67 tilmeldte deltagere. Dansk Med. Selskab har givet tilsagn om økonomisk støtte.

   

 7. Retningslinier for radiologisk udredning af svært traumatiserede patienter.

  Henrik Teisen har udarbejdet forslag til retningslinier, Birthe og Trine svarer.

   

 8. Regnskab for E-kursus i traumatologi nov. 2002.

  Trine og Charlotte har i fællesskab udarbejdet regnskab på basis af det udleverede materiale. Det ligger fast at kurset gav overskud. Regnskabet må anses for værende afsluttet.

   

 9. Novembermødet 2003.

  E-kursus i pædiatrisk radiologi 6. og 7. november 2003. Mødet er på plads.

   

 10. Formandens meddelelser.

  Selskabet er blevet inviteret til kursus om referenceprogrammer.

  Der har været inspektorbesøg på BBH, rapporten modtaget.

  Primo maj 2003 vil en printervenlig udgave i A-5-format være tilgængelig på DRS’ hjemmeside.

  Charlotte har modtaget debatoplæg fra Bo Elle vedr. målbeskrivelsen for karkirurger, som indebærer ophold også på radiologisk afdeling. Holdningen er at denne type beslutning helt er op til de enkelte selskaber.

  Vi har modtaget de sidste midler fra Sundhedsstyrelsen til arbejdet med målbeskrivelsen.

  Vi har modtaget referat fra Dansk Forening for Onkoradiologi vedr. bestyrelsesmøde og generalforsamling, samt fra EAR-educational committee’s generalforsamling.

  Invitation til kursus i sundhedsøkonomi 2003 ved Institut for Sundhedsvæsen er modtaget.

   

 11. Næstformandens meddelelser.

  Ingen meddelelser.

   

 12. Sekretærens meddelelser.

  Ingen meddelelser.

   

 13. Kassererens meddelelser.

  Se pkt. 3. Regnskabet for 1. kvartal 2003 foreligger allerede.

  Stigende posttakster varslet for medlemsbladet.

   

 14. Evt. Intet.

   

 15. Næste møde er 13. maj 2003 kl. 15.00 på Rigshospitalet, efterfulgt af middag

Michel Nemery 10.04.03


Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 16. januar 2003

Bestyrelsesmøde 7. november 2002

Bestyrelsesmøde 12. september 2002

Bestyrelsesmøde 11. juni 2002

Bestyrelsesmøde 19. april 2002

Bestyrelsesmøde 17. januar 2002

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 14. august 2001

Bestyrelsesmøde 22. maj 2001

Overdragelsesmøde 22. maj 2001

Bestyrelsesmøde 20. april 2001

Bestyrelsesmøde 22. januar 2001

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS