opdateret 12. september 2004

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 4 september 2004

 

 
PDF-fil

(10 mb)


 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2004 Medlemsblad nr. 2 april 2004 Medlemsblad nr. 3 juni 2004
Medlemsblad nr. 1 Februar 2003 Medlemsblad nr. 2. april 2003 Medlemsblad nr. 3 juni 2003
Medlemsblad nr. 4 september 2003 Medlemsblad nr. 5 december 2003  
Medlemsblad nr. 1 Februar 2002 Medlemsblad nr. 2. april 2002 Medlemsblad nr.3 juni 2002
Medlemsblad nr. 4 september 2002 Medlemsblad nr. 5 december 2002  
Medlemsblad nr. 1 Februar 2001 Medlemsblad nr. 2 april 2001 Medlemsblad nr. 3 juni 2001
Medlemsblad nr. 4 september 2001 Medlemsblad nr. 5 december 2001
Medlemsblad nr. 1 Februar 2000 Medlemsblad nr. 2 April 2000 Medlemsblad nr. 3 Juni 2000
Medlemsblad nr. 4 september 2000 Medlemsblad nr. 5. december 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

Meddelelser fra bestyrelsen:

Sommerferien er forbi og vi tager hul på endnu et efterår med mange gode kursustilbud. Jeg håber rigtig mange vil finde vej til novembermødet med E-kursus i columna lidelser. Se program senere i bladet.

Bladet ligger nu i en acrobatfil på Selskabets hjemmeside og kan downloades i sin helhed. Bestyrelsen har besluttet at decemberbladet kun udkommer elektronisk og vil gerne høre medlemmernes meninger om, hvordan det har fungeret. Der vil via Dadlnet udsendes nyhedsbreve; så medlemmer, der ikke har en dadlnet adresse eller anden mail adresse registreret hos lægeforeningen, bedes hurtigst muligt indsende deres mail adresse til lægeforeningen, som varetager det praktiske med udsendelsen. Ordningen er frivillig og man kan til- og framelde sig denne. Der vil blive udsendt et nyhedsbrev når decemberbladet er på nettet.

Bestyrelsen har besluttet, at fra januar 2005 vil det kun være fuldt betalende medlemmer, der får ACTA.

Lise Gammelgaard

Månedens ord: "Per ardua ad astra"


Meddelelser fra formanden:

Vi mangler fortsat en inspektor i hhv. region nord og syd.

Eventuelle interesserede bedes henvende sig til formanden (formand@drs.dk).

Arbejdsgruppe vedr. fastholdelse af ældre speciallæger i sygehussektoren

DanskMedicinskSelskab har nedsat en arbejdsgruppe vedr. fastholdelse af ældre speciallæger i sygehussektoren. Arbejdsgruppen har som opgave at beskrive nogle ansættelsesforhold som kunne være attraktive. Således funktionsbeskrivelser af både seniorordninger og retrætestillinger (tidsmæssige rammer for ansættelsen og beskrivelse af funktionen). Da funktionerne vil være meget forskellig fra speciale til speciale opfordrer arbejdsgruppen de enkelte selskaber til at levere bidrag med forsøg på beskrivelse af funktionsbetingelser for senior og retræteansættelser.

Bestyrelsen vil derfor nedsætte en arbejdsgruppe og efterlyser interesserede medlemmer, som har lyst til at påtage sig denne opgave. Henvendelse til undertegnede.

Fagområder.

Beskrivelsen af fagområderne indenfor radiologi er nu godt i gang og de første fem beskrivelser er nu tilgængelige på dansk medicinsk selskab`s  hjemmeside (ligger under dokumenter og referater) og snarest også på vores egen hjemmeside.

Beskrivelserne er udarbejdet af de relevante interesseforeninger og siden har DMS inkorporeret beskrivelsen i en standardskabelon. Foreløbig foreligger der beskrivelser i uroradiologi, thoraxradiologi, pædiatrisk radiologi, onkoradiologi og mammaradiologi.

18. august 2004 - Birthe Højlund Bech


DRS planlagte E-kursusrække 2004-2007

Som oplyst ved generalforsamlingen 2002 vil mødeaktiviteten blive begrænset til at have færre, men større møder to gange årligt. Da der efterhånden ikke er så stor forskel på videnskabelige møder og E-kurser har vi valgt at samle disse. Efterårskurset vil strække sig over 2 dage i forbindelse med årets festmiddag, forårskursus vil være 1 dags kursus i forbindelse med generalforsamlingen.

TID EMNE
11.-12. november 2004 Novembermøde .Columna lidelser.
14. -15. april 2005 Generalforsamling, Teleradiologi og Onkoradiologi
Maj 2005 Forårsmøde
Efterår 2005 Muskuloskeletal (2 dage)
Forår 2006 Generalforsamling og Thoraxradiologi
Efterår 2006 Gastroenterologi
Forår 2007 Generalforsamling og Mammo

Albertslund R.A.M. Albertslund

4 Radiologiske AftenMøder, 400 kr. Efterår 2004

Tema 2004: Klinisk Radiologi 3

Bevægeapparatet

 

23/9

Torsdag

Rygsmerter

Billeddiagnostik og nye behandlingsformer

Speciallæge Michel Nemery, Neuroradiologisk sektor, Rad.Klin.RH

Speciallæge Benny Dahl, Ortopædkirurgisk klinik, RH

7/10

Torsdag

Smerter i bevægeapparatet

Billeddiagnostik og nye behandlingsformer

Overlæge Michel Court-Payen, Røntgen afd. KAS Herlev

Klinisk reumatolog/ ortopæd kirurgisk kliniker

21/10

Torsdag

Traumatologi

"The golden hour". Den multitraumatiserede PT. Udredning og behandling

Speciallæge Eva Narvestad, Ortopæd. radio. sektor, Rad. klinik, RH.

Overlæge Henrik Grønborg, Ortopæd. kirurgisk afd. U, RH

18/11

Torsdag

Kvalitetssikring- patientsikkerhed og utilsigtede hændelser

Overlæge Beth Lilja Pedersen. Afd. for patientsikkerhed. Hvidovre Hospital

Pris for 4 aftenmøder: 400 kr. Tilmelding inden 10/9 til www.rraamm.dk eller skriftligt til Foreningen af Radiografer i Danmark, H.C. Ørstedsvej 70,2. 1879 Frederiksberg C.

Spørgsmål rettes til Kim Rosted på tlf. 40347588, Kirsten Juul- Hansen på tlf. 29687904, Bjarne E. Nielsen på tlf. 27107870 eller til Gert Fredericia på tlf. 40303614.

 

Tid: fra kl. 17.00-20.00. Der er kaffe fra kl. 16.00, og i pausen vil der være sandwich og drikkevarer.

Sted: AstraZeneca. Roskildevej 22. 2630 Albertslund. Røgfrit miljø med ryge rum.

Målgruppe: Radiologer og andre læger, radiografer og røntgensygeplejersker. Minimum 100. Tilmeldingen stopper ved 150.

Kursusbevis: Udstedes efter 4 aftenmøder. Aftenmøderne er meriterende.

Dansk Radiologisk Selskab har indplaceret RAM i CME, Continuing Medical Education.

Arrangør: Karen Damgaard, overlæge, dr.med. radiologisk klinik, Rigshospitalet.

Carsten Gyldensted, professor, adm. overlæge, dr.med, Århus KH afd P. Kirsten Juul-Hansen, produktchef, radiograf, ASTRA TECH A/S. Bjarne E. Nielsen, konsulent, radiograf, FUJIFILM A/S. Gert Fredericia, salgschef, radiograf Philips A/S Kim Rosted, klinisk kvalitetskoordinator, radiograf, Rigshospitalet. Ret til ændringer forbeholdes.


Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS)

DUDS er et tværfagligt videnskabeligt selskab, hvis medlemmer kommer fra mange forskellige specialer som radiologi, kirurgi, gynækologi og obstetrik, rheumatologi m.fl. DUDS har nu knap 600 medlemmer.

DUDS afholder basiskurser, færdighedskurser og efteruddannelseskurser om diagnostisk ultralydsscanning. I april 2003 var DUDS vært for den europæiske ultralyd-kongres EUROSON, hvor over 300 personer deltog i et af tilvalgskurserne. Herudover kommer ca. 250 at deltage i et af DUDS kurser i 2003.

For flere detaljer se venligst hjemmesiden www.duds.dk

14. efteruddannelseskursus i Almen Ultralyddiagnostik "Schæffergårdskurset" 20-21 januar 2005


Til orientering har Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans i marts 2004 valgt ny bestyrelse. Denne har i april 2004 konstitueret sig som følger:

Formand:

Fysiker Max Stubgaard,
Radiologisk Afdeling,
Hillerød Sygehus,
Helsevej 2,
3400 Hillerød.
Tlf. 48294569. E-mail: mastu@fa.dk.

Kasserer:

Overlæge Kirsten Neergaard,
H:S Bispebjerg Hospital,
Røntgenafdelingen,
Bispebjerg Bakke 23,
2400 København NV.
Tlf. 35312043. E-mail: KN03@BBH.hosp.dk.

Sekretær:

Overlæge Anne-Mette Leffers,
H:S Hvidovre Hospital,
MR-afdelingen, Afsnit 340,
Kettegård Allé 30,
2650 Hvidovre.
Tlf. 36322885. E-mail: annel@magnet.drcmr.dk.

Kontaktperson vedr. ind- og udmeldelser:

Overlæge Torben Nygaard,
Billeddiagnostisk Afdeling,
Randers Centralsygehus,
Skovlyvej 1,
8900 Randers.
Tlf. 89102303. E-mail: nygaard@doktor.dk.

Beretning fra legatmodtager

Trauma radiology 3rd Nordic course

Den 10.-13. maj 2004 afholdtes det tredje nordiske kursus i traumeradiologi på Glostrup Amtssygehus. I fire dage blev kursusdeltagerne intensivt indført i traumatologien med speciel vægt på de radiologiske aspekter. Undervisningen, som foregik på engelsk, bestod overvejende af forelæsninger med mulighed for spørgsmål og diskussioner, men der var desuden afsat en eftermiddag til at gennemgå traumeradiologiske cases i mindre hold. Vi berørte mange relevante emner, og jeg vil her berette om nogle enkelte.

Kurset omhandlede blandt andet advanced trauma life support (ATLS). Kursus i ATLS tilbydes både læger og sygeplejersker, der i dagligdagen modtager og behandler multitraumatiserede patienter. Deltagerne på ATLS-kurserne undervises i alle roller ved traumemodtagelsen og får hermed en forståelse for at samarbejde i et team både hvad angår klinik, diagnostik og behandling. Kurset afsluttes med en teoretisk og praktisk tentamen. Målet er at forbedre teamworket og dermed opnå en hurtig og optimal behandling af den multitraumatiserede patient. Flere foredragsholdere talte varmt for, at også radiologer bør deltage i kurset.

Indretningen af traumerummet i skadestuen var et andet emnet, der blev berørt på kurset. Mange steder undersøges multitraumatiserede patienter primært med konventionel røntgen og ultralyd. Herefter transporteres patienterne til relevante radiologiske undersøgelser. Transporten er tidskrævende og potentiel farlig, hvorfor en mere hensigtsmæssig indretning af traumerummet er ønskelig. På Academic Medical Center i Amsterdam har man indrettet en såkaldt Dual-suite (dobbelt stue). Patienten skubbes fra ambulancebåren over på et operationsbord med hjul. Patienten modtages af traumeteamet, som foretager klinisk og radiologisk (konventionel røntgen og ultralyd) udredning på stuen. Ved indikation for en CT-skanning, åbnes døren til stuen ved siden af, og CT-gantryet køres ind over patienten. Hermed er det muligt også at udrede ustabile patienter på traumestuen. Patienten kan herefter køre på operationsbordet, røntgenafdelingen eller intensivafdelingen, idet lejet med narkosetårnet følger patienten. Når CT-skanneren ikke er optaget af traumepatienter kan den anvendes til andre akutte patienter.

Under en efterfølgende diskussion blev der diskuteret den aktuelle og fremtidige diagnostik og behandlingsstrategi. Tidligere blev patienter med traumatiske blødninger opereret, men i dag går tendensen nu mere i retning af radiologisk intervention med embolisering. I Danmark er der aktuelt et større antal hospitaler, som modtager traumepatienter. Det er formentlig kun nødvendigt med enkelte centre, som specialiserer sig indenfor området. Disse centre bør have 24 timers interventionsmulighed.

Udover logistiske strategier i traumediagnostik og behandling omhandlede kurset også teoretisk og praktisk radiologisk diagnostik.

Diagnostik af tarm eller mesenteriel læsion er en klinisk og diagnostisk udfordring. Ved CT-skanning af abdomen anbefales at give peroral vandig kontrast og IV-kontrast for at lette diagnostikken. Vi fik fortalt om radiologiske fund, som enten direkte eller indirekte er foreneligt med tarm eller mesenteriel læsion. Dog var der på kurset uenighed om den diagnostiske værdi af at måle væskens HU-værdi med henblik på bestemmelse af væskens genese.

Også børnetraumatologien blev berørt på kurset. Ved børnetraumer skal man i udrednings- og behandlingsforløbet være opmærksom på flere faktorer. Barnet er god til at kompensere cirkulatorisk for en pågående blødning i meget lang tid, men bliver efterfølgende akut meget dårlig på grund af svær hypovolæmi. Som hos den voksne er det vigtigt at kende traumemekanismen og dermed potentielle organlæsioner. Som udgangspunkt kan man foretage konventionel røntgen og ultralyd. Ved indikation for CT-skanning skal der være CT-protokoller, som tager hensyn til barnets alder og vægt med regulering af kontrastmængde, kontrasthastighed, kontrastdelay og stråledosis. Målet er at opnå en hurtig og diagnostisk undersøgelse, der giver alle klinisk relevante resultater med lavest mulig røntgenstråling.

Kurset omhandlede mange andre relevante emner inden for traumatologisk radiologi, og arrangørerne havde gjort et flot arbejde med at gøre kurset udbytterigt.

Mange tak til Dansk Radiologisk Selskabs bestyrelse og Schering for tildelingen af Scherings

Røntgen-legat 2001, som jeg benyttede i forbindelse med deltagelsen i kurset.

Anette Koch Holst, 1.reservelæge
Røntgendiagnostisk afdeling
Odense Universitetshospital
anette.koch.holst@ouh.fyns-amt.dk

For yderligere information kontakt www.trauma.org og www.nordictraumarad.com


Paraplymøder

Tema: Etik & Moral

tirsdag den 14. september 2004 på Skejby Sygehus

torsdag den 16. september 2004 hos AstraZeneca, Albertslund

Program

08.30 - 09.00 Ankomst, registrering og kaffe/the

09.00 - 09.15 Velkomst v/Paraplyen

09.15 - 10.00 Hvad er etik ? v/Afdelingsleder, lektor, mag.art. Peter Rossel, Panum Instituttet

10.00 - 10.45 Patientkontakt ved billeddiagnostiske procedurer, v/Overlæge Flemming Jensen, Rigshospitalet

10.45 - 11.30 Dyreetik: Perspektiver på menneskets liv med de andre levende væsener, v/Professor, ph.d., dr.med.vet., Pia Haubro Andersen, Landbohøjskolen

11.30 - 12.30 Frokost

12.30 - 13.15 Etik i daglig klinik og forskning, v/Afdelingsleder, lektor, mag. art. Peter Rossel, Panum Instituttet

13.15 - 13.45 Kaffe/the

13.45 - 14.30 At give hinanden værdi - etiske overvejelser i mødet med det døende menneske v/sygeplejerske Rita Nielsen, Hospice, Sankt Lukas Stiftelsen

14.30 - 15.15 Ansigt til ansigt - at møde patienten dér hvor hun/han er v/Sygehuspræst Tom Andersen Kjær, Amtssygehuset i Herlev

15.15 - 15.30 Afslutning

Tilmeldingsblanketter forefindes på de radiologiske afdelinger

Deadline for tilmelding: 20. august 2004

Paraplysekretariatet: Kirstine Reidar Jørgensen, tlf. 4452 8331, e-mail: krj@bkmed.dk

 


Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS)

EFTERÅRSMØDE

Roskilde Amtssygehus, Foredragssalen, kantinebygningen

Fredag d. 22/10 2004

KL. 10.00 – 17.00

Tema:

" UL-kontraststoffer"

10.00 – 10.45: Velkomst og oplæg til dagens tema

(Steen Karstrup, Billeddiagnostisk afd. Amtsygehuset Roskilde)

10.45 – 11.15::Hardware/software: What do you need and how does it work.

(Alexandra Rossknecht, GE- Medical Systems)

11.15 – 11.45: Kaffepause

11.45– 12.45: Fokale leverlidelser: en oversigt og hvornår kan vi undgå biopsi

(Henrik Torp Madsen , Radiologisk afd, Århus Sygehus/ Steen Karstrup )

12.45 - 13.30: Liver diseases: Quantification of contrast enhanced ultrasonography .

(Hans Peter Weskott, Dept. of Internal Medicine, Siloah General Hospital, Hannover)

13.30 – 14.30: Lunch (husk at forhåndsregistrere)

14.30 – 15.15. Kidney diseases: Visualisation of focal lesions and quantification of contrast enhanced ultrasound.

(Hans Peter Weskott, Dept. of Internal Medicine, Siloah General Hospital, Hannover)

15.15 -.15.45: Kaffepause

15.45 – 16.15: Ultralydkontrast ved miltsygdomme

(Lars Larsen, Radiologisk afd., Århus Sygehus/Steen Karstrup)

16.15 –17.00: Cases og andre input fra medlemmerne.

( Medlemmerne opfordres til at komme med indlæg)

Mødet er gratis

Registrering om deltagelse er nødvendigt for planlægning af fortæring. Derfor giv besked om deltagelse på E-mail rsska@ra.dk eller telefon 46302931 – helst inden d. 18/10.

MVH

Ovl. dr. med. Steen Karstrup – Billediagnostisk afd. – Amtssygehuset Roskilde. Kan ligeledes kontaktes på ovennævnte numre/adresse.

 


Columna-lidelser – E-kursus

11. og 12. november 2004

Gentofte

Dansk Neuroradiologisk Selskab holder efterårets E-kursus.

 

Torsdag den 11.11.04:

09,00 – 10,00 Registrering og kaffe

10,00 – 10.30 Operationer for kongenitte ryglidelser hos børn, Professor Cody Bünger, Århus

10.30 – 11.15 Billeddiagnostik af kongenitte ryglidelser, Professor Charles Raybaud, Toronto

11.15 – 11.45 Inflammatoriske ryglidelser, klinik, Professor Kristian Stengaard-Pedersen, Århus

11.45 – 12.15 Inflammatoriske ryglidelser, billeddiagnostik, Overlæge Inga Redlund-Johnell, Lund

12.15 – 12.30 Diskussion

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.15 Degenerative ryglidelser, billeddiagnostik, Overlæge Birthe Højlund Bech, København

14.15 – 15.00 Degenerative ryglidelser, klinik, Overlæge Tom Bendix, Ringe

15.00 – 15.30 Kaffe

15.30 – 16.30 Nomenklatur og klassifikation af lumbale diskussygdomme, Professor Marco Leonardi, Bologna

16.30 – 17.30 Frie foredrag

Fredag den 12.11.04:

09.00 – 09.45 Spinale traumer, klinik, Overlæge Kjeld Dons, København

09.45 – 10.30 Spinale traumer, billeddiagnostik, Professor Paul Parizel, Antwerpen

10.30 – 11.00 Kaffe

11.00 – 11.45 Vertebroplastik, Overlæge Miriam Roderiques, Göteborg

11.45 – 12.30 Vaskulære lidelser i spinalkanalen, Overlæge J.Nepper-Rasmussen, Odense

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.00 Primære og sekundære maligne ryglidelser, billeddiagnostik, Overlæge Edith Nielsen, Århus

14.00 – 15.00 Stabiliserende kirurgi ved maligne ryglidelser, Overlæge Thomas Kjær, København

 

Kursusarrangører: Dansk Neuroradiologisk Selskab og Dansk Radiologisk Selskab.

Kursusledelse:

Aase Wagner, Rigshospitalet

Peter Gideon, Rigshospitalet

Programplanlægningsgruppe:

Karen Lisbeth Dirksen, Gentofte

Peter Gideon, Rigshospitalet

Karl-Erik Jensen, Rigshospitalet

Vibeke André Larsen, Glostrup

Aase Wagner, Rigshospitalet

Tilmelding:

Man tilmelder sig til kurset ved indbetaling af kursusafgiften kr. 1.500,oo på bankkonto 6771 612 987-7 i Lægeforeningens Pensionsbank med tydelig angivelse af navn og adresse.

Tilmeldingsfrist: senest den 28. september 2004.

Man tilmelder sig til festmiddagen, kinesisk buffet i Gobelinsalen, Gentofte, den 11.11.2004 ved indbetaling af kr. 275,oo på giro nr. 542-0326 i BG-Bank, senest den 25. oktober 2004, med tydelig angivelse af navn og adresse.

Tilmeldingerne er bindende. Der vil ikke blive fremsendt bekræftelse på tilmeldinger. Eventuelle spørgsmål kan rettes via E.mail til frigast@rh.dk

Andre former for tilmelding og betaling kan desværre ikke accepteres.

Husk, at deltagelse i kurset giver CME-points efter de gældende regler!

Mødet er åbent for alle medlemmer af Dansk Medicinsk Selskab.


"MRI in Practice" Advance Announcement

The Academy for Advanced Educational Projects is pleased to announce that the course "MRI in Practice" will be held in Copenhagen 13 – 15 December 2004.

Who should attend: Medical and technical staff responsible for the operation of diagnostic MRI facilities.

Aims of the course: To provide a thorough understanding of the fundamental principles of MRI that will enable medical and technical staff to enhance the diagnostic value of their work beyond that of being a mere "button pusher".

Educational validation: The course will be CME accredited on a European level.

The course

"MRI in Practice" the book, was first published in 1993. Now in its second edition, it is considered an essential text for many MRI courses including the registry exam in the US and for post graduate MRI programmes in the UK.

The amazing success of this book, which is the World’s best-seller in its genre, mainly lies in its clarity and logicality. It may not be physics in its purest form, but it clearly provides clinical MRI practitioners relevant information at the right level.

Primarily presented by author Catherine Westbrook and collaborator John Talbot, "MRI in Practice -

the Course" is also the most flexible MRI course around.

The Flexible Approach to MRI Learning

MRI as a modality is still expanding and evolving rapidly, and poses many challenges for the radiographer and radiologist. An in-depth understanding of the technology and clinical practice are necessary to exploit the full potential of the MR system. To take advantage of this exciting new career direction, many practitioners are advancing their knowledge of MRI using a variety of educational pathways.

This module of the basic course has an intensive programme delivered over three days. What is learned and understood in taking this course, will be of immediate practical value and will provide a foundation to progress to the more advanced courses which will be offered at a later date. Lectures and quiz sessions are interspersed with tutorials so that delegates can put the physics of MRI into a practical context.

Due to the large amount of material, all delegates are provided with complimentary course notes before attendance. These are not intended to follow the lectures but include important information on all of the topics within the course, as well as some supplementary reading.

By studying these notes before attendance, delegates are more able to learn during this intensive programme.

The notes also provide valuable reference material for the future. Delegates are encouraged to read "MRI in Practice" the book to supplement their reading.

Delegates can register for any or all the days of the course according to their own needs.

Please visit our website, www.aaedpro.com/events.htm or e-mail MRI@aaedpro.com to view the programme and to register your interest to receive further details.

 


RSNA 2004 - CHICAGO

27.november – 4.december

I år koster grupperejsen kr. 10.130,- pr. person i enkeltværelse og kr. 8.270,- pr. person i dobbeltværelse

Vi benytter samme centraltbeliggende turisthotel som sidste år og flyver direkte fra Kastrup.

Detailleret rejseprogram og tilmelding til rejsen findes på www.easymed.dk  - hvor der også findes link til kongressen. (registreringsblanket, program m.v.).

Eller - ring til os eller DSB Tours, tlf. 33541363, og få materialet tilsendt.

Med venlig hilsen

 

Lars Broen


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Fang Shi, Renate Weber-Ehlers, Anne-Sofie Brenøe, Marie Josée Zareh Lausten-Thomsen.

Følgende har ønsket optagelse som ikke lægeligt medlem:

Henrik Dørge, Keld Reenberg.


Finn Mathiesen, Webmaster DRS